INNBYDELSE TIL NORMALLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 24. april 2014

Poengløp nr. 1 for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart: Telenor Fornebu 1:4000, Ekvidistanse 2m, ny revidert 2014 !

Samlingsplass: Telenor Fornebu, ved fotballbane på nordsiden av Telenor bygget, merket med rød trekant her:


Merket med O-skjerm i krysset Snarøyveien vis a vis Bilia (Telenor N). Merkebånd til samlingsplass fra scenen midt på Telenor torget over P-huset. NB ! Ikke lov å gå ut av garasjen der man kjører inn. Gå opp trappene fra garasjen til scenen på torget, følg merking ved blå pil.

Terreng: Åpent, stifylt og lettløpt urbant terreng med noe innslag av skog.

Parkering: I parkeringshus/garasje under Telenor bygget.
P-huset er gratis etter kl. 14:45
Trykk for gratis billett ved innkjøring og port åpner seg (putt inn billetten i automaten ved utkjørsel)

Start: Fleksistart, kl. 16:00-18:30. Ca 1 km å gå til start, merket med røde/hvite bånd.


Mål: Siste målgang kl. 20:00.


Løype

Lengde

Klasse

LANG (A-nivå)

6,5 km

H17-34, H35-44, ÅL

MELLOM  (A-nivå)

5 km

H45-49, H50-54, ÅM

KORT (A-nivå)

4 km

H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54, ÅK

E-kort (A-nivå)

3 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

Nybegynner

2,5 km

NÅ (nybegynnere i alle aldre)

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort.


Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut, evt. en dukkert på Telenor brygga !

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Ketil Risvoll

Kontrollør: Torstein Hole og Anne Margrethe Hammer


VELKOMMEN