Ranking 2000 OBIK 

Ranking, statistikk og premieliste 2000  

Alle l°pere - totalt 24 l°p

  Damer -  D1-4 - D11-12

  Herrer - ekstra kort l°ype, H11-H13

  Herrer - kort l°ype, H9-H10

  Herrer - mellomlang l°ype, H7 og H8

  Herrer - lang l°ype, HA, H1-4 og H5-6

  Begynner (N) og ┼pne klasser

   Statistikk - antall starter

   L°psoversikt - deltakerpremiering til l°pere med minst 12 l°p