INNBYDELSE POENGLØP 4 OBIK – TORSDAG 3. Mai 2018

Arrangør: Aker Solutions

Kart: Utsnitt av kartet Ulsrudvann utgitt i 2017 1:7500, Ekvidistanse 5 m

Parkering: Østmarksetra parkeringsplass

Samlingsplass: Sydøst på Østmarksetra parkeringsplass

Terreng: Mest syd for parkeringsplassen. Noe norøst.

Start: Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Kort vei til start for alle klasser.

Mål: Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (kortdistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca.)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

3 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

4 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

5 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

1,7 km

Åpne Klasser: ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Startavgift: Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask: Våtklut. Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Knut Møgedal

Løypelegger: Tor Drage

Kontrollør: Knut Møgedal