6.  KONKURRANSEREGLER 

Om lover og konkurranseregler generelt, se bedriftsidrettslagenes håndbok. I de følgende avsnitt blir reglene for konkurranse, arrangement og deltakelse gjennomgått.

Norges orienteringsforbunds konkurranseregler for Nærløp kan brukes som veiledning. Disse reglene har følgende hovedprinsipp som også gjelder OBIK orientering: Ved anvendelse og fortolkning av reglene skal sportslig rettferdighet stå i sentrum. Ved tolkning av reglene skal det tas hensyn til at deltakerne har ulike utgangspunkt når det gjelder o-ferdigheter, men at alle deltar for å ha det moro og at O-løp arrangeres av frivillige som bruker sin fritid for at andre skal kunne utøve idretten.

6.1  LØPSTILBUD

Orienteringsaktiviteten i Oslo bedriftsidrettskrets omfatter:

6.2  KLASSEINNDELING FOR POENGLØP

Det konkurreres i følgende aldersklasser - alder pr. 31.12:

Herrer:

H17-34

H35-44

H45-49

H50-54

H55-59

H60-64

H65-69

H70-74

H75-79

H80-

Damer:

D17-34

D35-44

D45-49

D50-54

D55-59

D60-64

D65-69

D70-74

D75-79

D80-

For damer tilbys i tillegg DL (Damer Lang), dvs. en klasse uansett årsklasse for de damer som har lyst til å løpe litt lengre.

 

I tillegg tilbys følgende åpne klasser:


Nybegynner-Åpen, Nybegynnere i alle aldre og av begge kjønn


ÅL

Åpen Lang


ÅM

Åpen Mellom


ÅK

Åpen Kort

De åpne klassene er for alle løpere - menn, kvinner, aktive, bedriftsløpere og andre - som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Løypa i nybegynnerklassen skal være på N-nivå (ref NOFs konkurranseregler), og det kan antas at løperen behersker å orientere etter ledelinjesystemer (se Løypeleggerboka, kap 6). Løypene i de andre klassene skal tilsvare A-nivå (ref NOFs konkurranseregler), eventuelt noe lettere (mot B-nivå). Arrangøren har også mulighet til å øke løypetilbudet ved å tilby løyper på B og C nivå. Det er da fornuftig å gjøre nybegynnerløypa enda litt kortere og enklere, se tabellen under. 

6.3  LØYPER OG LØYPELENGDER

Løyper

Nivå

Klasser

Normaldistanse

Kortdistanse

Langløp

Lang

A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

5 km

3 km

7,5 km

Mellom

A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

4 km

2 km

5 km

Kort

A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

3 km

2 km

4 km

Nybegynner

N

2,5 km i alle løp.

I samarbeidet mellom bedriftsidretten og den aktive idretten i Kveldorienteringen i Oslo, anbefales det at arrangøren tilbyr løyper på B og C nivå. Følgende klasser og løypelengder bør tilbys:

Løyper

Nivå

Klasser

Normaldistanse

Kort-distanse

Langløp

Nybegynner

N

D/H10-12N, NÅ, NF (Nybegynner, i Følge – de som ønsker å løpe sammen)

2 km i alle løp

C- Nivå

C

D/H10-12, CÅ

2,5 km

2 km

4 km

B- Nivå

B

D/H13-14, BÅ

3,5 km

3 km

5 km

MERK: Alle angitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype.

I tillegg har arrangører mulighet for å arrangere sprintløp tilsvarende Oslo City Cup. Lengden på langløypa bør da ikke overstige 2,5 - 3 km og vinnertiden bør ligge på mellom 15 og 20 minutter. Det vises i den forbindelse til referat fra oppmannsmøte 4.11.2004.