INNBYDELSE POENGLØP 19 OBIK – TORSDAG 9. september 2021

Arrangør: Telenor BIL

 

Kart:                   Utsnitt av Lathusåsen 2021, 1:7500, Ekvidistanse 5 m, Fossum IF

Parkering:         Østernvann utfartsparkering, Dælimosen  (Eiksmarka). Hvis fullt parker evt. på Skytterkollen.

Kollektivt:         Bussrute 230 Ila, gå 7 min fra Jøssingveien

Samlingsplass: Østernvannsvingen 

Terreng:             Stifylt kupert terreng - generelt god fremkommelighet, men noe skogsdrift foregår nå i terrenget.   

Start:                  Fleksistart, kl. 15:30 – 18:00.   Ca 10 minutter å gå til start for alle klasser.

Mål:                    Siste målgang kl. 19:00.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

ca. 3 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

ca. 4 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

ca. 5 km

Kort løype printes i 1:5000. Vi har også en C-løype på ca. 2,5km.

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM og ÅK. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig trykkede kart.

Vask:                  Våtklut og fin mulighet for bading i Østernvann.

Løperdrikke:     Deltakerne må ta med egen løperdrikke.

Løpsleder:         Roger  Birkeland                            Løypelegger:         Ketil Risvoll

Særlig informasjon vedrørende smittevern:

På grunn av Covid-19 arrangeres løpet etter prinsippet kom, løp og dra. Dette for å hindre oppsamling av løpere ved samlingsplass. Det blir hengende postenheter på alle poster i skogen og stemplingsbukk på start og mål.

 

NB! Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta/arrangere (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon.

 

Det vil være tilgjengelig antibac hos arrangøren. Hender og brikke skal spritvaskes før registrering og før brikkeavlesing etter målgang. Alle resultater gjøres tilgjengelig på nett i etterkant.

 

Husk sosial avstand – til andre løpere og arrangører.

 

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!