INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 18 sep 2014

Poengløp nr. 27 for OBIK - Arrangør: Evry BIL

Kart:                           Sognsvann Øst 1:7500

 

Parkering:                 På samlingsplass

Samlingsplass:         Låkeberget P

 

Terreng:                    Svært stifylt, småkupert terreng.

Start:                         Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 2 min å gå til start.

 

Mål:                          Absolutt siste målgang kl. 19:30, da stenger mål og postene hentes inn.

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

N

1,9 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

  EKORT-A
  3,0 km

  D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅEK (Åpen for alle)

KORT-A

4,0 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

5,0 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

6,0 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅEK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er fra A til N.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 70,- for de over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:                       Poengløp etter OBIK’s regler. Godkjent kart/løype-print kart vil benyttes.

Vask:                         Våtklut!

Løpsleder:                Terje Mathisen, tlf 917 28 852

Løypelegger:            Terje Mathisen

 

VELKOMMEN