O-utvalgets beretning for 2011 (Saksliste punkt 4)

1. O-utvalget og faste komiteer

O-utvalget har i 2011 bestått av

Leder: Martin Veastad Thales (Tilrettelegging for arrangører)

Medlem: Svein Nygård Norges Bank (Resultat/ranking, økonomi)

Eva Nilsen Skiforeningen (Premiering)

Terje Mathisen Statoil Hydro (web)

Knut Erik Østengen Thales (Materiell inkl tidtakingssystem)

(Hovedoppgaver til utvalgsmedlemmene i parentes.)

Merkekomite

John Broholt Ringnes

Trond Wettergreen Andvord

Innstillingsutvalg

Maia Flood Kjeldsen NCC

Signe Flood Kjeldsen Universitetet

2. Om sesongen 2011

2.1.Terminlisten

Det ble arrangert 25 poengløp, 1 stafett og 14 treningsløp. Av de 25 poengløpene inngikk 6 løp i Nordmarkskarusellen, 5 i AB-karusellen, 1 i Nittedalscupen og 1 i Raumar-o-karusellen. 3 løp har blitt arrangert av lag fra Romerike. 10 løp ble arrangert av OBIKs egne arrangører.


Det ble ikke avholdt nybegynnerkurs i kart og kompass før årets sesong.


O-utvalget ønsker å takke alle årets arrangører!

2.2.Mesterskap

Åpent mesterskap stafett 2011

Statoil Oslo BIL arrangerte ÅKM stafett fra Solbergveien på Skedsmo 14. juni. Medalje-vinnere ble:

Klasse

Medalje

Lag

A (Herrer u/150 år)

GULL

Sweco Norge (Lasse Arnesen, Knut Aalde og Kyrre Gran)

B (Herrer, 150 år +)

GULL

SØLV

Nordea Bank Norge (K.E. Øen, J.T. Pettersen og E. Hoff)

Software Innovation BIL (E. Åsmul, T. Halvorsen og Ø. Hagen)

C (Damer, u/90 år)

GULL

Sweco Norge (Line Drange Ruud og Torun Hegg)

D (Damer, 90 år +)

Ingen deltagere – ingen medaljer


Åpent KM individuelt

Klasse

Navn

Lag

Tid

Medalje

D17-34

Maia Flood Kjeldsen

NCC

01:01:24

GULL


Guro Kolberg

Tyrving IL

01:05:09

SØLV

D35-44

Hilde Ståhlbrand

Kjelsås

01:39:35

GULL

D45-49

Unni Stenhammer

Privat

01:02:06

GULL

D50-54

Eva Reistad

Alcatel-Lucent

01:51:56

GULL

D55-59

Aud Gran

Tyrving IL

00:50:13

GULL

D60-64

Nora Ursin

Bærum kommune

00:55:11

GULL


Marit Vågsnes

OUS BIL

01:03:21

SØLV

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

00:56:32

GULL


Anne Sjønnesen

Nittedal

01:17:43

SØLV

D70-74

Anne Lise Øfsthus

Asker SK

01:07:15

GULL


Anne-Britt Nilsen

HIO

01:14:56

SØLV

D75-79

Ingen medaljer
H17-34

Ingen medaljer
H35-44

Magne Omestad

Blom

00:47:04

GULL


Svein Nygård

Norges Bank BIL

00:48:43

SØLV

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

00:53:18

GULL


Eivind Hoff

Nordea Bank Norge

00:58:12

SØLV


Tore Fagervold

Jernbaneverket BIL Oslo

01:07:22

BRONSE

H50-54

Terje Mathisen

Statoil Oslo BIL

00:51:12

GULL


Bjørn Solbergseter

BILPOST

00:55:45

SØLV


Bjørn Grinde

Folkehelsa

00:56:05

BRONSE

H55-59

Jon Fredriksen

FOBIL

00:48:50

GULL


Dag Haugland

Oslo kommune BIL

00:51:31

SØLV


Bård Natvig

UIO BIL

00:58:03

BRONSE

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

00:44:19

GULL


Leif Billingsø

Tele BV

00:53:00

SØLV


Juul Sverre Stener

OPIL

00:55:03

BRONSE

H65-69

Knut Stabell

Statnett BIL

00:33:27

GULL


John Thomas Pettersen

Nordea Bank Norge

00:39:16

SØLV


Knut Erik Østengen

Thales BIL

00:39:45

BRONSE

H70-74

Sigfred Fagervik

Thales BIL

00:44:59

GULL


Øystein Madsen

GE Healthcare

00:46:15

SØLV


Sven Erik Rognes

UIO

00:46:58

BRONSE

H75-79

Ole Sannes

Lillomarka OG LIGNENDE

00:53:27

GULL


Tor Drage

Aker Solutions

00:54:23

SØLV


Tor E. Henriksen

Lillomarka OL

00:57:02

BRONSE

H80-

Torstein Bjerke

JIL Grorud

00:59:24

GULL


Helge Monsrud

Raumar O-lag

01:05:01

SØLV


Rankingvinnere

Rankingvinnere sesongen 2011 ble:

Klasse

Navn

Lag

D17-34

Signe Flood Kjeldsen

UIO

D35-44

Liv Paltiel

Folkehelseinstituttet

D45-49

Nina Elise Jørgensen

Steria

D50-54

Mari Birkeland

Maris interiørhjelp

D55-59

Aud Gran

Tyrving IL

D60-64

Nora Ursin

Bærum kommune

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

D70-74

Unni Drage

Aker Solutions

D75-

Grethe Benjaminsen

Privat

H17-34

Per Martin Rørvik

FBI

H35-44

Magne Omestad

Blom

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

H50-54

Terje Mathisen

Statoil Oslo BIL

H55-59

Bård Natvig

UIO

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

H65-69

Knut Stabell

Statnett BIL

H70-74

Øystein Madsen

GE Healthcare

H75-79

Tor Drage

Aker Solutions

H80-

Torstein Bjerke

JIL Grorud


Premiering

129 løpere får deltagerpremie i 2011 (antallet i fjor var 143). Kravet i år var 12 løp.


Vandrepremiene til løypevinnerne i ÅM gikk til:

Løype

Navn

Lag

Lang

Magne Omestad

Blom

Mellomlang

Terje Mathisen

Statoil Oslo BIL

Kort


Maia Flood Kjeldsen

Vidar Berteig

NCC

EasyPetro

Ekstra kort


Aud Gran

Knut Stabell

Tyrving IL

Statnett BIL


2.3.EKT og resultatservice

Det finnes 4 ulike resultatkofferter som brukes ved gjennomføring av bedriftsløp. Dette skaper fortsatt problemer med dobbeltoppføringer av personer i rankingen, selv om det før sesongstart ble lagt ut en påmeldingsliste via www.obikorientering.no. Rankingfører har rettet opp rankingen for de personer som har sendt inn forespørsler om endringer. Løperne kan selv sende inn melding om korreksjon av navn og lagsnavn osv. via nettet / Brikkesys.


Bruk av bredbånd (tidligere mobiltelefon) for å laste opp resultater på nettet fra resultatkofferten fungerer bra.

2.4.Materiell

I løpet av vinteren ble arrangørkofferten oppgradert med ny PC og forenklet tilknytning til Internett.


Etter noe kluss med startenhetene på det første løpet, ble samtlige start- og målenheter erstattet med nye. Måtte også bytte lader til skriveren i kofferten i løpet av sesongen. Det var 3 løp som ble berørt av utstyrsproblem, men det var kun det første løpet som ble annullert. Der fikk alle løpere 500 poeng.


Det har ikke blitt borte noen postenheter i løpet av sommeren, men det er tegn som tyder på at noen av postenhetene har svakt batteri. Dette varsles ved at enheten skriver ut 99 etter at den har skrevet inn postkoden i brikken.


Logistikken rundt utstyret har gått uten problem

2.5.Løpsdeltakelse og utvikling

År

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Poengløp starter

4122

4268

4586

4006

4107

3954

4335

4160

4473

4130

Antall poengløp

25

26

27

25

26

25

27

25

26

25

Gj.sn. starter pr løp

164,9

164,2

169,9

160,2

158,0

158,2

160,5

166,4

172,0

165,2

Deltakerpremier

154

139

156

130

120

136

131

138

143

129

For detaljer, se www.obikorientering.no/Stat_11.htm.


Det har i 2011 blitt arrangert 1 poengløp mindre enn i 2010. Antall deltakere pr. løp har i gjennomsnitt vært 165,2 og er en liten nedgang fra fjorårets topp. Alle løypelengder viser en liten nedgang. Et par løp med lang reisevei og dermed lavere deltakelse er nok hovedforklaringen på nedgangen.


O-utvalget vil arbeide videre med tiltak som kan bedre rekrutteringen. Det er spesielt gledelig at de yngste dameklassene viser en økning i deltakelsen og vi håper denne trenden vil fortsette. Send gjerne inn forslag til tiltak som kan medføre at flere ønsker å delta på våre bedriftsløp.


Arrangørene står fritt til om B- og C-løyper skal tilbys. Det er størst deltakelse i disse løypene i løpene som arrangeres av nordmarkskarusellen.


  Tiltak for rekruttering

For å få med flere nybegynnere, og få flere av de til å fortsette med orientering, er det nødvendig med personlig oppfølging og oppmerksomhet. I 2010 og 2011 har det derfor vært en prøveordning med vervepremier både for verver (oppfølger) og vervet. Denne ordningen avvikles nå.

Noen kveldsorienteringsarrangører tilbyr o-troll-løyper. En idé for oss kan være å få til tilsvarende i samarbeid med den lokale o-klubben, som også kan være medarrangør for N-, B- og C-løypene.

2.6.Geografisk spredning og deltakelse

O-utvalget er fornøyd med den geografiske spredningen av våre løp i 2011.Det bør også i 2012 være en målsetting å kunne tilby arrangementer i alle deler av Stor-Oslo på en koordinert måte, slik at det hver uke tilbys løp i noenlunde nærhet til alle deltakere, samtidig som de ivrigste får en tilfredsstillende spredning i tilbudet.

Våre arrangører ser ut til å ha blitt flinkere til å ta hensyn til kollektivtilbud ved planlegging av samlingsplass og fortelle om kollektivtilbud i innbydelsen.

2.7.Kveldsorienteringssamarbeidet

OBIK o-utvalg har aktivt bidratt i kveldsorienteringssamarbeidet KOsAk med de andre arrangørgrupperingene i Oslo-området. I tråd med KOsAks anbefaling har de fleste av OBIKs arrangører tilbudt løyper på N-, C- og B-nivå.

Kveldsorienterings-samarbeidet har gitt et bedre samlet tilbud hvor vi har unngått flere arrangement på samme dag, og har gjort det lettere for deltakere å finne oløpene, takket være www.kveldsorientering.no.

OBIK o-utvalg har på oppdrag av kveldsorienteringssamarbeidet KOsAk vedlikeholdt forslag til maksimalpriser for kart, som også dekker kjøp av kartrettigheter (for egen print av kart/løyper). Tilbakemelding fra våre arrangører tyder på at stadig flere kartklubber velger å følge prisanbefalingene. Derimot er det fremdeles mangel på informasjon fra mange av kartklubbene for vekst, dyreliv og grunneierforhold (VDG). Arrangører plikter å ta hensyn til VDG, se Huskeliste for arrangører, Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Dette gjøres best i samarbeid med kartklubben. En god kartklubb har oversikt over sårbare område på kartet, og kan bistå med grunneierkontakt (det beste er jo om bruk av samlingsplasser og øvrig bruk av kartområdet er avtalt med grunneiere på forhånd). Dette ønskes som tjenester kartklubben gir når den selger kart.

2.8.Løpsarrangementer

O-utvalget takker alle arrangører i 2011 for et godt tilbud! Vi vil gjerne ha dere med neste år, gjerne med flere løp gjennom sesongen, og ser også gjerne at flere bedrifter prøver seg, gjerne i samarbeid.

   1. Økonomi

Totalt 13 arrangører har i år sluppet å betale løpsavgift fordi de har benyttet godkjente kart, jf. konkurransereglenes pkt 6.1.1.

En av de andre samarbeidspartene i KOsAk har øket startkontigent til 70kr. Det er viktig at arrangørene sitter igjen med et positivt resultat også på en ”regnværsdag”. I tillegg er det kostbart å ha ferdigtegnede kart. Vi foreslår derfor at økning av startkontingent diskuteres på oppmannsmøtet, se pkt 5 Forslag.

   1. Kvalitet

Det har gjennom de siste år vært en markant heving av kvaliteten på ett gjennomsnittlig OBIK løp.

Først og fremst så er det i mye større grad enn før blitt brukt ferdig trykte løyper, og for det meste med akseptabel print kvalitet. Det har også blitt færre tilfeller av mindre god løypelegging, uten noe særlig veivalgs-muligheter og med bruk av postdetaljer i områder hvor kart-kvaliteten er dårligere.

Flere arrangører bruker nå nye, godkjente kart, men dette fritar ikke arrangør fra å ta hensyn til ny hogst og andre endringer som har kommet etter at kartet er utgitt.

Totalt sett må vi se at som i tidligere år har kvaliteten variert fra meget bra til ikke fullt så bra. Variasjonen i kvalitet skyldes, som før, vesentlig disse faktorene:

O-utvalget ønsker fortsatt at det skal være rom for å arrangere løp i forskjellige terrengtyper med varierende grad av løpbarhet og krav til orienteringsevner, og forskjellige løpstyper fra sprint i lettløpt terreng til langløp med mange veivalgsmuligheter. Hvis vi oppnår den ønskede økningen i det totale løpstilbudet, med spredning over hele Oslo-området, så vil det være mulig for deltagerne å velge selv hva og hvor de vil løpe.

O-utvalget ønsker på nytt forslag til og diskusjon på oppmannsmøtet om tiltak som bedrer kvaliteten på løpene. Vi anbefaler at forslag til tiltak utformes slik at arrangørene våre opplever de som hjelp.

2.9.Arrangører 2012

O-utvalget ønsker at flest mulige klubber ønsker å arrangere løp, gjerne flere løp i løpet av året, og ønsker derfor ikke å stille for mange absolutte krav til arrangørene. Samtidig ønsker vi en utvikling mot bedre arrangementer, og vi ønsker derfor å gi råd og oppfordringer.

O-utvalget ønsker i 2012 å videreføre ordningen der de beste arrangørene få de beste datoene etter følgende fremgangsmåte:

O-utvalget ser gjerne at prinsippene rundt oppsett av terminliste diskuteres på oppmannsmøtet.

Forslag (pkt 5 på sakslisten)

Med bakgrunn i innkomne forslag og årsberetningen foreslår o-utvalget følgende saker til behandling:

    1. Løypelengder ved tungt terreng

Forslag fra Lars Karelius Noer

Det er litt forskjell på om arrangørerene velger å kompensere tungt terreng med noe kortere løypelengder. Et godt eksempel på det var det siste løpet jeg deltok i, på tirsdag, på Ammerud. Veldig morsom og krevende løype i tungt terreng, men med redusert lengde ga det likevel greie slutt-tider. Det samme gjorde arrangøren på Sollihøgda. Tungt og krevende, men kortere.

På Tryvann kompenserte de ikke for dette. Det var også tungt terreng, også der morsomt og krevende o-teknisk, men den løypa synes jeg med fordel kunne vært redusert i lengde.

For min del kunne jeg tenkt at det lages løyper som har mål om vinnertid på langløypa på 40-45 minutter.

Dette er ikke så viktig for meg, men jeg ser at terskelen for de som ikke har løpe altfor mye og som gjerne vil prøve seg i A-løypa i sin aldersgruppe får en tøff start hvis de tilfeldigvis skal prøve seg den gangen løypene er på det tyngste og lengste.

Forslag: Langløypa har målsetning om vinnertid 40-45 minutter

O-utvalgets innstilling: Forslaget støttes ikke

O-utvalgets begrunnelse:

Utvalget er enig i at terreng skal hensyntas ved fastsettelse av løypelengder for alle løyper (EK, K, M, L). Dette er allerede fastsatt under konkurransereglenes pkt.6.3 ”Alle angitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype.”. Vår efaringer er at arrangører gjør dette, men vi er enig at ved løpet fra Tryvann var dette ikke tilfelle. Men, en ny regel som er vanskelig å håndheve vil etter vår oppfatning ikke bedre situasjonen. At saken nå er tatt opp på oppmannsmøte vil forhåpentligvis gi større effekt.

    1. Løypelengde Damer

Dette forslaget er egentlig fra oppmannsmøte 2010, og etter erfaringene i 2011 ønsker o-utvalget å imøtekomme forslagstiller.

Opprinnelig forslag fra Sunniva Grimstad Nilsen

(Del av rapport fra Kolls løp) Jeg husker at jeg stusset over dette, da D17-34 stort sett pleier å løpe kort løype, men tenkte at det bare er fint, da jeg faktisk syns det er på nippet til å være diskriminerende å la Kort A være lengste alternativ for dameklassene (bare tull at jenter i sin beste og sprekeste alder skal være avspist med samme løypelengde som herrer 55+!), og tenkte at noen endelig hadde tatt litt til fornuft.

Forslag: D17-34 løper Mellomlang løype

O-utvalgets innstilling: O-utvalget ønsker å tilby en ny klasse Damer Mellomlang løype.

O-utvalgets begrunnelse:

Det er lagt ned et arbeid for at flest mulig vanlige kveldsorienteringsløp skal ha like løypenavn og løypelengder. Dette letter arbeidet for arrangørene våre. Nordmarkskarusellen tilbyr mellomlang løype for aktive løpere. O-utvalget har kommet til at et slikt tilbud ikke bør begrenses til aktive løpere, og heller ikke til bare aldersklassen 17-34, men at dette blir en ny klasse for alle Damer som har lyst å løpe lengre, uansett årsklasse. Vi vil oppfordre Nordmarkskarusellen og de andre samarbeidspartnerne til å gjøre det samme.

    1. Utvidelse av resultservice med tilbud om route gadget

Forslag fra O-utvalget

Forslag: RouteGadget tilbys for de arrangører som ønsker det i sesongen 2012.

O-utvalgets begrunnelse:

RouteGadget er en åpen webløsning for deling av veivalg, se http://www.routegadget.net/. Løsningen planlegges tilgjenegelig fra resultatsiden for de arrangører som åpner for løsningen ved å gjøre kart og løyper tilgjengelig fra web. Løsningen demonstreres på oppmannsmøtet.

    1. Økning av løpsavgifter

Forslag fra O-utvalget

Forslag: O-utvalget foreslår at avgift til premiefondet økes til kr 12,-, og at øvrige avgifter samles i løpsavgift som inkluderer alle infrastruklturkostnader (EKT, resultatservice, materiellinvesteringer og øvrige investeringer), som settes til kr 8,-

O-utvalgets begrunnelse:

Innbetaling til premier har de senere år ikke holdt tritt med utgifter til premier. O-utvalget ser også behov for å forbedre vår infrastruktur som for eksempel arrangørkoffert, og ønsker å ha økonomi til dette.

    1. Økning av startkontigent

Forslag fra O-utvalget

Forslag: O-utvalget er positiv til en økning av startkontingent i poengløp til 70 kr for deltakere fra og med 17 år. De arrangører som velger å ikke tilby ferdigtegnede kart, bør begrense startkontingenten til 60 kr.


O-utvalgets begrunnelse:

En av de andre samarbeidspartene i KOsAk har øket startkontigent til 70kr. Det er viktig at arrangørene sitter igjen med et positivt resultat også på en ”regnværsdag”. I tillegg er det kostbart å ha ferdigtegnede kart.

Vedlegg 3: Gode løpsarrangementer

Arrangementet skal følge OBIKs krav, se http://www.obikorientering.no/ Krav til avvikling av løp.

Minimum krav til løpssøknad

Se http://www.obikorientering.no/ Huskeliste for arrangører. Den skal inneholde

Tilleggsinformasjon i løpssøknad som vurderes positivt