Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets

Oppmannsmøte orientering 2012

Idrettens hus Ekeberg

Tirsdag 6. november 2012 kl. 17.30
Saksliste:


 1. Åpning

 2. Godkjenning av saksliste og representanter

 3. Valg av dirigent og sekretær

 4. Beretning

 5. Forslag

 6. Orienteringsutvalgets sammensetning 2013

 7. Åpent KM-medaljer individuelt, vandrepremier, deltakerpremier samt eventuelt hedersmerke(r)

 8. Eventuelt

O-utvalgets beretning for 2012 (Saksliste punkt 4)

1. O-utvalget og faste komiteer

O-utvalget har i 2012 bestått av

Leder: Svein Nygård Norges Bank (Terminliste, resultat/ranking, økonomi)

Medlem: Eva Nilsen Skiforeningen (Premiering)

Terje Mathisen Statoil (web)

Knut Erik Østengen Thales (Materiell inkl tidtakingssystem)

(Hovedoppgaver til utvalgsmedlemmene i parentes.)


I løpet av 2012 har O-utvalget kun bestått av fire medlemmer mot tidligere fem. Siden det enkelte medlem har ansvar for spesifikke arbeidsoppgaver, har dette fungert OK.

Merkekomite

Trond Wettergreen Andvord

Innstillingsutvalg

Det ble ikke valgt noe innstillingsutvalg på oppmannsmøte i 2011.

2. Om sesongen 2012

2.1.Terminlisten

Det ble arrangert 25 poengløp og 1 stafett i 2012-sesongen. Som vanlig var det også bedriftsklasser i Oslo City Cup (totalt 5 løp) i april/mai og Veritas arrangerte 5 sommerløp. Av de 25 poengløpene inngikk 7 løp i Nordmarkskarusellen (inklusiv ekstraløp) og 5 i AB-karusellen. 2 løp har blitt arrangert av lag fra Romerike mens 10 løp ble arrangert av OBIKs egne arrangører.


Arbeidet med å fylle opp terminliste blir stadig mer krevende siden det er få bedriftslag som ønsker å arrangere orienteringsløp. I 2012 har Thales arrangert 4 løp, Norges Bank 2 løp og Aker Solutions, GE Healthcare (stafett), Nordea, Statoil og Telenor 1 løp hver. For at bedriftsorienteringen skal kunne fortsette med like mange løp pr sesong, er vi helt avhengig av at flere bedriftslag er interessert i å arrangere poengløp.


Det ble ikke avholdt nybegynnerkurs i kart og kompass før årets sesong.

2.2.Mesterskap

Åpent mesterskap stafett 2012

GE Healthcare arrangerte sprintstafett / individuelt med innlagt KM stafett for OBIK og ABIK fra Linderudkollen 14. juni. Det var lagt opp til 2 personer på stafettlagene. Avhengig av klasse ble det løpt 3, 4 eller 5 etapper på mellom 1,1-1,3 km. Resultatet i stafetten ble som følger i de enkelte klassene:

A. Damer, alder til sammen u/100 år:

1. Folkehelseinstituttet (Berit Sofie Wiklund og Liv Paltiel)


B. Damer alder til sammen o/100 år:

1. Aker Solutions (Malin Tronshaug og Unni Drage)


C. Herrer alder til sammen u/100 år:

1. Nordea Bank Norge (Knut Erling Øen og Eivind Hoff)

2. Norges Bank BIL (Jan Tore Henriksen og Svein Nygård)

3. Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Brynjar Fredheim og Erik Rosenvold)

4. NIVA (Ståle Mygland og Christian Vogelsang)

5. Statoil Oslo BIL (Terje Mathisen og Per Osen)

6. BASEFARM (Per Stedje og Magnar Stav Johansen)

7. Ringnes BIL, lag 1 (Dag Langseth og Morten Skirstad)

8. Ringnes BIL, lag 2 (Roar Sigurdsen og Evald Nergård)


Herrer alder til sammen o/100 år:

1. BAC Consulting (Pål Therkelsen)

2. Asker SK (Reidar Fossum og Kjell Rønneberg)

3. Aker Solutions (Arne Klaveness og Knut Møgedal)


Et krav for å kunne motta medalje i stafetten er at bedriftslaget er medlem i OBIK. Siden mange av de deltagende lagene ikke er medlem og deltagelsen er svært lav, har O-utvalget etter en intern diskusjon kommet fram til at det ikke deles ut medaljer i KM stafett for OBIK i 2012. Det vises også til forslaget lenger bak om å sløyfe mesterskapet i stafett fra og med 2013-sesongen.


O-utvalget vil imidlertid takke initativtakerne til stafetten (Øystein Madsen og John Thomas Petersen) for et kjempefint arrangement. Veldig synd at ikke flere ønsker å delta på denne type arrangementer.


Åpent KM individuelt 2012

Det individuelle mesterskapet ble arrangert av Norges Bank BIL fra Ingierstrand tirsdag 4. september. Det utdeles medaljer i hver aldersklasse:


For å få medalje i åpent mesterskap individuelt må løperne i tillegg:


Klassevinnere ble:

Klasse

Navn

Lag

Tid

Medalje

D17-34

Maia Flood Kjeldsen

NCC

01:07:31

GULL

D35-44

Ingen medaljer

D45-49

Nina Elise Jørgensen

Steria

01:15:38

GULL

D50-54

Ingen medaljer

D55-59

Elle Melbye

Elle BIL

00:43:23

GULL

D60-64

Marit Vågsnes

OUS BIL

00:55:43

SØLV

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

00:43:21

GULL


Astrid Rogstad

Brynhild Fanuelsen

GE Healthcare

Bærum Sykehus

00:49:46

00:50:09

SØLV

BRONSE

D70-74

Unni Drage

Anne Lise Øfsthus

Aker Solutions

Asker SK

00:49:56

01:00:25

GULL

SØLV

D75-79

Ingen medaljer
H17-34

Per Martin Rørvik

FBI

01:20:04

GULL

H35-44

Christian Vogelsang

NIVA

00:56:18

GULL


Gard Lindseth

Nydalen SK

01:04:34

SØLV

H45-49

Svein Nygård

Norges Bank BIL

00:50:13

GULL


Trond Westgaard

REC

01:13:31

SØLV

H50-54

Øystein Kildahl

AHS

00:53:35

GULL


Bjørn Solhjem

RSM Hasner

00:56:53

SØLV


Ove Martinsen

Leithe&Christiansen

00:58:49

BRONSE

H55-59

Terje Mathisen

Statoil Oslo BIL

00:41:40

GULL


Are Eriksen

OSI

00:50:41

SØLV


Reidar Fossum

Asker SK

00:51:00

BRONSE

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

00:47:54

GULL


Odd Eide Fredriksen

Kamp Vestheim

00:59:02

SØLV


Geir Trøan

Telenor

01:01:18

BRONSE

H65-69

John Thomas Petersen

Nordea Bank Norge

00:35:56

GULL


Jon Færden

Kredinor

00:36:07

SØLV


Einar Skåre

Brevpost

00:42:04

BRONSE

H70-74

Einar Hem

Lillomarka O-lag

00:37:42

GULL


Bjørn Egner

Oslo Arkitektene

00:39:30

SØLV


Helge Bjaaland

Elle BIL

00:40:00

BRONSE

H75-79

Svein F. Kvalheim

Oppegård

00:50:39

GULL


Helge Kvaase

HIAK

00:58:17

SØLV


Arne Chr Scheie

PRIVAT

00:58:57

BRONSE

H80-

Bjørn Larsson

Lillomarka O-lag

00:59:24

GULL


Rankingvinnere

Rankingvinnere sesongen 2012 ble:

Klasse

Navn

Lag

D17-34

Guro Kolberg

Tyrving, IL

D35-44

Liv Paltiel

Folkehelseinstituttet

D45-49

Nina Elise Jørgensen

Steria

D50-54

Mari Birkeland

Maris interiørhjelp

D55-59

Aud Gran

Tyrving IL

D60-64

Nora Ursin

Bærum kommune

D65-69

Kjersti Tho

Stabæk IF

D70-74

Unni Drage

Aker Solutions

D75-

Grethe Benjaminsen

Privat

H17-34

Per Martin Rørvik

FBI

H35-44

Christian Vogelsang

NIVA

H45-49

Jan Tore Henriksen

Norges Bank BIL

H50-54

Bjørn Solbergseter

BILPOST

H55-59

John Hansen

AB PIL

H60-64

Vidar Berteig

EasyPetro

H65-69

John Thomas Petersen

Nordea Bank Norge

H70-74

Einar Hem

Lillomarka

H75-79

Tor Drage

Aker Solutions

H80-

Kjell Kristian Teigland

Privat


Premiering

126 løpere får deltagerpremie i 2012 (antallet i fjor var 129). Kravet i år var 12 løp.


Vandrepremiene til løypevinnerne i ÅM gikk til:

Løype

Navn

Lag

Lang

Christian Vogelsang

NIVA

Mellomlang

Svein Nygård

Norges Bank BIL

Kort


Maia Flood Kjeldsen

Terje Mathisen

NCC

Statoil Oslo BIL

Ekstra kort


Kjersti Tho

John Thomas Petersen

Stabæk IF

Nordea Bank Norge


2.3.EKT og resultatservice

Det finnes 4 ulike resultatkofferter som brukes ved gjennomføring av bedriftsløp. Dette skaper fortsatt problemer med dobbeltoppføringer av personer i rankingen. Rankingfører har rettet opp rankingen for de personer som har sendt inn forespørsler om endringer. Løperne kan selv sende inn melding om korreksjon av navn og lagsnavn osv. via nettet / Brikkesys.


I et par løp i årets sesong har arrangøren brukt feil klassebetegnelser og dette har skapt merarbeid for rankingfører. Vi vil ha mer fokus på bruk av riktig mal i forkant av neste sesong.


Bruk av bredbånd (tidligere mobiltelefon) for å laste opp resultater på nettet fra resultatkofferten fungerer bra.

2.4.RouteGadget – utlegging av kart og tegning av veivalg

Terje Mathisen som er ansvarlig for hjemmesiden til O-utvalget har i år lagt ut kartene fra de fleste rankingløp i RouteGadget. Dermed kan de som har deltatt på løpene tegne inn hvor de har løpt eller legge inn sin GPS-tracking. I tillegg kan løpere som av en eller annen grunn ikke kunne delta på løpet gå inn og se på løypene i de enkelte klassene. I år har det vært begrenset hvor mange som har tegnet inn sine veivalg, men vi får satse på at flere vil gjøre det etter hvert.


Terje Mathisen fortjener applaus for denne nyvinningen.

2.5.Materiell

Ingen større problemer med materiellet. Enkelte av postenhetene begynner imidlertid å få dårlig batteri, noe som varsles ved at enheten skriver ut 99 på strekktidlappen. Det legges opp til å erstatte postenheter med dårlig batteri. Ellers er det ikke behov for oppgraderinger av tidtakerutstyret.


O-utvalget v/materialforvalter har fra og med i år fått tilgang til en hjertestarter fra OBIK som lånes ut til arrangøren, og dette er en god sikkerhet å ha på samlingsplass. Hjertestarteren er enkel å betjene. Sigfred Fagervik, Svein Nygård og Terje Mathisen deltok våren 2012 på kurs i førstehjelp og bruk av hjertestarteren. Kurset var i regi av OBIK.


Logistikken rundt utstyret/materiellet til O-utvalget har gått uten problem.


2.6.Løpsdeltakelse og utvikling

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Poengløp starter

4268

4586

4006

4107

3954

4335

4160

4473

4130

4125

Antall poengløp

26

27

25

26

25

27

25

26

25

25

Gj.sn. starter pr løp

164,2

169,9

160,2

158,0

158,2

160,5

166,4

172,0

165,2

165

Deltakerpremier

139

156

130

120

136

131

138

143

129

126


Det har i 2012 blitt arrangert samme antall poengløp som i 2011. Antall deltakere pr. løp har i gjennomsnitt vært 165, tilnærmet identisk som fjoråret. Vi sliter med å rekruttere nye løpere i de yngste klassene.


O-utvalget vil arbeide videre med tiltak som kan bedre rekrutteringen. Send gjerne inn forslag til tiltak som kan medføre at flere ønsker å delta på våre bedriftsløp.


Arrangørene står fritt til å velge om B- og C-løyper skal tilbys.

2.7.Geografisk spredning og deltakelse

O-utvalget er stort sett fornøyd med den geografiske spredningen av våre løp i 2012. Det kunne imidlertid med fordel vært flere løp på østsiden av byen.


Våre arrangører ser ut til å ha blitt flinkere til å ta hensyn til kollektivtilbud ved planlegging av samlingsplass og fortelle om kollektivtilbud i innbydelsen.

2.8.Løpsarrangementer

O-utvalget ønsker å takke alle arrangører i 2012 for et godt tilbud! Vi vil gjerne ha dere med neste år, gjerne med flere løp gjennom sesongen, og ser også gjerne at flere bedrifter prøver seg, gjerne i samarbeid.

   1. Økonomi

Totalt 8 arrangører har i år sluppet å betale løpsavgift fordi de har benyttet godkjente kart, jf. konkurransereglenes pkt 6.1.1. O-utvalget mener dette tiltaket ikke fungerer som forutsatt, og har fremsett forslag om at denne regelen fjernes fra neste år. Dette henger også sammen med at det er behov for å styrke økonomien.


Startkontingenten i ordinære bedriftsløp økte til 70 kr i 2012. Norges Orienteringsforbund innførte våren 2012 en avgift på nærløp og det medførte at Nordmarkskarusellen og AB-karusellen økte startkontingenten til 90 kr.


O-utvalget foreslår at startkontingenten på 70 kr videreføres i 2013.

   1. Kvalitet

De fleste arrangørene bruker nå ferdig trykte løyper, noe vi tror løperne setter stor pris på.


Også i år har kvaliteten etter O-utvalgets oppfatning variert fra meget bra til ikke fullt så bra. Variasjonen i kvalitet skyldes, som før, vesentlig disse faktorene:

O-utvalget inviterer til diskusjon på oppmannsmøtet om tiltak som ytterligere kan bedre kvaliteten på løpene.

Forslag (pkt 5 på sakslisten)

Med bakgrunn i innkomne forslag og årsberetningen foreslår o-utvalget følgende saker til behandling:

    1. Startkontingent / løpsavgift mv 2013

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Startkontingenten i 2013 for OBIK arrangører opprettholdes på samme nivå som i 2012, dvs. 70 kr. Lag som arrangerer poengløp betaler kr 9,- i løpsavgift og kr 13,- i avgift til premiefondet.

O-utvalgets begrunnelse:

Startkontingenten ble økt til 70 kr i 2012 og bør derfor holdes uendret for 2013. O-utvalget foreslår at løpsavgiften i 2013 økes til 9 kr og avgiften til premiefondet økes til 13 kr. Totalt betyr dette en økning på 2 kr sammenlignet med 2012. Dette sammen med forslag i neste punkt bør bidra til en tilfredsstillende økonomi for O-utvalget. Med disse økonomiske forutsetningene bør det også være mulig for arrangørene å sitte igjen med et lite overskudd.

    1. Løpsavgift

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Fjerne regelen om at man slipper løpsavgift hvis man bruker godkjent kart.

O-utvalgets begrunnelse:

Vi har hatt denne regelen i 2 år. Hensikten har vært å stimulere arrangører til å bruke nye kart. O-utvalget er usikker på hvor godt våre arrangører kjenner denne regelen og mener også at det er mange andre elementer som spiller inn for at et arrangement kan defineres som vellykket. Vi mener derfor at regelen ikke fungerer som forutsatt og bør sløyfes. Et tilleggsmoment er våre inntekter i form av premieavgift og løpsavgift ikke tilstrekkelig p.t. og vi har fått beskjed av OBIK at vi må øke inntektssiden noe.

    1. Vandrepremiene

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Sløyfe vandrepremiene (krusene) som brukes til de som har best tid i de enkelte løypene under åpent mesterskap individuelt, dvs. at de utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie.

O-utvalgets begrunnelse:

O-utvalget mener at vandrepremiene har utspilt sin rolle. I tillegg er det ofte arbeidskrevende for premieansvarlig å få samlet inn krusene for ny inngravering det enkelte år. Flere vinnere har også gitt tilbakemelding om at de ikke ønsker å ha kruset ”på lån”. Sist men ikke minst vil vi spare en del kostnader med å sløyfe denne premien.


I utgangspunktet foreslår vi at vandrepremien utgår etter hvert som de vinnes til odel og eie (vinnes 3 ganger av samme person), eventuelt kan vi dele ut vandrepremien til dem som p.t. har flest napp i premien.

    1. Merkekomiteen

Forslag fra Trond Wettergreen

Forslag: Sløyfe merkekomiteen. Eventuell tildelig av hedersmerker mv. ivaretas av o-utvalget.

Begrunnelse:

Trond Wettergreen har gitt beskjed om at han ønsker å fratre Merkekomiteen. Han har foreslått at tildelingen for fremtiden bør legges til O-utvalget som bør ha en bedre oversikt over aktuelle kandidater som bør tildeles hedersmerker mv. for sin innsats for bedriftsorienteringen.

O-utvalget støtter forslaget fra Trond Wettergreen.

    1. KM i stafett

Forslag fra O-utvalget

Forslag: Sløyfe KM i stafett.

O-utvalgets begrunnelse:

Deltagelsen i KM stafett de siste årene har vært meget liten og har vært fallende over flere år. O-utvalget er positive til at det arrangeres stafetter men mener at KM stafett har utspilt sin rolle. Som opplyst tidligere i årsberetningen har O-utvalget bestemt at det ikke skal utdeles medaljer i forbindelse med årets KM i stafett.