6.4 STARTKONTINGENT

Type løp

Voksne (17-)

Barn og ungdom (-16) (i Kveldsorienteringssamarbeidet)

Poengløp:

kr.70 (evt 80 *)

kr. 40,00

På grunn av løpsavgiften (på 30%) til NOF som ble innført i 2012 så er startkontigenten for løp som inngår i Nordmarks- og AB-karusellen kr 100.

(*) Arrangører som velger å tilby godkjent trykk av kart og løyper og godkjent plast beskyttelse kan øke startkontingenten til kr 80,-, dvs 10 kr ekstra til dekning av utgifter.

Ved etteranmelding kan arrangørlaget kreve inntil dobbel startkontingent pr. løper for løp med forhåndspåmelding.

Lag som på grunn av ekstraordinært høye arrangementsutgifter må ta høyere startkontingent, må sende skriftlig søknad til O-utvalget. Søknaden må være godkjent av O-utvalget før den høyere startkontingenten kreves inn.

6.5 PREMIERING

Individuell premiering skjer på grunnlag av deltakelse i poengløp gjennom hele sesongen. For 2017 er antall løp satt til 13(evt 14) poengløp. Premiene finansieres av avgiften til premiefondet og velges av O-utvalget.

6.6 LØPSAVGIFT /AVGIFT TIL PREMIEFOND MV


Lag som arrangerer poengløp betaler:


Løpsavgift

Kr.  14,00 pr. løper *)

*) gjelder løpere i klasser med OBIK premiering, dvs ikke klasser arrangøren står fritt til å tilby (f.eks CÅ).


Avgift til premiefondet

Kr. 10,00 pr. løper *)

 


Totalt

Kr. 24,00 pr. løper

 

Løpsavgift og Avgift til premiefondet betales av alle arrangører som ønsker å inngå i OBIKs løpskarusell.

O-utvalget sender ut faktura til lagene på grunnlag av resultatlisten.

 

6.7 RANKINGSYSTEMET

Orienteringsutvalget utarbeider hvert år en rankingliste basert på poengløpene og stafetter i OBIKs regi. Rankinglisten spesifiseres på klasse og holdes fortløpende à jour.

I konkurranseklassene og åpne klasser beregnes poeng på grunnlag av plassering:

· Vinner i klassen får 1000 poeng.

· Dobbel vinnertid gir 500 poeng (lineær reduksjon i antall poeng med utgangspunkt i hvor langt du er bak vinneren i klassen). 

· Bonuspoeng til de 3 beste i hver klasse, 30 poeng for vinner, 20 poeng for nr. 2 og 10 poeng for nr. 3.

· Laveste poengsum for fullført løp er 500.

· Disk/brutt løp gir 100 poeng.

· Inntil 10 arrangementsfunksjonærer får 500 poeng hver - føres opp på resultatlisten merket "Arrangør".

Løpere som deltar i stafetter i OBIKs regi får 500 poeng. 

Ved sesongslutt settes opp en rankingliste for hver klasse, basert på de 10 beste poengløpene