INNBYDELSE POENGLØP 17 OBIK – TORSDAG 22. AUGUST 2019

ÅPENT MESTERSKAP, BEDRIFTSORIENTERING OSLO

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Sognsvann 1:7500, Ekvidistanse 5 m (eventuelt 1:10000 for lengste løype)

Parkering:         Låkeberget, Maridalen.

Kollektivt: Busslinje 51 som går fra Nydalen T til Skar. Holdeplass er Lokkeberget.

Samlingsplass:  Låkeberget. 

Terreng:            Stifylt terreng og en del skråli - generelt god fremkommelighet. En del nye «tråkk» finnes i terrenget og gamle traktorslep kan stedvis være diffuse.     

Start:                 Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Ca. 1 000 meter til start for alle klasser. Utdeling av kart på start siden løpet er Åpent Mesterskap (gjelder ikke nybegynnerløypa).   

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

4 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅM

5 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,5 km

 

Åpne Klasser:    ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i. Startende i åpne klasser/nybegynner deltar ikke i Åpent Mesterskap.

Premiering:      Krav for å få medalje i Åpent Mesterskap er deltakelse i minimum 5 poengløp tidligere i sesongen (før ÅM). Gullmedalje utdeles i alle aldersklasser. Sølvmedalje utdeles når det er minst 4 startende i klassen, og bronsemedalje utdeles når det er minst 7 startende i klassen. Medaljene utdeles på oppmannsmøtet 5. november.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig trykkede kart.

Vask:                 Våtklut.

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Svein Nygård

Kontrollør:       Egne

 

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!