INNBYDELSE POENGLØP 4 OBIK – TORSDAG 26. APRIL 2018

Arrangør: Norges Bank BIL

Kart: Utsnitt av kartet Ryen Varde (Brannfjell) utgitt i 2017 1:5000, Ekvidistanse 2,5 m

Parkering: Syd for Ekeberghallen. Samlingsplass på østsiden av Ekebergveien (se neste side).

Kollektivt: Buss 74 (Jernbanetorget – Mortensrud) til Ekeberghallen. Kort vei til samlingsplass.

Alternativt buss 34 (Tåsen – Ekeberg Hageby) via Jernbanetorget til Ekeberg Camping. Deretter ca. 10 min å gå til samlingsplass.

Samlingsplass: Samlingsplass øst for Ekebergveien.

Terreng: Nærområde med mange stier – noen stier er utydelige i terrenget og noen tråkk står ikke på kartet. Se opp for trafikk og vis hensyn ved passering av boligområder (gjelder lang- og mellomløypa).

Start: Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Kort vei til start for alle klasser.

Mål: Siste målgang kl. 19:15.

Løyper/klasser (kortdistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca.)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

2 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

3 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

4 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,5 km


Åpne Klasser: ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Startavgift: Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask: Våtklut.

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Svein Nygård

Løypelegger: Svein Nygård

Kontrollør: Egne


VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!
PARKERING

SAMLINGSPLASS

Oversiktskart - Ekeberg