Innbydelse/PM

OBIK P9 / Nordmarkskarusellen 3 på Frognerseteren

nmk.png

Ankomst: T-bane 1 til Frognerseteren, merket fra stasjon til samlingsplass. Alternativt sykkel (eller bil), det er gode parkeringsmuligheter.

Dette er et område som er lite brukt til orientering, men det er et morsom område å løpe i.

Terrenget veksler mellom urbant, vanlig skog  og urskog/jungel. Selv om det ser enkelt ut, kan det være krevende likevel. Det er viktig å tenke ut gode traséer. Selv under tørre forhold er det en fordel med piggsko siden det er en del berg i dagen og glatte steiner og røtter.

Kartet er noenlunde bra, men det har kommet til noen nye gapahuker og lignende her og der. Vegetasjonen har også endret seg litt siden kartet ble synfart. Grønne og gule områder kan derfor være litt varierende. Det er en del byggeaktivitet i området, men løypene er lagt utenom disse.

Det er 600 meter å gå til start på sti, litt lengre om man ønsker å gå vei til start.

Kartene til N- og C-nivå er lagt, sjekk Eventor eller Nordmarkskarusellen sine hjemmesider.

Se innbydelsen for mer informasjon om løpet. Alle kart og resultater kommer på Eventor og nordmarkskarusellen.com etter løpet.

O-vennlig hilsen

arrangørstaben i Oslostudentenes IK