Print av kart med eller uten løypepåtrykk, i A4 format

Leverandørene er listet opp alfabetisk. Informasjon skrevet i kursiv er NOFs eller KOsAk’s kommentarer og vurderinger. All annen informasjon er oppgitt av leverandøren, også informasjon i uthevet trykk.

Leverandørnavn

Benjamin Sats & Trykk

CopyCat Avdeling Sentrum

Konkylie Data

Rebård Kartservice

Leverandørnavn

Internettadresse


www.copycat.no/sentrum/index.html

www.konkylie.no

www.rebard.no

Internettadresse

Kontaktperson navn

Vidar Benjaminsen

Eirik Rasmussen

Ida Kierulf Dirdal

Leif O. Rebård, døgnlig leder

Kontaktperson navn

Kontaktperson telefon

22 16 60 44 / 93 20 47 90

22 33 77 00

(33 12 44 33) Bruk helst 411 44 844

33 45 35 47 / 913 970 49

Kontaktperson telefon

Kontaktperson e-mail

b-sats@online.no

sentrum@copycat.no

ida@konkylie.no

rebard@rebard.no

Kontaktperson e-mail

printer (fabrikat,

typebetegnelse)

Xerox 240/250/260

Xerox 700 m/stokastisk raster RIP

Xerox Phaser 7760GX (A4, A3, A3+)
[Lexmark C920 (A4, A3, A3+) - kommentar: NOFs vurdering er litt dårligere for denne ]

XEROX Docucolor 450

printer (fabrikat,

typebetegnelse)

leveransetjeneste/

adresse hvor kartprint kan hentes

tidsrom kartprint kan hentes


Tjernveien 35, 0957 Oslo


9 - 21 alle dagerRådhusgata 17, Oslo Sentrum

Man-fre 08-17, lør 10-14. Evt. senere etter avtale

Posten, evt annen avtalt lev.

Støperiveien 42, 3267 LARVIK

9-16. Øvrige tidspunkt avtales.

Sender kart over natta til hele landet

Steinsholtveien 35, 3233 Sandefjord

Hentekasse døgnet rundt

leveransetjeneste/

adresse hvor kartprint kan hentes

tidsrom kartprint kan hentes

annen leverandørinformasjon

Leverandøren har ikke fått printkvaliteten vurdert av NOF.

NOF autorisert for K-løyper.

Printer filer med overtrykkseffekt, både for løypetrykk og karttrykk.

Godkjent karttrykker via NOF

Benytter overtrykkseffekt både for løypetrykk og karttrykk.


annen leverandørinformasjon

NOFs vurdering av printkvalitet

Leverandøren vil tilby tilrettelegging for print hos Copycat.

Autorisasjonen gjelder kun for kartfiler på AI-format, produsert etter OBIK o-utvalg/ KOsAk sin bruksanvisning.

Produsenten håndterer ikke OCAD-format. Synes å gi gode resultater for de fleste normalt detaljerte kart ved bruk av målestokk 1:10000 (noe rastereffekt på myr og brune linjer), målestokk 1:15000 kan bare brukes for spesielt detaljfattige terreng. Bra overtrykkeffekt for brunt/grønt - mindre bra for blått/grønt.

Papir: Munken Polar 120g. Lite gjenskinn (OK), OK farger.

Xerox Phaser 7760GX: Synes å gi gode resultater for de fleste normalt detaljerte kart ved bruk av målestokk 1:10000. Kan benyttes for mindre detaljerte kart i målestokk 1:15000. Trykker på "G-Print matt 115 g" og "Xerox Never Tear" (plast). Litt gjenskinn.

Xerox DC250: Benytter ikke overtrykkseffekt. Gir derfor mindre godt resultat for terreng med mye mørkere grønt og grønne streker kombinert med brun- og blådetaljer. Benytter ikke transparens ved løypetrykk, men legger fargen for poster og streker under svart, slik at alle svartdetaljer synes gjennom. Relativt høy oppløsning gir gode resultater for de fleste normalt detaljerte kart ved bruk av målestokk 1:10000, mindre godt egnet for kart i målestokk 1:15000 (mulig for spesielt detaljfattige terreng).Moderat gjenskinn ved utskrift på G-Print 115g. Kan også trykke på vannfast "papir" Xerox"Premium Nevertear" 120g.

NOFs vurdering av printkvalitet

printer kalibrert iht. NOFs anbefaling (J/N)

N

J

J

Nei, men kvaliteten er meget god uten.

printer kalibrert iht. NOFs anbefaling (J/N)

papirtype (hvis ikke 115g G-print matt: angi/ henvis til papirets spesifikasjoner)

115g G-Print matt

Munken Polar. Gramvekt: 120 gr/m2. Opacity 95%. Tykkelse 130 μm. Syrefritt (ISO 9706 ).

115g G-print matt

115g G-print matt

papirtype (hvis ikke 115g G-print matt: angi/ henvis til papirets spesifikasjoner)

oppstartspris (uavhengig av antall), inkl mva

Kr. 312,50 + 62,50 pr.løype (min. 5 løyper)

Kr. 125 pr.løype

Ingen oppstartspris pr.kart.

42,- pr.løype.

Forsendelse med posten ”over natten kontant” for 3kg pr 1/1 -09, ref www.posten.no; Kr 237,-

Kr. 70,- Når det bare er kart eller bare en løype.

Kr. 40,- Pr. løype når det er flere løyper.

Forsendelse med posten ”over natten kontant” for 3kg pr 1/1 -09, ref www.posten.no; Kr 237,-

oppstartspris (uavhengig av antall), inkl mva

pris pr. printet kart, inkl mva

(levert i A4 størrelse)

Kr. 4,37

Kr. 3,50

5,-

kr. 5

pris pr. printet kart, inkl mva

(levert i A4 størrelse)

annen prisinfo (rabatter ol.)


Rabatt ved enkelt bestillinger:

Over 400 kart, 10% rabatt.

Over 1000 kart 20% rabatt.

1-10% rabatt avhengig av antall: min 50 gir 1% rabatt, min 100 gir 2% rabatt osv.

10% rabatt ved beløp på kr. 1000,- , stigende rabatt til 20% ved kr. 3000,-

annen prisinfo (rabatter ol.)

maksimal leveringstid (fra kartfil mottas)

1-5 dager etter avtale med kunden i forhold til pakkedugnad etc.

Ila. 1 dag

4 dager til avhenting/forsendelse

Samme dag hvis printoppdraget er anmeldt noen dager i forveien.

maksimal leveringstid (fra kartfil mottas)

prisavslag hvis leveringstid ikke overholdes


Fri levering hvis tidsfrist ikke overholdes.

Ingen

½ pris evnt. gratis

prisavslag hvis leveringstid ikke overholdes