Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets

Oppmannsmøte orientering 2013

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 5. november 2013 kl. 17.30

 

 

Saksliste:

 

1.       Åpning

2.       Godkjenning av saksliste og representanter

3.       Valg av dirigent og sekretær

4.       Beretning

5.       Forslag

6.       Orienteringsutvalgets sammensetning 2014

7.       Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r)

8.       Eventuelt

 

 

Svein Nygård ønsket velkommen på vegne av o-utvalget.

Per Eric Ståhlbrand ble valgt til dirigent og Knut Erik Østengen ble valgt til referent.

 

Dirigenten gjorde det klart at han ikke ønsket å rase igjennom beretningen, som han roste for å ta opp relevante problemstillinger, og inviterte til en noe videre diskusjon rundt de enkelte punktene.
O-utvalgets beretning for 2013 (Saksliste punkt 4)

1. O-utvalget og faste komiteer

O-utvalget har i 2013 bestått av

Leder:                  Svein Nygård                     Norges Bank      (Terminliste, resultat/ranking, økonomi)

Medlem:             Eva Nilsen                          Skiforeningen   (Premiering)

                               Terje Mathisen                                Evry       (web, inklusiv Routegadget)

                               Knut Erik Østengen        Thales                  (Materiell inkl tidtakingssystem)

(Hovedoppgaver til utvalgsmedlemmene i parentes.) 

 

De to siste årene har O-utvalget kun bestått av fire medlemmer mot tidligere fem. Siden det enkelte medlem har ansvar for spesifikke arbeidsoppgaver, fungerer dette OK.

Merkekomite           

Denne komiteen ble nedlagt fra årets sesong, jf. vedtak på oppmannsmøte i november 2012. Tildelingen er nå lagt til O-utvalget som bør ha en god oversikt over aktuelle kandidater som bør tildeles hedersmerker mv. for sin innsats for bedriftsorienteringen.                                                

Innstillingsutvalg

Det er ikke blitt valgt noe innstillingsutvalg på oppmannsmøtene i 2011 og 2012.   

 

Svein kommenterte at O-utvalget nå består av 4 personer, mot 5 tidligere. Dette medfører ingen problem, for alle har sine oppgaver. Ellers ingen kommentar.

2. Om sesongen 2013

2.1.Terminlisten

Det ble arrangert 27 poengløp i 2013-sesongen. Alle løpene har vært individuelle bedriftsløp, siden KM stafett ble vedtatt sløyfet på oppmannsmøte i 2012. Som vanlig var det også bedriftsklasser i Oslo City Cup (totalt 5 løp) i april/mai og Veritas arrangerte 5 sommerløp. Av de 27 poengløpene inngikk 7 løp i Nordmarkskarusellen (inklusiv ekstraløp) og 5 i AB-karusellen. Nittedal o-lag har arrangert et bedriftsløp, 3 løp har blitt arrangert av lag fra Romerike mens 11 løp ble arrangert av OBIKs egne arrangører.

 

Arbeidet med å fylle opp terminlisten i 2013 gikk bra selv om det er få bedriftslag som ønsker å arrangere orienteringsløp. I 2013 har Thales arrangert 3 løp, Evry Oslo 2 løp og Aker Solutions, Folkehelseinstituttet, GE Healthcare, Nordea, Norges Bank og Telenor 1 løp hver. For at bedriftsorienteringen skal kunne fortsette med like mange løp pr sesong, er vi helt avhengig av at flere bedriftslag er interessert i å arrangere poengløp.

 

Det ble ikke avholdt nybegynnerkurs i kart og kompass før årets sesong. O-utvalget v/Knut Erik Østengen og Svein Nygård har imidlertid etter forespørsel holdt kurs i kart og kompass for en gruppe deltakere fra bedriftslaget Travern BIL (Norsk Rikstoto) i oktober 2013.

 

Ingen kommentarer til kapittel 2.1.

2.2.Mesterskap

Åpent KM individuelt 2013

Det individuelle mesterskapet ble i år arrangert av Lillomarka O-lag fra Badedammen på Grorud torsdag 5. september. Det utdeles medaljer i hver aldersklasse:

 

For å få medalje i åpent mesterskap individuelt må løperne i tillegg:

 

Medaljevinnere ble:

Klasse

Navn

Lag

Tid

Medalje

D17-34

Maia Flood Kjeldsen

NCC

00:41:23

GULL

D35-44

Liv Paltiel

Folkehelseinstituttet

00:46:07

GULL

D45-49

Nina Elise Jørgensen

Steria

00:38:25

GULL

D50-54

Mari Birkeland

Maris interiørhjelp

01:06:52

GULL

D55-59

Jorunn Sanderud

Nydalen SK

00:35:34

GULL

D60-64

Marit Vågsnes

OUS BIL

00:45:31

GULL

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

00:35:19

GULL

 

Brynhild Fanuelsen

Bærum Sykehus

00:44:05

SØLV

D70-74

Astri Rogstad

Unni Drage

GE Healthcare

Aker Solutions

00:46:23

00:46:31

GULL

SØLV

D75-79

Ingen medaljer

 

 

 

H17-34

Ingen medaljer

H35-44

Christian Vogelsang

NIVA

00:37:12

GULL

 

Olav Eide

Rolv Anders Systad

SKBO

LYN

00:38:33

00:44:08

SØLV

BRONSE

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

00:31:58

GULL

H50-54

Bjørn Solbergseter

BILPOST

00:38:58

GULL

 

Bjørn Are Carlsson

Fossum IF

00:39:43

SØLV

 

Richard Zeiner-Gundersen

Fossum IF

00:42:20

BRONSE

H55-59

Terje Mathisen

Evry Oslo

00:25:23

GULL

 

Kjell Markset(ikke nok løp)

Koll

00:28:58

 

 

John Hansen

Ivar Refsland

AB BIL

00:32:07

SØLV

BRONSE

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

00:28:53

GULL

 

Are Eriksen

OSI

00:30:02

SØLV

 

Bjørn Grinde

Folkehelsa

00:30:07

BRONSE

H65-69

Juul Sverre Stener

OPIL

00:29:07

GULL

 

John Thomas Pettersen

Jon Færden

Nordea

Kredinor

00:29:33

00:29:52

SØLV

BRONSE

H70-74

Einar Hem

Lillomarka O-lag

00:34:04

GULL

 

Helge Bjaaland

Elle BIL

00:34:18

SØLV

 

Knut Erik Østengen

Thales BIL

00:35:42

BRONSE

H75-79

Bjørn Egner

Oslo Arkitektene

00:37:39

GULL

 

Aage Øyvann

Norsk Hydro

00:39:49

SØLV

 

Annar Brustad

FOBIL

00:42:02

BRONSE

H80-

Ole Sannes

Hans Larsen

Torstein Bjerke

Lillomarka O-lag

Privat

JIL Grorud

00:41:19

00:41:28

00:49:58

GULL

SØLV

BRONSE

 

Åpent mesterskap stafett 2013

På oppmannsmøte i november 2012 ble bestemt å sløyfe Åpent mesterskap stafett fra og med 2013-sesongen. 

 

Rankingvinnere

Rankingvinnere for sesongen 2013 ble:

Klasse

Navn

Lag

D17-34

Tone Lye

Statnett BIL

D35-44

Liv Paltiel

Folkehelseinstituttet

D45-49

Nina Elise Jørgensen

Steria

D50-54

Mari Birkeland

Maris interiørhjelp

D55-59

Aud Gran

Tyrving IL

D60-64

Marit Vågsnes

OUS BIL

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

D70-74

Unni Drage

Aker Solutions

D75-

Marit Økern Jensen

Bærum Skiklubb

H17-34

Erik Stordal

Asker Skiklubb

H35-44

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

H50-54

Bjørn Solbergseter

BILPOST

H55-59

Terje Mathisen

Evry Oslo

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

H65-69

Juul Sverre Stener

OPIL

H70-74

Einar Hem

Lillomarka

H75-79

Bjørn Egner

Oslo Arkitektene

H80-

Hans Larsen

Privat

 

Premiering - rankingglass

104 løpere får deltagerpremie i 2013 (antallet i fjor var 126). Kravet i år var 13 løp.

 

Vandrepremiene til løypevinnerne i ÅM gikk til:

Løype

Navn

Lag

Lang

Christian Vogelsang

NIVA Kruset går ut. Vunnet for tredje gang i 2013.

Mellomlang

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

Kort

 

Maia Flood Kjeldsen

Terje Mathisen

NCC

Evry Oslo BIL

Ekstra kort

 

Kjersti Tho

Juul Sverre Stener

Stabæk IF

OPIL (ikke Nordea)

 

På oppmannsmøtet i 2012 ble det bestemt at vandrepremien utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie (vinnes 3 ganger av samme person). Vandrepremien for damer i løype ekstra kort ble vunnet av Kjersti Tho for tredje gang i 2012, og dermed deles det ikke ut vandrepremie i denne løypeklassen i 2013. 

2.3.EKT og resultatservice

Det finnes 4 ulike resultatkofferter som brukes ved gjennomføring av bedriftsløp. Dette skaper fortsatt problemer med dobbeltoppføringer av personer i rankingen, siden navn og lagsnavn ikke skrives likt. Rankingfører har rettet opp rankingen for de personer som har sendt inn forespørsler om endringer. Løperne kan selv sende inn melding om korreksjon av navn og lagsnavn osv. via nettet / Brikkesys.

 

Bruk av bredbånd (tidligere mobiltelefon) for å laste opp resultater på nettet fra resultatkofferten fungerer bra. Resultatene er som oftest publisert rett etter at siste løper er kommet i mål. Arrangøren har også mulighet til å publisere foreløpige resultater under løpet.

Ingen kommentar til kapittel 2.3.

2.4.RouteGadget – utlegging av kart og tegning av veivalg

Terje Mathisen som er ansvarlig for hjemmesiden til O-utvalget har også i år lagt ut kartene fra de fleste rankingløp i RouteGadget. Dermed kan de som har deltatt på løpene tegne inn hvor de mener de har løpt eller legge inn sin GPS-tracking. I tillegg kan løpere som av en eller annen grunn ikke kunne delta på løpet gå inn og se på løypene i de enkelte klassene. Fortsatt er det svært få som har tegnet inn sine veivalg, men vi får satse på at flere vil gjøre det etter hvert.  

 

Terje Mathisen fortjener applaus for dette fine tilbudet.

 

Bjørn Sandelien ønsket opplæring på hvordan man kan legge inn løyper i RG.

2.5.Materiell

Ingen større problemer med materiellet. Enkelte av postenhetene begynner imidlertid å få dårlig batteri, noe som varsles ved at enheten skriver ut 99 på utskriften med strekktider. Det legges opp til å erstatte postenheter med dårlig batteri. Det kan også være aktuelt å kjøpe flere leiebrikker. Ellers er det ikke behov for oppgraderinger av tidtakerutstyret.

 

Logistikken rundt utstyret/materiellet til O-utvalget har gått uten problem.

 

Ingen kommentar til kapittel 2.5.

2.6.Løpsdeltakelse og utvikling

År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Poengløp starter

4586

4006

4107

3954

4335

4160

4473

4130

4125

4130

Antall poengløp

27

25

26

25

27

25

26

25

25

27

Gj.sn. starter pr løp

169,9

160,2

158,0

158,2

160,5

166,4

172,0

165,2

165

153

Deltakerpremier

156

130

120

136

131

138

143

129

126

104

 

Det har i 2013 blitt arrangert 2 poengløp mer enn i 2012. Antall deltakere pr. løp har i gjennomsnitt vært 153, en markert nedgang fra 2012. Trenden med at vi sliter med å rekruttere nye løpere i de yngste klassene har fortsatt i 2013.

 

O-utvalget tar gjerne mot forslag som kan bedre rekrutteringen og som kan bidra til at flere ønsker å delta på våre bedriftsløp.

 

Arrangørene står fritt til å velge om B- og C-løyper skal tilbys.

 

Det ble en diskusjon rundt økende snittalder og synkende deltagelse på bedriftsløpene.

Eivind Hoff, Nordea, hadde i forkant av møte sendt O-utvalget v/Svein en e-post hvor denne problemstillingen var tatt opp og hvor mulige tiltak var skissert.

Stein Aker fortalte at alle utøvere av bedriftsidrett nå skal registreres med navn og e-post adresse. Det vil da bli enklere å sende ut informasjon/innbydelser til aktuelle deltakere.

2.7.Geografisk spredning og deltakelse

O-utvalget er fornøyd med den geografiske spredningen på bedriftsløpene i 2013. Det kunne imidlertid med fordel vært flere løp på østsiden av byen. Fordelingen på årets løp er som følger:

 

Oslo Vest (inklusiv Bygdøy):       9 løp

Oslo Øst:                                      4 løp

Oslo Nord:                                  14 løp

 

Avstand fra Oslo sentrum til samlingsplass har helt klart betydning for deltakelsen. Lang reisevei gir automatisk færre deltakere på løpet.

 

Arrangørene er flinke til å ta hensyn til kollektivtilbud ved planlegging av samlingsplass og fortelle om kollektivtilbud i innbydelsen.

 

Ingen kommentar til kapittel 2.7.

2.8.Løpsarrangementer

O-utvalget ønsker å takke alle arrangører i 2013 for et godt tilbud! Vi vil gjerne ha dere med neste år, og ser også gjerne at flere bedrifter prøver seg, gjerne i samarbeid.

Ingen kommentar til kapittel 2.8.

2.7.1       Økonomi

OBIK signaliserte etter fjorårets sesong at det var behov for å styrke økonomien. Regelen om at arrangører som benyttet godkjente kart skulle slippe å betale løpsavgift ble av den grunn fjernet fra og med 2013-sesongen. Dette tiltaket fungerte heller ikke som forutsatt. I tillegg har vi fra og med årets sesong startet å bestille rankingglass uten årstall. Dermed kan glass som ikke blir hentet, gjenbrukes.

 

Startkontingenten i ordinære bedriftsløp økte til 70 kr i 2012. Norges Orienteringsforbund innførte våren 2012 en avgift på nærløp og det medførte at Nordmarkskarusellen og AB-karusellen økte startkontingenten til 90 kr.  

 

O-utvalget foreslår at startkontingenten på 70 kr for ordinære bedriftsløp videreføres i 2014.

Bjørn Sandelien stilte spørsmål om det ikke er nødvendig å øke startkontingenten for å kunne erstatte postenheter. Svein opplyste at o-utvalget har kontroll på det økonomiske og på nåværende tidspunkt ikke trenger å øke kontingenten for å vedlikeholde og fornye emit-utstyret.

2.7.2       Kvalitet

Alle arrangører av bedriftsløp bruker nå ferdig trykte løyper, noe vi tror løperne setter stor pris på.

 

Også i år har kvaliteten på løpene etter O-utvalgets oppfatning variert fra meget bra til ikke fullt så bra. Variasjonen i kvalitet skyldes, som før, vesentlig disse faktorene:

O-utvalget foreslår (jf. eget forslag) også at det settes krav til arrangørene om å bruke kartmålestokk på 1:7500 på de to korteste løypene (kort og ekstra kort) og nybegynnerløypa. Det anbefales at dette også brukes på de to lengste løypene (mellom og lang) hvis dette er praktisk mulig.

O-utvalget inviterer til diskusjon på oppmannsmøtet om tiltak som ytterligere kan bedre kvaliteten på løpene.

Øystein Madsen hadde sent en e-post til O-utvalget v/Svein hvor han hadde bedømt lesbarheten av kartene på de løpene hvor han hadde deltatt. Det største problemet nå er arrangører som benytter rød trykk for løyper. Det skal benyttes fiolett trykk for dette. Den røde trykken sees ikke av de som er rød – grønn fargeblinde. Selve trykkvaliteten på kartene har nå stort sett blitt meget bra.


Forslag (pkt 5 på sakslisten)

Med bakgrunn i innkomne forslag og årsberetningen foreslår o-utvalget følgende saker til behandling:

1.      Startkontingent / løpsavgift mv 2014

Forslag fra O-utvalget

Forslag:    Startkontingenten i 2014 for OBIK arrangører opprettholdes på samme nivå som i 2013, dvs. 70 kr. Lag som arrangerer poengløp betaler kr 9,- i løpsavgift og kr 13,- i avgift til premiefondet.

O-utvalgets begrunnelse:

Startkontingenten ble økt til 70 kr i 2012 og o-utvalget foreslår at den holdes uendret også i 2014. Arrangører betaler totalt kr 22,- pr løper for å dekke utvalgets utgifter til premier og vedlikehold / oppgradering av utstyr. Med disse økonomiske forutsetningene bør det være mulig for arrangørene å sitte igjen med et lite overskudd.   

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

2.      Målestokk på kart - normaldistanse, kortdistanse og langløp

Forslag fra O-utvalget

Forslag:   O-utvalget foreslår at det settes krav til arrangørene om å bruke kartmålestokk på 1:7 500 eller større på de to korteste løypene (kort og ekstra kort) og nybegynnerløypa, så lenge dette ikke medfører at kartet må trykkes på A3-format. Det anbefales at dette også brukes på de to lengste løypene (mellom og lang) hvis dette er praktisk mulig.

O-utvalgets begrunnelse:

Begrunnelsen for forslaget er at målestokk på 1:7 500 gir betydelig økt lesbarhet for løperne og dermed vil øke kvaliteten på løpene.  

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

 

Informasjon om gave fra o-gruppene i Thales og Alcatel-Lucent

Knut Erik Østengen leste avslutningsvis opp et brev fra o-gruppene i Thales og Alcatel-Lucent til O-utvalget i OBIK. De ønsker å gi O-utvalget kr. 20 000,- som skal brukes til innkjøp av utstyr som er nødvendig for å kunne arrangere bedriftsløpene. Gaven fikk stor applaus fra de fremmøte deltakerne.  

 


 

Punkt 6 – Sammensetning av O-utvalget for 2014

Svein redegjorde for sammensetningen av O-utvalget for 2014. Utvalget vil bestå av samme personer som i 2013. Svein Nygård vil formelt bli valgt som leder av utvalget for en ny 2-års periode på Kretstinget i mars 2014.

 

 

Deltakere på oppmannsmøte 5/11-2013 i Ekeberghallen:

1.      Svein Nygård                       Norges Bank

2.      Eva Nilsen                           Skiforeningen

3.      Knut Erik Østengen             Thales

4.      Per Eric Ståhlbrand              OUS

5.      Bjørn Egner                         Oslo-Arkitektene / Nordmarkskarusellen

6.      Uno Hanslien                       Folkehelseinstituttet

7.      Øyvind Grandum                FFI / ABIK

8.      Eivind Hoff                         Nordea

9.      John Hansen                        AP BIL

10.  Stein Aker                            OBIK - kretskontoret

11.  Bjørn Sandelien                   Vegdirektoratets IF

12.  Klaus Engen                        Innovasjon Norge

13.  Knut Møgedal                     Aker Solutions 

14.  Tor Drage                             Aker Solutions

15.  Unni Drage                          Aker Solutions

16.  Andreas Erichsen                 COWI AS