ADRESSER LAG  I  OBIK OG DERES O-KONTAKTER

  • Navn og telefonnummer er i liten grad ført à jour de siste 2 år.  Adresser er nå strøket (de som er  merket med * før lagsnavn er ajourført i 2006). Vi baserer oss nå stort sett på E-post adresser.

  • Lag som har hatt deltakere i 2009, bes sende endringer for 2010 snarest. 

  • E-post adr. er påført i den grad vi har mottatt eller har registrert for lagene. Det henstilles om å føre opp e-post adr. da  det er en rask metode for spredning av informasjon

  • Oppføringer for 2010 sendes til e-post: terje.mathisen(krøll)tmsw.no

    For arrangører er det utarbeidet egen oversikt her.

 
Lag

Kontakt

Telefon arbeid

Telefon privat


E-post
  Aas-Jakobsen Bengt Rune Strandvoll 22505044 66982508 x

ABB Industri BIL Tor Helge Gauteplass 22872380 67121838 x

AGA Klubben BIL Erling Rost 22027646 x x

Aker Solutions Knut Møgedal 67826184 66768693056678 Knut.Mogedal(krøll)akersolutions.com

 


Aker Sykehus (ABIL) Stein Erik Fjærvoll 22894042 22890394 x
   Thales BIL Martin Veastad 90044431 90044431  martin.veastad(krøll)thalesgroup.com

Andvord BIL Trond Wettergreen 22726620 97696880 x

Aqua Service A/S Einar Gisholt 23344013 67157672 x

Arbeidstilsynets BIL Tove Bakkene 22957184 22733636 x

Benjamin S & T Grethe Benjaminsen x 22254249 x

BDO Noraudit BIL Pål Woldstad HanssenBilpost BIL Tom Nordbeck 23147154 63986353 93022249 x
  Blom BIL Egil Huseth 22131930 90031278  
 eh(krøll)blom.no

Bredtveit BIL Hanne Kristin Eide 22803420 22255834 x

Brevpost IL Einar Skåre 23146849 67060106 x

Byggmakker Norgros Trond Varang 64914000 22211875 x

Canon Norge BIL Inger Skaug 22629469 22293197 inger.skaug(krøll)canon.no

COOP Oslo BIL Jan Ødegaard 23247300 91732100 x

COWI BIL Oslo Andreas Erichsen 90681219 90681219 AERI(krøll)cowi.no
* CSC BIL Leif Bråten 21634607 22149424  lbraten(krøll)csc.com 

Deloitte & Touche Kristian Fiala 23279230 x x

Den norske Bank IL Olav Johannessen 22481725 64875097 olav.johannessen(krøll)dnb.no

DnB Finans BIL Anita Gulbrandsen 22574302 90013454 x

Elkem BIL Inger Johanne Eikeland 22450100 22184099 xTT
  ELLE AS Elle Melbye  x x x

Ericsson Øivind Tangen 66842506 32855290 x

Ragnar Evensen Rune Scheele 22088828 93052992 x
  FBI/SINTEF Alain Ferber 22067938 67538046 alain.ferber(krøll)ecy.sintef.no

Filmparken Knud Bjørne-Larsen 67525401 90780996 knud(krøll)norskfilmstudio.no 
  FOBIL Jon Fredriksen 23097727 xx x

Folkehelseinstituttets BIL, Orienterings-gruppa Liv Paltiel

 

Liv.Paltiel(krøll)fhi.no

 


Freia Arne Fjeldberg 22381470 xx x

Freidig Gustav RuøFUGRO Knut Tore Solheim 22134600 90781565 xkk.t.solheim(krøll)fugro.no

Gabrielsen & Olsen A/S Thor Olsen 22307889 22572528 xT

GE-Healthcare Torgrim Engell 23185363
toTTorgrimogE-rGEgrimgri

Geodata AS Tale Hoff 23249059 67567401 x

HFK BIL Per Inge Jensen 23096306 xx x
  HIO

(Høgskolen i Oslo) 

Tor Henriksen

22659231

tor.henriksen(krøll)vikenfiber.no

 


Hjertesenteret i Oslo BIL Randi Strømmen 22869285 23368626 x

Holtan Billakk Odd Holtan 22265237 22273730 x

Husbankens BIL Jan Ove Aarstad 22961600 xx x

IBM-klubben Aina Grymyr 92235865
agrymyr(krøll)no.ibm.com

IF Stein-Arne Alnæs 22312168 93403121 63820948 stein-arne.alnes(krøll)if-forsikring.no

IT-systemer A/S Stein-Are Borge 22181799 xx x
  JIL Grorud Arvid Nordli 23154636 22106926 x

JIL Oslo
Lars Leiren 92402646 92402646 LarsMagnus.Leiren(krøll)nsb.no

Jernbaneverkets bedriftsidrettslag i Oslo-området Steinar Danielsen 22456304
steinar.danielsen(krøll)jbv.no 

KLP - BIL Joachim R Magelssen 22033500 22295906 x

KPMG BIL Mads Hermansen 22072399 97566190 x

Kreftregisteret Siri Larønningen 99047757 99047757  Siri.Laronningen(krøll)kreftregisteret.no

 


KRILL (Kreftregisterets IL) Inger Kristin Larsen 22451318 22687704 x

KRO Produksjon BIL Kent Østby 22026980 22234432 93085866 kent(krøll)kroproduksjon.no

Linjegods Arne Sund 22727400 x x

L A Lund Sonja Nesbakken 22168800 x x

Lyberg & Partnere Claus Frimann Clasen
ll ll

Harry Martinsen BIL Martin Rynning 23332443 22184649 x

Malthe Winje Automasjon Sven Ringstad 66996131 97160315  sri(krøll)mwa.no 

Meteorologen Sturle Hånes 22963156 x x

n3sport as BIL Jørn Sundby 22941521 22152767 x

NAMA BIL Tore Hansen 22420000 90524297 x

Narvesen BIL Helene Garum 22573394 22689896 x

Narvesen BIL Peppes Pizza Siros Alamdari 22415775 93469241 x

Nesle A/S André Wiik 22742030 90746411 x
  Nordea Eivind Hoff 22488412 99272657 eivind.hoff(krøll)nordea.com  
  Norges Bank Anitha Olsen 22316330 64873234 anitha.olsen(krøll)norges-bank.no

Norgesfrukt A/S Jan-Erik Engebretsen 23051019 23051000 22649010 91759898 x

Norsk Filmstudio Knud Bjørne-LarsenNOS Holding ASA BIL Alexander Rødsten 23259300 90736465 x
x NRK Birgit Frost 97754007
birgit.frost(krøll)nrk.no
  NVE Lars-Evan Pettersson 22959235 22296313 lep(krøll)nve.no

OBOS BIL Ingrid Stumpf 22991853 22606965 ingrid.stumpf(krøll)obos.no

Oslo Energi BIL Jan Erik Sveum 21600161 22446889 x
  Oslo lærernes BIL Bjørn Larssen 22782996   22292151 bjorn.larssen(krøll)ude.oslo.kommune.no

 

Oslo Politis Idrettslag Jon Wenger     x

Oslotannlegenes BIL Aleidis Løken 22602504 22499211 x

Oslo Vei´s IL Tove Bjørk 92625110 92625110 x

Pakke-Trans AS Elin Sæther 23339513 64926161 x

Patentstyret BIL John Andre Wilhelmsen 22387546 95995793 x

Petec BIL Sverre Farstadvoll 97183690 22267840 22276330 x
  Posten BIL Oslo Harold Olsen x 22298053 x

PWC Bjørn NordvikRiksarkivbygningens BIL Leif T. Andressen 22022669 22305255 x
  Rikshospitalet Per Eric Ståhlbrand 23075233 22228228 per.eric.s(krøll)hotmail.com

Ringnes BIL Roar Sigurdsen 22069333 22163022 x

Rådhuset BIL Dag Haugland 22369323 67971756 x

Scribona Jan Otto Sætaberget 22897207 91826383 x

SK BIL Bjørn GunnerødSiemenslaget (Siemens BIL) Jan Ivar Pettersen 22633578 92835295 x
  Skattedirektoratet (SKD) Thor Mella
22077684
thor.mella(krøll)skatteetaten.no
  Skiforeningen Eva Nilsen 22923200 22641481

SND Jan Egil Pedersen 22002642 22287912 xn
  Sporveien IL Lasse Persson x 22754579 xn

Statens arbeidsmiljøinstitutt (BIA) Britt Lillian Hordnes 23195100 66807246 x

Statens Forurensnings tilsyn (SFT BIL) Bjørn Christensen 22573642 22687009 x

Statens Vegvesen Oslo og Akershus BIL Are Sturød 24058088 462 19 094 are.storod(krøll)vegvesen.noxaare.storoda

Statkorn Odd Inge Trotland xx xx xn

Statkraft/Stabil Erik Bratlie
 24067000xx 47866610xx Erik.Bratlie(krøll)statkraft.comxnErik.Bratlie(krøll)statkraft.com

Statnett Harald Risnes 22527442 fax 22527442 90998289 harald.risnes(krøll)statnett.no

StatoilHydro Helge Hagen 91552334 He HEHAGE(krøll)StatoilHydro.com

Statsbygg Knut Magne Mork 22242318 22138983 x

Steria Nina Elise Jørgensen  xx 99350022 xx NEJ(krøll)steria.noxnNEJ(krøll)steria.no

Storebrand Knut Vidar Johansen 92602376 66912981 knut.v.johansen(krøll)storebrand.no

Sweco Kyrre Gran


  Telenor BIL Roger Birkeland 90655430

roger.birkeland(krøll)telenor.com


TietoEnator Ingjerd SollieOlav Thon BIL Olaf Opland 23080152 22147895 x

OU kameratene Ivar StrømstadUiO Signe Flood KjeldsenUllevål sykehus Turid Verpe 22603277 Man 16-17 xnn

Vegdirektoratets Idrettsforening (VIF) Astrid Fortun 22073696 22156733 x

VG Geir Andersen x x x
  Veritas Odd Tore Saugerud 67577614 67135867 odd.tore.saugerud(krøll)dnv.com

Viken Energinett Willy Kingswick 23128797 90124022 22199762 x

Vinmonopolet Per Erik Berg 22728500 x x

Wittusen & Jensen A/S Tore Johnsen 22902000 x x

XEROX Olav Engen 67203230 63953422  olav.engen(krøll)nor.xerox.com

Zurich Protector Pål Benjaminsen 22879000 x x