Sesongserie av løp, flere arrangørlag og bruk av vekslende PC utstyr


Hensikten med denne instruksen er å vise hvordan klassebetegnelser kan videreføres identisk fra løp til løp. Dette vil sikre at ranking statistikk fungerer for hele perioden.

Det vises også hvordan etablere og utveksle oppdatert felles løperdatabase med navn, brikkenr, klubb og klasse.


Ved begynnelsen av sesongen kan det settes opp et tenkt løp som heter for eks ”Obikmal2010”

Her defineres klassene og løypene. Klassene koples til ønsket løype ved å høyreklikke. Trykk ”Ok” for å lagre.

Malen lastes nå opp til Brikkesys nettsted på samme måte som vanlig resultatopplasting. Trykk ”Resultater” og ”Last opp resultater til Brikkesys”


Sette opp nytt løp


For å sette opp et løp i serien, trykk ”Løp” - ”Nytt løp” og ”Importer klasser fra gammelt løp. Velg den ønskede mal og trykk ”OK” (Ikke merk av ”Ta med påmeldingslisten….)
I hovedbildet, gå inn på ”Løp” - ”Klasser og løyper” og sjekk at alle klassene er importert riktig fra malen.

Dersom dette løpet ønsker å sette opp flere klasser, kan disse legges til nå i bunnen. Velg gjerne klassenavn som PC operatør lett skiller fra klassene i malen. Høyreklikk og foreta kopling til løype. Om ønskelig kan flere løyper også defineres.


Dersom noen klasser ikke er aktuelle for dette løp, kan de taes bort, eller de kan gjerne bli stående og vil ikke vises i resultatene dersom ingen løpere registreres i disse klassene.


Når postkoder skal legges inn i løypene, kan i visse tilfeller samme koder kopieres inn i forskjellige løyper. Dette kan være aktuelt for løp hvor løyper er slått sammen.


Navn på klasser bør ikke endres gjennom sesongen da dette virker inn på rankinglister og løperdatabase.

Nytt løp med bruk av annet PCutstyr nr 2


Kople PCen til internet og last ned ønsket mal for eks. ”Obikmal2010”. (Se nedenfor)


Last også ned løp som er arrangert tidligere i sesongen. Nedlastingen av løp inkluderer deltagerene med oppdaterte klasser, brikkenr etc. slik at disse nå inngår som database i PC nr 2. Når programmet kjører og søker i databasen søkes det først i nyeste løp. Således finner programmet nyeste løperdata selv om fjorårs løp også ligger inne. Løpere som melder seg på til direktepåmelding og som har rykket opp i ny aldersklasse vil komme opp riktig. Merk at klassenavn må være skrevet identisk likt for at programmet skal komme med riktig forslag til klasse.

Dersom det brukes enda flere sett av PCer og tidtagingsutstyr, blir det tilsvarende. Det bør vurderes om det skal lastes ned løp avholdt med alle foregående PCer får å få best mulig komplett database.

Hvordan laste ned mal og løp.


Gå inn på ”Løp” og ”Last ned løp”. Du blir bedt om å taste in ”Id” på løpet. For å finne Id logg inn på Brikkesys.no. Gå inn på ”løpsadministrasjon”. Bak hvert løp finns en lang ID streng. Kopier denne inn i dialogboksen og last ned et om gangen. Om ønskelig går det an å sette falsk dato på nedlastet løp for å endre på rekkefølge i søkefunksjonen.

Denne nedlastingsfunksjonen av løp inkluderer ikke løpertider og er kun for løperdatabase. Åpne ”Klasser og løyper” og sjekk at de nedlastede løpene ligger der sammen med andre løp.