NYTT TIDTAKINGSSYSTEM - RUTINER MV

 

Nr

Beskrivelse

1

Arrangørveiledning data tidtaking

2

Mal for postkoder

3

Forberede datasystem til løp - prosedyre

4

Bruksanvisning under løp

5

Unormale hendelser - oversikt

6

Bruksanvisning - koffert