INNBYDELSE TIL SPRINT/GATE-O-LØP

I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 11. april 2019

Poengløp nr. 1 for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart: Fornebu 1:4000, Ekvidistanse 2 m, revidert 2018.
Kartet er nytt og utgitt til O-festivalen 2018.

Samlingsplass: Telenor Fornebu, på Torget (scenen) E- bygget, markert med rød trekant her:

 

 
Merket med O-skjerm i krysset Snarøyveien vis a vis Bilia (Telenor N). NB! Ikke lov å gå ut
av garasjen der man kjører inn. Gå opp trappene fra garasjen til scenen på torget.

Terreng: Lett orientering i urbant terreng med mye asfalt og gangvei-løping. Det vil være noen forbudte områder i nærhet til boligsameier/hager, hvor man må vise hensyn og unngå bed og private områder, disse er merket på kartet.
Det er noen veipasseringer med mye trafikk, så vær spesielt årvåken slike steder. Bruk da krysningspunkter med fotgjengerfelt, som er merket på kartet. Dersom det er tett trafikk, oppfordrer vi til å vente på grønt lys ved kryssing av lysregulert fotgjengerfelt. På vei til start vil man krysse slik vei med lysregulert fotgjengerfelt.
Alle løper og krysser veier på eget ansvar!

Pga mye asfalt anbefales joggesko og vi tenker piggsko-forbud.

Start: Fleksistart, kl. 16:30-18:30. Ca 5 min å gå til start.


Mål: Siste målgang kl. 19:30.


Parkering: I parkeringshus/garasje under Telenor torget.
Det er fri parkering i P-huset fra kl 14.30. Det er bare å kjøre inn etter 14:30 og det påløper da ingen takst, det er ingen bom. Før dette tidspunkt og andre steder må man betale.

Se også skisse med piler nederst på neste side.


Løype

Lengde

Klasse

LANG (A-nivå)

Ca 4 km

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL (Åpen for alle)

MELLOM  (A-nivå)

Ca 3 km

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM (Åpen for alle)

KORT (A-nivå)

Ca 2 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK (Åpen for alle)

Det er enkel orientering og veldig oversiktlig terreng, derfor ingen Nybegynner-løype.

Mindre justering av løypelengder vil bli gjort.


Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 80,- for alle voksne (17-) Kr. 40,- for alle andre (-16).

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Godkjent printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut, evt. en dukkert på Telenor brygga.

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Torstein Hole

Kontrollør: Ketil Risvoll
VELKOMMEN !