OBIK P23 17. september 2019

Samlingsplass: Bestemorkulpen, rett vest for Skistua på Sørli i Nittedal

Offentlig transport: fra Oslo S til Nittedal stasjon (Gjøvikbanen), så lokalbuss 397 til Trollveien, 500m å gå til samlingsplass langs merket vei (total transport-tid 36-39 min, inkl 5 min gange)

Avganger fra Oslo S: 15.02, 15.22, 16.22, 16.42. (Også avganger 15.42 og 17.02, 1km å gå fra Nittedal stasjon)

Parkering: Sørli utfartsparkering, 400-500m å gå til samlingsplass langs merket vei.

Veibeskrivelse: Følg RV4 nordover til Rotnes-krysset (Glømmi sport), ta til venstre på Stasjonsveien, deretter til venstre på Sørliveien merket med postflagg, rett FØR jernbane-undergang. Regn med kø på RV4 mellom Kalbakken og Fossumkrysset etter kl 15.00, og mellom Kjul og Nittedal rådhus etter kl 15.30.

Påmelding mellom kl. 16.00 og 18.00. Mål stenger kl. 19.30 (Solnedgang er 19:27)

Kart: Utsnitt av Ørfiske, 1:7500, utgitt av Nittedal Orientering 2019 (brukt til Akershus og Oslo KM 2019)

Løyper: Forhåndstrykte løyper. A-løyper og Nybegynnerløype på N/C-nivå i henhold til OBIKs retningslinjer.

Startkontingent: Kr. 70,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).

Tidtaking: Det brukes EMIT løperbrikker. Løperbrikke kan leies for kr 25,-

Premiering: Poengløp etter OBIKs regler.  

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Vann og saft

Løpsleder: Martin Veastad (90044431)

Løypelegger: Martin Veastad

 

Postbeskrivelse. Internasjonal postbeskrivelse trykt på kartet, norsk postbeskrivelse på baksiden av dette arket.

Terrengbeskrivelse: Småkupert og mange stier.

-----------------------------------------------------

Kvittering

Mottatt kr 70 for deltakelse i åpent bedrifts-o-løp


 

Postbeskrivelser

Course N/C,  Length 2,4 km

Start

1.    42    Rasteplass

2.    43    Stikryss

3.    33    Kolle

4.    92    Lita myr

5.    48    Stein, V. side

6.    51    Søkk

7.    50    Kolle, Øst for

Mål         Kraftmast, Østre

 

 

Course A5,  Length 4,9 km

Start

1.    62    Grøftekryss

2.    53    Søkk

3.    59    Under skrent

4.    41    Lite kolle, S. fot

5.    47    Pytt, vest for

6.    46    Stein, S. side

7.    32    Lita myr

8.    34    Søkk

9.    37    Stein, Ø. side

10.   63    Under skrent

11.   40    Stein, nordre side

12.   49    Grøftemøte, sørvestre side

13.   54    Stein, nordre side

14.   55    Under skrent

15.   64    Myrsig, S. ende

16.   67    Grop, søndre

17.   70    Søkk

18.   93    Flatt søkk

19.   60    Smal kolle, V. fot

Mål         Kraftmast, Østre

 

Course A3,  Length 3,0 km

Start

1.    62    Grøftekryss

2.    53    Søkk

3.    54    Stein, nordre side

4.    41    Lite kolle, S. fot

5.    63    Under skrent

6.    49    Grøftemøte, sørvestre side

7.    40    Stein, nordre side

8.    55    Under skrent

9.    64    Myrsig, S. ende

10.   67    Grop, søndre

11.   70    Søkk

12.   93    Flatt søkk

13.   50    Kolle, Øst for

Mål         Kraftmast, Østre

 

 

Course A4,  Length 4,0 km

Start

1.    62    Grøftekryss

2.    53    Søkk

3.    54    Stein, nordre side

4.    49    Grøftemøte, sørvestre side

5.    40    Stein, nordre side

6.    41    Lite kolle, S. fot

7.    36    Maurtue, nord for

8.    47    Pytt, vest for

9.    63    Under skrent

10.   55    Under skrent

11.   64    Myrsig, S. ende

12.   51    Søkk

13.   67    Grop, søndre

14.   70    Søkk

15.   93    Flatt søkk

16.   50    Kolle, Øst for

Mål         Kraftmast, Østre