INNBYDELSE TIL ÅPENT MESTERSKAP I BEDRIFTSORIENTERING

Tirsdag 23. august 2016

Poengløp nr. 20/ÅM for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart: Tangenåsen 1:7500, Ekvidistanse 5m, revidert 2016. Kartet er nytt og bra, utgitt til Unionsmatch/Fossumløpet i mai 2016.


  Samlingsplass: Årnes i Sørkedalen.

Merket med O-skjerm ved parkering, og 300m (ca 5 min) å gå til samling fra P-plass.

Terreng: Fint skogsterreng. Noe stigning i starten, men ellers middels kupert. Varierende løpbarhet fra ‘krem-terreng’ til tett bar- og løvskog. Kartet viser løpbarheten bra. Grønne striper er vindfall eller gamle hogstfelt og er lite løpbare.

Parkering: På p-plass ved Årnes

Start: Fleksistart, kl. 16:00-18:30. 500m (ca 5-10 min) å gå til start


Mål: Siste målgang kl. 19:30.


LØYPER OG LØYPELENGDER

Løyper

Nivå

Klasser

Normaldistanse

Mellomlang

A

DM, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

4,7 km

Kort

A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK (Åpen for alle)

3,3 km

Ekstra kort

A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

2,5 km

Nybegynner

N

NÅ (nybegynnere i alle aldre, Åpen for alle)

2 km

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort
Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for barn/ungdom opp tom 16 år..

Annet: Poengløp og ÅM etter OBIK’s regler. Kart fås på start 1-2 min før man skal starte. Godkjent printede kart vil benyttes. Kun en løper pr. klasse innenfor samme minutt.

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Torstein Hole

Kontrollør: Ketil Risvoll og Anne Margrethe Hammer


VELKOMMEN !