I N B Y D E L S E


NILU har gleden av å innby til

Poeng-løp R7 for ABIK-Romerike og P16 for OBIK.


TIRSDAG 9. august 2016


KART: Ringnesmarka målestokk 1: 7500 for alle løyper, ekvidistanse 5m utgitt 2015. Kartene har påtrykt løype og postbeskrivelser.


ADKOMST: Med bil til Skedsmokorset, obs veiarbeid ved avkjøring til Solbergveien (må komme til krysset nordfra). Med buss: Fra Oslo bussterminal i Oslo buss nr. 421 mot Strømmen st. med bytte på Olavsgaard til buss nr. 842 til Tærudhallen eller buss nr. 476 mot Trøgstad med bytte på Kjeller bru til buss nr. 422 mot Nittedal. Reisetid ca. 45 min.


PARKERING: Parkering ved Tærudhallen.


SAMLINGSPLASS: På parkeringsplassen. Start og mål ligger oppe på åsen slik at vi unngår løping i ur og kratt ned til samlingsplassen.


STARTTID: Flexistart mellom kl. 16.30 til 18.30. 300 meter langs sti til start. Mål tas ned kl. 20.00

LØYPE

Klasse

Lengde

Lang

H17-34, H35-44 og ÅL

5,1 km

Mellomlang

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

4,0 km

Kort

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, ÅK, D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, og ÅE

3,0 km

Nybegynner

1,9 km


PÅMELDING: Påmelding ved start


STARTKONTINGENT: Kr. 70,- alle klasser

TIDTAKING EKT: Personlig EKT-brikke. Et begrenset antall EKT-brikker leies for kr. 25,- til deltakere


PREMIERING: Poengløp etter regler for OBIK og ABIK-Romerike


SERVERING: Saft ved innkomst til samlingsplass.


VASK: Våtklutmetoden.


LØPSLEDER: Dorotea Schulze

LØYPELEGGER: Magne Osmundsen

KONTROLLØR: Dorotea Schulze