INNBYDELSE POENGLØP 4 OBIK – TORSDAG 12. MAI 2016

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Årvollåsen 1:7500 / 1:10000, Ekvidistanse 5 m, utgitt 2015.

Parkering:         Utfartsparkering Årvoll, kjør Årvollveien til endes. Ta av Trondheimsveien ved Bjerke. Det er merket fra krysset Årvollveien / Rødbergveien.

Kollektivt: Buss, linje 31 – avstigning på holdeplass Stig. Derfra 10 til 15 minutter å gå til samlingsplass.

Samlingsplass:  Isdammen, Årvoll. 

https://www.google.no/maps/place/Isdammen,+0590+Oslo/@59.9559666,10.8235162,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4641702bb22eaa13:0x6ab3100638763bbf  

Terreng:            Nærområde med mange stier – generelt god fremkommelighet, men kupert.  

Start:                          Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Kort vei til start for alle klasser.  

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3 km

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

4 km

Mellom – A

DM, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅM

5 km

Trim – B/C

H Trim og D Trim

3 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2 km

 

Åpne Klasser:   ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask:                 Våtklut (eller dukkert i Isdammen).

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Svein Nygård

Kontrollør:       Egne

 

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!