Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets

Oppmannsmøte orientering 2018

Idrettens hus, Ekeberg

Tirsdag 6. november 2018 kl. 17.30

 

 

 

Saksliste:

 

1.       Åpning

2.       Godkjenning av saksliste og representanter

3.       Valg av dirigent og sekretær

4.       Beretning

5.       Forslag

6.       Orienteringsutvalgets sammensetning 2019

7.       Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r)

8.       Eventuelt


O-utvalgets beretning for 2018 (Saksliste punkt 4)

1. O-utvalget og faste komiteer

O-utvalget har i 2018 bestått av:

Funksjon:

Navn

Lag:

Ansvar

Leder

 

Svein Nygård

 

Norges Bank BIL

 

Terminliste, resultat/ranking, økonomi

Medlemmer:

 

 

Mari B. Leholt

Terje Mathisen

Knut Erik Østengen

Maris interiørhjelp og systue

Open iT

Thales BIL

Premiering

Web, trykking av kart etc.

Materialforvalter

 

Som det fremgår av oversikten har det enkelte medlem i O-utvalget ansvar for spesifikke arbeidsoppgaver, og denne arbeidsdelingen fungerer bra.

Merkekomite        

Denne komiteen ble nedlagt i 2013. Det er O-utvalget som nå utpeker kandidater som bør tildeles hedersmerker mv. for sin innsats for bedriftsorienteringen.                              

2. Om sesongen 2018

2.1.Terminlisten

Det har blitt arrangert 27 poengløp i 2018-sesongen. Alle løpene har vært individuelle bedriftsløp. Det var også i år bedriftsklasser i Oslo City Cup (totalt 5 løp – men svært få deltakere i bedriftsklassen) i april/mai og Veritas arrangerte 5 sommerløp.

 

Av de 27 poengløpene inngikk 7 løp i Nordmarkskarusellen (inklusiv ekstraløp), 5 løp i AB-karusellen og 3 løp i karusell arrangert av Østmarka OK (Flex-o løp). Fossum har i tillegg til et AB-løp arrangert 1 bedriftsløp, 2 løp er blitt arrangert av lag fra Romerike (ABIK) mens 9 løp ble arrangert av OBIKs egne arrangører.

 

Arbeidet med å fylle opp terminlisten i 2018 gikk bra selv om det er få bedriftslag som ønsker å arrangere orienteringsløp. I 2018 har Thales arrangert 3 løp, Open iT (dvs. Terje Mathisen) og Norges Bank 2 løp, og Aker Solutions og Folkehelseinstituttet løp hver.

 

Etter forespørsel fra Boligbygg som er en del av Oslo Kommune ble det avholdt nybegynnerkurs i kart og kompass onsdag 2. mai 2018 på Ekeberg. 12 deltakere deltok på kurset. De som ønsket kunne også få prøve seg i skogen dagen etterpå på Aker Solutions bedriftsløp fra Østmarksetra. Et par av deltakerne benyttet seg av dette tilbudet.

 

 

2.2.Mesterskap

Åpent KM individuelt 2018

Det individuelle mesterskapet ble i år arrangert av Østmarka OK fra Sandbekken skole på Rælingen tirsdag 21. august. Et bra arrangement og med utfordrende løyper for deltakerne. Reglene for utdeling av medaljer i ÅM:

 

For å få medalje i åpent mesterskap individuelt må løperne i tillegg:

 

Medaljevinnere ble:

Klasse

Navn

Lag

Tid

Medalje

D50-54

Nina Elise Jørgensen

Promis BIL

01:06:55

GULL

D55-59

Sharon Broadwell

Folkehelseinstituttet

01:01:35

GULL

D60-64

Aud Gran

Lise Hugdahl

Tyrving IL

Coop

00:41:45

00:45:25

GULL

SØLV

D65-69

Marit Vågsnes

OUS BIL

00:56:35

GULL

D70-74

Kjersti Tho

Stabæk IF

00:50:53

GULL

D75-79

Anne List Øfsthus

Unni Drage

Asker SK

Aker Solutions

00:59:59

01:03:56

GULL

SØLV

H50-54

Svein Nygård

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

Norges Bank BIL

00:49:00

00:49:16

GULL

SØLV

H55-59

Bjørn Solbergseter

Bilpost

00:48:45

GULL

H60-64

Terje Wiig Mathisen

Ove Martinsen

Bård Natvig

Open iT

Leithe&Christiansen

UIO

00:41:37

00:47:01

00:56:26

GULL

SØLV

BRONSE

H65-69

Vidar Berteig

Mogens Monsen

Reidar Kierulf

EasyPetro

MySoft as

RKP

00:39:06

00:43:01

00:43:56

GULL

SØLV

BRONSE

H70-74

Knut Karlsen

Kjell Stenstadvoll

Helge Revhaug

Omega AS

Hydro Oslo

Privat

00:39:45

00:40:11

00:40:47

GULL

SØLV

BRONSE

H75-79

Sigfred Fagervik

Jon C. Fougner

Klaus Engen

Thales BIL

FUGRO

Innovasjon Norge

00:50:07

00:51:29

00:52:02

GULL

SØLV

BRONSE

H80-

Bjørn Egner

Tor Drage

Svein F. Kvalheim

Heming Orientering

Aker Solutions

Oppegård

00:51:27

01:01:51

01:03:33

GULL

SØLV

BRONSE

 

 

Rankingvinnere

Rankingvinnere for sesongen 2018 i de ulike aldersklassene ble:

Klasse

Navn

Lag

D17-34

Berit Kristine Lima

OPIL

D35-44

Liv Paltiel

Folkehelseinstituttet

D45-49

Ann Elin Flågen

Heming Orientering

D50-54

Nina Elise Jørgensen

Promis BIL

D55-59

Sharon Broadwell

Folkehelseinstituttet

D60-64

Aud Gran

Tyrving IL

D65-69

Marit Vågsnes

OUS BIL

D70-74

Kjersti Tho

Stabæk IF

D75-79

Unni Drage

Anne Lise Øfsthus

Aker Solutions

Asker SK

H17-34

Georg Bugge

Aas-Jakobsen

H35-44

Lars Karelius Noer

NRK

H45-49

Atle Pedersen

Reload

H50-54

Svein Nygård

Norges Bank BIL

H55-59

Bjørn Solbergseter

Bilpost

H60-64

Terje Wiig Mathisen

Open iT

H65-69

Vidar Berteig

EasyPetro

H70-74

Knut Karlsen

Omega AS

H75-79

Knut Erik Østengen

Thales BIL

H80-

Bjørn Egner

Heming Orientering

 

Premiering - rankingglass

60 løpere får deltagerpremie i 2018 (antallet i fjor var 68). Kravet i år var 13 løp. O-utvalget har siden 2013 bestilt glass uten årstall.

2.3.EKT og resultatservice

Det finnes 4 ulike resultatkofferter som brukes ved gjennomføring av bedriftsløp. Dette medfører problemer med dobbeltoppføringer av personer i rankingen, siden navn og lagsnavn ikke skrives likt. Rankingfører retter opp rankingen for de personer som sender inn forespørsler om endringer. Løperne kan selv sende inn melding om korreksjon av navn og lagsnavn osv. via nettet / Brikkesys.

 

Bruk av bredbånd for å laste opp resultater på nettet fra resultatkofferten fungerer bra. Muligheten for å legge inn løypelengder i Brikkesys brukes fortsatt i liten grad av arrangørene. Legges denne informasjonen inn i systemet, fremkommer kilometertidene automatisk av resultatlista.

 

Terje har tilrettelagt for Livelox på hjemmesiden vår og ved hjelp av tjenesten kan den enkelte deltaker laste opp sitt veivalg for å sammenlikne med venner og konkurrenter. De gir også muligheter for analyser av eget og andres løp. For å dra nytte av dette må du laste opp dine GPS-data. I tillegg kan de som ikke hadde mulighet til å delta på løpet, gå inn å se på hvilke løyper som ble tilbudt.       

2.4.Materiell

Før sommerferien var det noen problemer med PC-en i resultatkofferten, den hang seg gjentatte ganger på noen løp. Der og da ble problemet løst med ny start av maskinen. I løpet av sommerferien oppdaterte Terje Mathisen programvaren på maskinen, og den har fungert fint etter dette. PC-en har imidlertid blitt enda tregere enn den var. Det er på tide å bytte til en nyere maskin.

 

En postenhet har blitt borte i løpet av sesongen, og det er fjernet 1 enhet fra sett 1 og 5 enheter fra sett 2 på grunn av meget dårlig batteri (varsles med kode 99 på strekktidutskriften i forbindelse med aktuell postenhet). Etter årets sesong har vi dermed 34 postenheter i sett 1 og 32 postenheter i sett 2. Vi har bestemt at vi ikke kjøper inn nye postenheter før vi kommer under 30 enheter pr sett.

 

Logistikken har gått greit også i år.

2.5.Løpsdeltakelse og utvikling

År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Poengløp starter

4160

4473

4130

4125

4130

3744

3193

3063

2980

2956

Antall poengløp

25

26

25

25

27

27

27

27

28

27

Gj.sn. starter pr løp

166,4

172,0

165,2

165

153

139

118

113

106

109

Deltakerpremier

138

143

129

126

104

97

67

74

68

60

 

Det har i 2018 blitt arrangert 27 løp, ett mindre enn i 2017. Antall deltakere pr. løp har i gjennomsnitt vært 109, en liten økning fra 2017. Trenden med at vi sliter med å rekruttere nye løpere i de yngste klassene ser imidlertid ut til å fortsette.    

 

O-utvalget tar gjerne mot forslag som kan bedre rekrutteringen og som kan bidra til at flere ønsker å delta på våre bedriftsløp. O-utvalget antar at følgende momenter har betydning for redusert deltakelse de siste årene:  

§  Fremkommeligheten med bil i Oslo-området – tidkrevende å ta seg fra den ene til den andre siden av byen – økte bompengeavgifter kombinert med etablering av vesentlig flere bomstasjoner f.o.m. 1. mars 2019 vil sannsynligvis påvirke fremtidig deltakelse

§  For dårlig markedsføring av tilbudet med bedriftsorientering – vanskelig å nå ut til nye potensielle deltakere (utfordring at løpetilbudet ikke er tilgjengelig på Eventor – men løpene som inngår i Nordmarkskarusellen og AB-karusellen eller aktive klubber publiseres der)

§  Er ordet bedriftsorientering gått ut på dato – bør vi finne på et annet navn for løpene våre?  

2.6.Geografisk spredning og deltakelse

O-utvalget er i hovedsak fornøyd med den geografiske spredningen på bedriftsløpene i 2018. Fordelingen på årets løp er som følger:

 

Oslo Vest (inklusiv Bygdøy):       9 løp

Oslo Øst:                                      5 løp

Oslo Nord:                                  13 løp

 

Avstand fra Oslo sentrum til samlingsplass har helt klart betydning for deltakelsen. Lang reisevei gir automatisk færre deltakere på løpet.

 

Arrangørene er stort sett flinke til å ta hensyn til kollektivtilbud ved planlegging av samlingsplass og fortelle om kollektivtilbud i innbydelsen.

2.7.Løpsarrangementer

O-utvalget ønsker å takke alle arrangører i 2018 for den store dugnadsinnsatsen de har lagt ned for å sikre et godt løpstilbud til mosjonister og aktive orienteringsløpere! Vi vil gjerne ha dere med neste år, og ser gjerne at flere bedrifter prøver seg, gjerne i samarbeid. Det bør være tilstrekkelig med 3 til 4 personer for å arrangere et bedriftsløp.

For øyeblikket er det uavklart hva som skjer med Nordmarkskarusellen fra og med neste sesong. Bjørn Egner og Per Eric Ståhlbrand har gitt beskjed om at de trer tilbake. Jeg har gitt beskjed om at OBIK ønsker å videreføre nåværende samarbeid med karusellen.

2.7.1       Økonomi

Fra og med 2013-sesongen startet vi å bestille rankingglass uten årstall. Dermed kan glass som ikke blir hentet, gjenbrukes.      

 

Startkontingenten i ordinære bedriftsløp økte til 70 kr i 2012, og til 80 kr i 2017. Norges Orienteringsforbund innførte våren 2012 en avgift på nærløp og det medførte at Nordmarkskarusellen og AB-karusellen økte startkontingenten til 90 kr i 2013 og videre til 100 kr i 2014. Startkontingenten på 100 kr har vært uendret de siste årene.     

 

O-utvalget foreslår at startkontingenten for ordinære bedriftsløp beholdes uendret på 80 kr i 2019.   

2.7.2        Kvalitet

Det benyttes ferdig trykte løyper i bedriftsløpene.  Som tidligere vedtatt så er de siste 10 kr av startkontigenten en premie for å bruke godkjent trykk av løypene, uten slik trykk så reduseres startkontigenten med 10 kr (dvs fra 80 til 70 med dagens nivå).

 

Fra og med 2014-sesongen ble det bestemt at arrangørene skal bruke kartmålestokk på 1:7500 på de to korteste løypene (mellom og kort) og nybegynnerløypa. Denne målestokken bør også brukes på den lengste løypa hvis praktisk mulig.

Forslag (pkt. 5 på sakslisten)

Med bakgrunn i innkomne forslag og årsberetningen foreslår o-utvalget følgende saker til behandling:

1.      Startkontingent / løpsavgift mv 2018

Forslag fra O-utvalget

Forslag:    Startkontingenten i 2018 for OBIK arrangører foreslås holdt uendret på 80 kr. Det foreslås også å holde løpsavgiften på kr 14 og avgiften til premiefondet på kr 10,- uendret.  

O-utvalgets begrunnelse:

Startkontingenten ble økt til 80 kr i 2017 og o-utvalget foreslår derfor at den holdes uendret i 2019.