OPPMANNSMØTE 2004 - ORIENTERING

 

 

 

Vi innbyr to representanter fra hvert lag til

OPPMANNSMØTE

Tirsdag 9. november 2004 kl. 17.30 i Idrettens Hus, Ekebergveien 101 - rom 338

 

Saksliste:

1.      Åpning

2.      Godkjenning av saksliste og representanter

3.      Valg av dirigent og sekretær

4.      Beretning

5.      Forslag

6.      Eventuelt

 

Etter oppmannsmøtet blir det utdelt ÅM-medaljer individuelt 2004, deltakerpremier for 2004 samt eventuelt hedermerke(r). Det blir også anledning til å ta opp saker av felles interesse.

 

Forslag som ønskes behandlet på oppmannsmøtet må være kretskontoret i hende senest onsdag den 13. oktober 2004.

 

Meld deg gjerne på oppmannsmøtet  innen 18. oktober 2004 og du får tilsendt årsberetning med forslag ca en uke før møtet.

 

Oslo Bedriftsidrettskrets, Orienteringsutvalget

Ekebergveien 101, 1178 Oslo 

 

Med hilsen

O-utvalget