Fossum logo


Innbydelse til OBIKs poengløp nr 15


Fossum IF – Orientering inviterer til bedriftsløp torsdag 7. august 2014
Parkering og samlingsplass: Oppmøte ved Fossum klubbhus, Ankerveien 245, Eiksmarka. Parkering etter anvisning ved samlingsplass. Merket fra kryss Griniveien – Fossumveien og Griniveien – Listuveien
Kollektiv transport: Buss 732
Løyper: Lang: 6.5 km (A)
Mellomlang: 5 km (A)
Kort: 4 km (A)
Ekstra kort: 3km (A)
Nybegynner: 2.5 KM (C)
Kart: Lathusåsen


Start - påmelding: Kl 16:30 - 18:30
Mål stenger kl 20:00


Startkontingent: 50 kr for løpere t.o.m. D/H 16 år
100 kr for løpere f.o.m. D/H 17 å
Tidtaking: EKT - Emit benyttes.
Løperbrikke kan leies for kr 20.


Klasseinndeling: Ordinære klasser og bedriftsklasser.


Løperdrikke: Drikke til løpere etter målgang


Resultater: Publiseres elektronisk på nett


Premiering: I henhold til OBIKs reglement.


Løpsleder: Gunhild Kvålsgard, gunhild.kvalsgard@gmail.com, 95157227


Løypelegger: Kjersti Hov


Vel møtt til løp!