OBIK Kartprising og kartprinting

Orienteringsutvalget i OBIK tilbyr svært rimelig NOF godkjent kart-print i A4 til OBIK arrangører, kontakt Terje Mathisen!

(9.1) Presentasjon på KOsAk-seminar mars-09 oppdatert med info fra storsamlingen nov-09
(9.2) Maksimalpriser for kart
(9.3) Printleverandører - A3format
(9.4) Printleverandører - A4format
(9.5) Printleverandører - mellomformat
(9.6) Metode for print hos Copycat