INNBYDELSE POENGLØP 17 OBIK – TORSDAG 9. AUGUST 2018

Arrangør: Norges Bank BIL

Kart: Grefsenkollen, synfart/revidert i 2016-17. Målestokk 1:7500, ekvidistanse 5 m.

Parkering: Grefsenkleiva, Årvoll, Østreheimsveien 28. Merket fra krysset Årvollveien / Rødbergveien. https://goo.gl/maps/4zGkMTqRb9w

Kollektivt: Buss 31 / 31E til holdeplassen Stig. Derfra ca. 10 min å gå til samlingsplass. Også mulig å ta bussrute 25 eller 33.

Samlingsplass: Samlingsplass rett ved parkering.

Terreng: Kupert nærterreng med en god del stier. God/vekslende løpbarhet. Området er et populært utfartsterreng, så vennligst vis hensyn til alle som er ute.

Start: Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Omtrent 400 meter til start, 70 meter stigning.

Mål: Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca.)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅK

3 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅM

4 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅL

5 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,5 km


Åpne Klasser: ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 30,-

Startavgift: Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask: Våtklut.

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Svein Nygård

Løypelegger: Svein Nygård

Kontrollør: Egne


VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!