INNBYDELSE POENGLØP OBIK 20/AB løp 5 – 3. september 2019

Arrangør: Fossum IF

Velkommen til o-løp fra Østernvannssvingen

Kart: Lathusåsen 1:7500, Ekvidistanse 5 m

Selv om kartet er bra så bør man huske at i dette terrenget så kan det være små stier og tråkk i terrenget som ikke er på kartet. Små stier på kartet som kan være vanskelig å se i terrenget.

Parkering/samlingsplass: Østernvannssvingen, link til kart her

Start: Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30.

Mål: Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (kortdistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca.)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

3 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

4 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

5 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2 km

Åpne Klasser: ÅL, ÅM, ÅK, BÅ og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,- (begrenset antall)

Startavgift: Kr. 100,- for de over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år. Kontant og VIPPS.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.