INNBYDELSE POENGLØP 9 OBIK – TORSDAG 6. JUNI 2019

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Sognsvann Øst 1:7500, Ekvidistanse 5 m

Parkering:         Utfartsparkering Sognsvann.

Kollektivt: T-bane linje 5. Derfra 4 minutter å gå til samlingsplass.

Samlingsplass:  Utfartsparkering Sognsvann, Nord i. 

Terreng:            Nærområde med mange stier – generelt god fremkommelighet. Litt mer kupering i de lengste løypene. En del ny tynningshogst er ikke med på kartet.  

Start:                 Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. 750 meter til start for alle klasser. 

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3,0 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

3,9 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅM

5,1 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

1,8 km

 

Åpne Klasser:    ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig trykkede kart.

Vask:                 Våtklut (eller kjølig dukkert i Sognsvann).

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Peder Natvig

Kontrollør:       Egne

 

VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!