Innbydelse

 

Thales har gleden av å innby til poeng løp nr.17 for OBIK

Torsdag 11. august 2016

 

Kart:               Østmarka OK. Ringnesmarka.

                        Ekvidistanse 5m, utgitt 2015

 

Samlingsplass: Parkeringsplassen ved Tærudhallen, Skedsmo 


Offentlig kommunikasjon

Fra Oslo bussterminal: Buss nr. 421 mot Strømmen st. med bytte på Olavsgaard til buss nr. 842 til Tærudhallen eller buss nr. 476 mot Trøgstad med bytte på Kjeller bru til buss nr. 422 mot Nittedal. Reisetid ca. 45 min.

                       

Start fra kl. 16:30 – 18:30. Det er ca. 500 m å gå til start for alle klasser.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!


Terreng og løyper: Generelt god fremkommelighet. Alle postbeskrivelser er laget med de internasjonale tegnene.

 

Følgende klasser med ferdig trykte løyper tilbys (normaldistanse):

Klasse

Løype

Lengde

(luftlinje)

Kart

målestokk

NÅ (Nybegynner)

Nybegynner - C

2,4 km

1:7.500

H Trim og D Trim

Trim B/C

2,9 km

1:7.500

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

EKORT-A

3,1 km

1:7.500

D17-34, D35-44, D45-49, D50-54,

H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

KORT-A

4,1 km

1:7.500

DM, H17-34, H35-44

 H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

5,1 km

1:10.000

 

Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)

 

Vask: Våtklutmetoden.

 

Løpsledelse:

Bjørn Grenager (Tlf.  905 01 529) Epost: bjorn.grenager@gmail.com


Løypelegger: Sigfred Fagervik


Kontrollør: Bjørn Grenager


Sjekk koden nøye! Det er meget tett med poster i området.


Startkontingent: Kr. 70,- for løpere f.o.m 17 år. Kr. 40.- for løpere yngre enn 17 år.