Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets

Oppmannsmøte orientering 2014

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 17.30Saksliste: 1. Åpning

 2. Godkjenning av saksliste og representanter

 3. Valg av dirigent og sekretær

 4. Beretning

 5. Forslag

 6. Orienteringsutvalgets sammensetning 2015

 7. Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r)

 8. Eventuelt

O-utvalgets beretning for 2014 (Saksliste punkt 4)

1. O-utvalget og faste komiteer

O-utvalget har i 2014 bestått av

Leder: Svein Nygård Norges Bank (Terminliste, resultat/ranking, økonomi)

Medlem: Eva Nilsen Skiforeningen (Premiering)

Terje Mathisen Evry (web, inklusiv Routegadget)

Knut Erik Østengen Thales (Materiell inkl tidtakingssystem)

(Hovedoppgaver til utvalgsmedlemmene i parentes.)


De siste årene har O-utvalget kun bestått av fire medlemmer mot tidligere fem. Siden det enkelte medlem har ansvar for spesifikke arbeidsoppgaver, fungerer dette inntil videre OK.

Merkekomite

Denne komiteen ble nedlagt i 2013, jf. vedtak på oppmannsmøte i november 2012. Det er O-utvalget som nå utpeker kandidater som bør tildeles hedersmerker mv. for sin innsats for bedriftsorienteringen.

Innstillingsutvalg

Det er ikke blitt valgt noe innstillingsutvalg på oppmannsmøtene etter 2010.

2. Om sesongen 2014

 1. Terminlisten

Det har blitt arrangert 27 poengløp i 2014-sesongen. Alle løpene har vært individuelle bedriftsløp. KM stafett ble vedtatt sløyfet på oppmannsmøte i 2012. Som vanlig var det i 2014 også bedriftsklasser i Oslo City Cup (totalt 5 løp) i april/mai og Veritas arrangerte 5 sommerløp. Av de 27 poengløpene inngikk 7 løp i Nordmarkskarusellen (inklusiv ekstraløp) og 5 i AB-karusellen. Fossum har i tillegg til et AB-løp arrangert 2 bedriftsløp, 2 løp er blitt arrangert av lag fra Romerike mens 11 løp ble arrangert av OBIKs egne arrangører.


Arbeidet med å fylle opp terminlisten i 2014 løste seg til slutt selv om det er meget få bedriftslag som ønsker å arrangere orienteringsløp. I 2014 har Thales arrangert 3 løp (ett av disse løpene i sammen med Nittedal O-lag), Evry Oslo (dvs. Terje Mathisen) 2 løp, Norges Bank 2 løp og Aker Solutions, Folkehelseinstituttet, GE Healthcare og Telenor 1 løp hver. For at bedriftsorienteringen skal kunne fortsette med like mange løp pr sesong, er vi helt avhengig av at flere bedriftslag er interessert i å arrangere poengløp.


Det ble ikke avholdt nybegynnerkurs i kart og kompass før årets sesong. O-utvalget har ikke mottatt signaler på at det er etterspørsel etter kurs for nybegynnere, men vil vurdere muligheten for å gjennomføre kurs før 2015-sesongen kjøres i gang.

 1. Mesterskap

Åpent KM individuelt 2014

Det individuelle mesterskapet ble i år arrangert av Thales fra Varingskollen tirsdag 26. august. Det utdeles medaljer i hver aldersklasse:


For å få medalje i åpent mesterskap individuelt må løperne i tillegg:


Medaljevinnere ble:

Klasse

Navn

Lag

Tid

Medalje

D17-34

Ingen medaljer

D35-44

Kari Bjaaland

Oslo kommune BIL

01:08:26

GULL

D45-49

Ingen medaljer

D50-54

Nina Elise Jørgensen

Mari Birkeland

Promis BIL

Maris interiørhjelp

00:55:29

01:19:49

GULL

SØLV

D55-59

Ingen medaljer

D60-64

Inger Finstad

PRIVAT

00:56:12

GULL

D65-69

Nora Ursin

Kjersti Tho

Bærum kommune

Stabæk IF

00:49:17

00:54:41

GULL

SØLV

D70-74

Unni Drage

Anne Lise Øfsthus

Aker Solutions

Asker SK

00:49:27

01:07:10

GULL

SØLV

D75-79

Ingen medaljer
H17-34

Ingen medaljer

H35-44

Lars Karelius Noer

Christian Vogelsang

NRK

NIVA

01:04:19

01:06:51

GULL

SØLV

H45-49

Ingen medaljer

H50-54

Bjørn Solbergseter

BILPOST

00:58:57

GULL

H55-59

Terje Mathisen

Evry Oslo

00:35:19

GULL


Ove Martinsen

Leithe & Christiansen

00:39:14

SØLV

H60-64

Hasse Bergstrøm

Ski VG Skole

00:48:20

GULL


Jon Fredriksen

FOBIL

00:49:36

SØLV

H65-69

Jon Færden

Kolbotn & Skimt OL

00:34:51

GULL


John Thomas Pettersen

Nordea

00:35:37

SØLV

H70-74

Knut Erik Østengen

Thales BIL

00:36:39

GULL


Helge Bjaaland

Elle BIL

00:36:58

SØLV


Øystein Madsen

GE Healthcare

00:41:08

BRONSE

H75-79

Bjørn Egner

Oslo Arkitektene

00:39:14

GULL


Annar Brustad

FOBIL

00:46:48

SØLV


Tor Drage

Aker Solutions

00:47:20

BRONSE

H80-

Kjell Hauen Eriksen

Ole Sannes

Norges Bank

Lillomarka OL

00:45:41

00:48:25

GULL

SØLVRankingvinnere

Rankingvinnere for sesongen 2014 ble:

Klasse

Navn

Lag

D17-34

Maia Flood Kjeldsen

NCC

D35-44

Kari Bjaaland

Oslo Kommune

D45-49

Signe Astrup Arnesen

Heming Orientering

D50-54

Nina Elise Jørgensen

Promis BIL

D55-59

Eva Reistad

Alcatel-Lucent

D60-64

Aud Gran

Tyrving

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

D70-74

Unni Drage

Aker Solutions

D75-

Marit Økern Jensen

Bærum Skiklubb

H17-34

Claus Martinsen

Heming Orientering

H35-44

Svein Nygård

Norges Bank BIL

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

H50-54

Bjørn Solbergseter

BILPOST

H55-59

Ove Martinsen

Leithe & Christiansen

H60-64

Are Eriksen

OSI

H65-69

Juul Sverre Stener

OPIL

H70-74

Einar Hem

Lillomarka

H75-79

Bjørn Egner

Oslo Arkitektene

H80-

Kjell Hauen Eriksen

Norges Bank BIL


Premiering - rankingglass

97 løpere får deltagerpremie i 2014 (antallet i fjor var 104). Kravet i år var 13 løp. O-utvalget har de to siste årene bestilt glass uten årstall.
Vandrepremiene

På oppmannsmøtet i 2012 ble det bestemt at vandrepremien utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie (vinnes 3 ganger av samme person). Dette gjelder p.t. lang klasse for herrer (Christian Vogelsang i 2013) og ekstra kort løype for damer (Kjersti Tho i 2012).

Vandrepremiene til løypevinnerne i ÅM gikk til:

Løype

Navn

Lag

Mellomlang

Bjørn Solbergseter

BILPOST

Kort


Nina Elise Jørgensen

Terje Mathisen

Promis BIL

Evry Oslo BIL

Ekstra kort

Jon Færden

Kolbotn & Skimt OL


 1. EKT og resultatservice

Det finnes 4 ulike resultatkofferter som brukes ved gjennomføring av bedriftsløp. Dette skaper fortsatt problemer med dobbeltoppføringer av personer i rankingen, siden navn og lagsnavn ikke skrives likt. Rankingfører har rettet opp rankingen for de personer som har sendt inn forespørsler om endringer. Løperne kan selv sende inn melding om korreksjon av navn og lagsnavn osv. via nettet / Brikkesys.


Bruk av bredbånd (tidligere mobiltelefon) for å laste opp resultater på nettet fra resultatkofferten fungerer bra. Resultatene er som oftest publisert rett etter at siste løper er kommet i mål. Arrangøren har også mulighet til å publisere foreløpige resultater under løpet.

 1. RouteGadget – utlegging av kart og tegning av veivalg

Terje Mathisen som er ansvarlig for hjemmesiden til O-utvalget har også i år lagt ut kartene fra de fleste rankingløp i RouteGadget. Dermed kan de som har deltatt på løpene tegne inn hvor de mener de har løpt eller legge inn sin GPS-tracking. I tillegg kan løpere som av en eller annen grunn ikke kunne delta på løpet gå inn og se på løypene i de enkelte klassene. Fortsatt er det svært få som tegner inn sine veivalg.

 1. Materiell

Det har så langt materialansvarlig vet, ikke vært noe problem med koffert eller postenheter i år. Før sesongen startet ble 16 postenheter byttet ut. Samtidig ble det kjøpt inn 10 brikker for utleie og 20 postskjermer. I høst er ytterligere 3 postenheter kjøpt inn.


Alt utstyret er kjøpt inn for de pengene (kr 20 000,-) som O-utvalget fikk som gave fra orienteringsgruppa til Thales BIL på oppmannsmøtet i 2013.


Vi har fortsatt noen gamle postenheter som må byttes ut i de nærmeste år. Antall postenheter pr. sett er i dag 40. I forbindelse med utfasing av defekte postenheter, legger vi opp til å redusere antall postenheter pr sett til 35.


Logistikken rundt utstyret/materiellet til O-utvalget har ellers gått uten problem.

 1. Løpsdeltakelse og utvikling

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Poengløp starter

4006

4107

3954

4335

4160

4473

4130

4125

4130

3744

Antall poengløp

25

26

25

27

25

26

25

25

27

27

Gj.sn. starter pr løp

160,2

158,0

158,2

160,5

166,4

172,0

165,2

165

153

139

Deltakerpremier

130

120

136

131

138

143

129

126

104

97


Det har i 2014 blitt arrangert samme antall poengløp som i 2013. Antall deltakere pr. løp har i gjennomsnitt vært 139, en markert nedgang fra 2013. Trenden med at vi sliter med å rekruttere nye løpere i de yngste klassene har fortsatt i 2014. I tillegg ser det ut til å være mindre deltakelse både i Nordmarkskarusellen og AB-karusellen.


O-utvalget tar gjerne mot forslag som kan bedre rekrutteringen og som kan bidra til at flere ønsker å delta på våre bedriftsløp. Bjørn Solbergseter har sendt en e-post om bedriftsløp i Hedmark – i det fylket er bedriftsorienteringen svært populær og antall deltakere er økende. Bjørn mener derfor at O-utvalget bør se nærmere på hvordan man arrangerer O-løp i Hamar-regionen; klasser, alder, lengde, annonsering osv.


Aktuelle spørsmål med hensyn på rekruttering / deltagelse kan være:

 1. Geografisk spredning og deltakelse

O-utvalget er fornøyd med den geografiske spredningen på bedriftsløpene i 2014. Det kunne imidlertid med fordel vært flere løp på østsiden av byen. Fordelingen på årets løp er som følger:


Oslo Vest (inklusiv Bygdøy): 12 løp

Oslo Øst: 3 løp

Oslo Nord: 12 løp


Avstand fra Oslo sentrum til samlingsplass har helt klart betydning for deltakelsen. Lang reisevei gir automatisk færre deltakere på løpet.


Arrangørene er stort sett flinke til å ta hensyn til kollektivtilbud ved planlegging av samlingsplass og fortelle om kollektivtilbud i innbydelsen.

 1. Løpsarrangementer

O-utvalget ønsker å takke alle arrangører i 2014 for et godt tilbud! Vi vil gjerne ha dere med neste år, og ser gjerne at flere bedrifter prøver seg, gjerne i samarbeid. 2-3 personer er tilstrekkelig for å arrangere et bedriftsløp.

   1. Økonomi

Fra og med 2013-sesongen startet vi å bestille rankingglass uten årstall. Dermed kan glass som ikke blir hentet, gjenbrukes. Det har i løpet av sesongen kommet et par tilbakemeldinger om at glassene fortsatt bør ha årstall, men O-utvalget har ikke mottatt skriftlig forslag om dette. Glassene for 2014 har derfor heller ikke årstall.


Startkontingenten i ordinære bedriftsløp økte til 70 kr i 2012. Norges Orienteringsforbund innførte våren 2012 en avgift på nærløp og det medførte at Nordmarkskarusellen og AB-karusellen økte startkontingenten til 90 kr i 2013 og videre til 100 kr i 2014.


O-utvalget foreslår at startkontingenten på 70 kr for ordinære bedriftsløp videreføres i 2014.

   1. Kvalitet

Vi har i flere år benyttet ferdige trykte løyper, noe vi tror løperne setter stor pris på.


Fra og med 2014-sesongen ble det videre bestemt at arrangørene skal bruke kartmålestokk på 1:7500 på de to korteste løypene (kort og ekstra kort) og nybegynnerløypa. Denne målestokken bør også brukes på de to lengste løypene (mellom og lang) hvis dette er praktisk mulig. Dette tiltaket har også blitt tatt godt i mot av løperne.

Også i 2014-sesongen har kvaliteten på løpene etter O-utvalgets oppfatning variert fra meget bra til ikke fullt så bra. Variasjonen i kvalitet skyldes, som før, vesentlig disse faktorene:

For å forenkle løpsarrangementet har Per Eric Ståhlbrand foreslått at man dropper å servere løperdrikke på løpene. O-utvalget legger ikke opp til å foreslå endringer i dette for 2015-sesongen, men tar gjerne imot innspill fra oppmannsmøtet på dette punktet. Det er vel allerede slik at noen arrangører ikke tilbyr løperdrikke.Forslag (pkt 5 på sakslisten)

Med bakgrunn i innkomne forslag og årsberetningen foreslår o-utvalget følgende saker til behandling:

 1. Startkontingent / løpsavgift mv 2015

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Startkontingenten i 2014 for OBIK arrangører opprettholdes på samme nivå som i 2013, dvs. 70 kr. Lag som arrangerer poengløp betaler kr 9,- i løpsavgift og kr 13,- i avgift til premiefondet.

O-utvalgets begrunnelse:

Startkontingenten ble økt til 70 kr i 2012 og o-utvalget foreslår at den holdes uendret også i 2014. Arrangører betaler totalt kr 22,- pr løper for å dekke utvalgets utgifter til premier og vedlikehold / oppgradering av utstyr. Med disse økonomiske forutsetningene bør det være mulig for arrangørene å sitte igjen med et lite overskudd.