Innbydelse

 

Thales har gleden av å innby til poengløp nr 14 for OBIK

Tirsdag 21 juni 2016

 

Kart:               Lillomarka O-lag. Årvollåsen – Alunsjøen Sør.

                        1:7500 for alle klasser. Ekvidistanse 5m, utgitt 2015

 

Samlingsplass: Rett nord for utfartsparkeringen ved Utfartsveien. Kjør/gå forbi porten til Krigsskolen, Linderud. Merket ved parkeringen. Parkeringplassen finner du her.

 

Offentlig kommunikasjon

Det er snaue 500 m fra Linderud T banestasjon. Det er flere bussruter som passerer Linderudsenteret. Bl. annet buss 31/Grorud og buss 25.

                       

 Start fra kl. 16:30 – 18:30. Det er 300 m å gå til start for alle klasser.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!

 

Terreng og løyper: Nærområde med mange stier – generelt god fremkommelighet.

 

Følgende klasser og løyper tilbys (normaldistanse):

Klasse

Løype

Lengde

(luftlinje)

Kart

målestokk

NÅ (Nybegynner)

Nybegynner - C

2,5km

1:7500

H Trim og D Trim

Trim B

3,3km

1:7500

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

EKORT-A

3,2 km

1:7500

D17-34, D35-44, D45-49, D50-54,

H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

KORT-A

4,3 km

1:7500

DM, H17-34, H35-44

 H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

5,5 km

1:7500

 

N-løypa er vårt tilbud til de som forstår de grunnleggende karttegnene, kan orientere kartet, kan orientere langs ledelinjer som stier, og kan ta korte avstikkere fra disse.

 

B-løypa er vårt tilbud til de som ønsker en litt vanskeligere o teknisk løype, men som ikke føler seg komfortabel med de vanlige A løypene.

 

Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)

 

Vask: Våtklutmetoden.

 

Løpsledelse:

Knut Erik Østengen (Mobiltlf  98417452) Epost: knutoest@online.no

 

Løypelegger: Knut Erik Østengen

 

Kontrollør: Oddvar Hagen

 

Ferdigtrykte løyper.

 

 

Sjekk koden nøye! Det er meget tett med poster i området. Muligheten for at det kan henge poster for ett annet løp på samme detalj er tilstede.

 

Startkontingent: Kr. 70,- for løpere f.o.m 17 år. Kr. 40.- for løpere yngre enn 17 år.