OBIK – O utvalget.      Brukerveiledning EKT                             020503

 

Denne brukerveiledning forutsetter at følgende program/bat filer fra OBIK er tilgjengelig:

 

                        emit.exe – benyttes for å dumpe ut data fra MTR enheten

                        parsemtr.pl – perl programmet som gjør resten av jobben.

obik-web.bat – bat fil som kalles opp av py.bat (y står her for nummeret på det løpet vi skal kjøre ut resultater for)

 

Det forutsettes her at filene ligger på C:\Mine dokumenter\Obikprog

 

Tømming av MTR-enheten.

 

1.      Slå av MTR-enheten ved oppkobling mot PC (inngang 1).

 

2.      Når MTR-enheten er koblet sammen med PC via kabel, slås MTR-enheten på (dvs at batteriet snus).

 

3.      Gå inn i programmet MS-DOS-LEDETEKST og bruk kommandoene cd.. mv for å komme på riktig rot, dvs C:\Mine dokumenter\Obikprog>

 

4.      Deretter skrives følgende: emit > py.hex etterfulgt av enter. Denne kommandoen starter avlesningen fra MTR-enheten til PC. Antall poster som leses inn skal nå komme frem på PC-en. Dersom man ikke ser en teller er noe feil. Dette tar en stund siden alle løp dumpes ut av MTR enheten. 

 

5.      Etter å ha produsert filer, er det viktig å ordne det slik at disse kun kan leses (og dermed ikke endres). Detter er kun nødvendig å gjøre med hex fila. Kommandoen som brukes for å gjøre dette er følgende: attrib +r py.hex. 

 

 

 

Lage løpsunik py.bat fil

 

1.      Skriv inn følgende kommando: copy px.bat py.bat og trykk enter (x står her for ett tidligere poeng løp, f eks p7, mens y står for nummeret på det løpet som vi skal lage resultatliste for).

 

2.      Skriv deretter: edit py.bat (brukes for å sette datoen på det aktuelle løpet slik at kun resultater etter denne dato kjøres ut)

 

Deretter endres datoen til korrekt dato (dato benyttet på forrige løp ligger i denne filen)

For løp P13 som ble avholdt 16/8-2001 blir innholdet i p13.bat som følger:

 

obik-web P13 01-08-16

 

Kjøring av bat filen.

 

Py.bat må kjøres flere ganger. Programmet vil fortelle hvilke filer/data som mangler.

Disse filene lages/oppdateres etterhvert og programmet kjøres på nytt.

 

I dos-vinduet skriv: py (f eks p13) py.bat blir da utført.

 

I stepp 1 blir py.hex omgjort til en tekst fil py.txt. Sjekk at den ser ok ut. Dersom du har testet MTR enheten med en brikke må denne linjen fjernes.

 

Ex. py.txt. Det er 1 linje pr. løper.

01-08-16 18:10:17,2045,68147,32:22,100;32:22,250;32:42

01-08-16 18:33:58,2053,36821,25:13,100;25:13,250;25:31

01-08-16 18:34:33,2054,80611,28:48,31;7:20,100;28:48,250;29:01

01-08-16 18:34:42,2055,62105,41:56,100;41:56,250;42:09

 

 

Stepp 2.

Du vil deretter få melding om at py-brikke.txt mangler.

Det finnes en xls-fil som inneholder en oversikt over løpernavn, klubb, brikkenummer og klasse. Oppdater denne filen med de som har endret eller tilføyd data på startlistene.

Eksporter ut en txt fil med kommandoen:

 

File > Save as > Filnavn (File type = Text (tab delimited) (*.txt)

 

I dos vindu skriv py (f eks p13 igjen)

Du vil da få melding om feil i lista. F. eks vil det ligge inne 2 løpere på endel leiebrikker.

Rett feilen og skriv py igjen. Fortsett med å kjøre bat fila og rette feil i brikkelista til du får

melding om at py-classes.txt mangler. Gjør rettingene i xls-fila slik at den blir oppdatert for neste løp.

 

Stepp 3.

Kopier en tidligere fil til py-classes.txt. Sjekk at den er riktig for ditt løp.

Ex. py-classes.txt

LANG,H1-4,HA,H5-6,ÅL

MELLOM,H7,H8,ÅM

KORT,H9,H10,D1-4,D5-6,D7-8,ÅK

EKORT,H11,H12,H13,D9-10,D11-12,ÅE

N,N

Kjør deretter bat fila igjen.

Programmet sier nå at det er generert en ny py-courses.txt fil

 

Stepp 4

Denne fila inneholder alle de kombinasjoner av postkoder som er løpt.

Etter redigering skal vi kun sitte igjen med 1 linje pr. løype.

Tallet før løype (f eks KORT) er antall løpere som har løpt den kombinasjonen som er listet ut. Det siste tallet, 250, er koden for MTR enheten.

 

Eks. Før redigering:

25,KORT,31,35,36,70,57,58,59,60,69,100,250

20,EKORT,55,56,57,58,59,60,69,100,250

16,LANG,31,35,36,51,52,53,54,56,57,58,59,60,69,100,250

13,MELLOM,34,35,36,51,52,53,70,57,58,59,60,69,100,250

6,KORT,100,250

3,LANG,31,35,36,51,52,53,54,56,100,250

3,LANG,31,35,36,51,52,53,54,100,250

3,N,42,43,100,250

3,MELLOM,34,35,36,51,52,53,70,100,250

3,KORT,31,35,36,100,250

3,MELLOM,31,100,250

2,EKORT,55,100,250

1,EKORT,138,139,146,88,84,72,166,175,250,55,56,100,250

1,KORT,31,35,36,70,57,58,59,100,250

1,LANG,31,35,36,51,52,53,100,250

1,MELLOM,34,35,36,70,69,100,250

1,EKORT,55,56,57,58,59,60,100,250

1,EKORT,55,56,57,58,60,69,100,250

1,,42,43,250

1,,31,35,36,51,52,53,54,56,57,58,59,100,250

1,MELLOM,34,35,100,250

1,EKORT,55,56,57,100,250

1,KORT,31,35,100,250

1,MELLOM,34,35,36,51,52,53,70,57,58,59,60,69,250

1,MELLOM,34,35,36,51,52,100,250

1,EKORT,55,56,57,58,100,250

1,MELLOM,34,35,36,100,250

1,MELLOM,34,35,36,53,70,57,58,59,60,69,100,250

1,KORT,35,36,70,57,58,60,69,100,250

1,,42,43,44,100,250

1,KORT,31,35,36,70,57,58,59,69,100,250

1,EKORT,55,56,57,58,59,100,250

1,KORT,34,31,35,100,250

1,,34,35,36,51,52,70,100,250

1,MELLOM,34,35,36,51,100,250

 

Eks etter redigering:

KORT,31,35,36,70,57,58,59,60,69,100

EKORT,55,56,57,58,59,60,69,100

LANG,31,35,36,51,52,53,54,56,57,58,59,60,69,100

MELLOM,34,35,36,51,52,53,70,57,58,59,60,69,100

N,42,43,100

 

Dette kan sjekkes mot postbeskrivelsen.

 

Kjør deretter bat fila igjen. Det vil da bli laget en html resultatliste. Sjekk for eventuelle feil.

 

Det vil være noen brikker som ikke har navn. Dette er folk som ikke har skrevet seg opp på startlistene. Sjekk mot lista over leiebrikker.  Det kan være at noen er oppført under feil klasse. Disse vil være disket, men programmet har skrevet ut hvilke løype de har løpt dersom de har fullført en annen løype. Rett opp xls fila og kjør bat fila på nytt.

Det vil ofte være noen ukjente løpere igjen. Legg ikke mye jobb i å finne ut hvem det er.

Når alt er klart pakkes alle relevante filer og sendes web ansvarlig (Jorunn Solheim).

 

Følgende filer skal med:

 

Py.hex                         Py.txt                           Py.bat                          Py-classes.txt

Py-courses.txt  Py-brikke.txt               Py-brikke.xls               Py-resultat.html

 

Lag også en oversikt over utleide brikker med brikkenummer, navn, klubb og send den sammen med resultatfilene.