Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

 

OPPMANNSMØTE ORIENTERING 2004

 

Idrettens hus Ekeberg

 

Tirsdag 9. November 2004 kl. 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:

1.        Åpning

2.        Godkjenning av saksliste og representanter

3.        Valg av dirigent og sekretær

4.        Beretning

5.        Forslag

6.        O-utvalgets sammensetning 2005

7.        Fortjenestemerke

8.        Medaljer , ÅM

9.        Vandrepremier, Løypevinnere ÅM

10.     Utdeling av deltaker premier / glass.

 

 

 

 

 

Beretning for 2004 ( Saksliste punkt 4)

 

O-utvalget:

 

Leder:              Knut Erik Østengen                 ATN               

Medlem:          Svein Nygård                          Norges Bank

                        Eva Nilsen                               Skiforeningen

                        Lilla Madsen                           

                        Helge Kvaase                          HIAK

                       

 

Merkekomite                                                           Innstillingsutvalg

 

John Broholt                Ringnes                        Øystein Madsen                      Amersham

Trond Wettergreen      Andvord                      Per Erik Sørensen                    Nordea

Unni Drage                  Kværner Oslo              Unni Sandbekk                        Nordea

 

 

1.      Utvalgets arbeid.

Utvalgets arbeid har også i år vært preget av drift av EKT. Se eget punkt. Utvalget har hatt kontinuerlig kommunikasjon på løp og via e-post.

 

Arbeidsoppgavene har vært:

 

EKT drift

Terminliste

Adresseliste

Begynnerkurs

Resultatservice/Rankingliste

Materiell forvaltning

Premiering

 

2.      Om sesongen 2004

 

EKT

Vi har år 4 etter innføring av EKT bak oss. Bortsett fra Hydro som kjørte resultatene selv, er resultatene blitt kjørt av representanter for utvalget.

På ett Nordmarkskarusell løp ble Veritas opplegg benyttet. 

 

Det ble borte 2 postenheter i år.

 

En tredje MTR enhet ble anskaffet. Denne kunne benyttes for å registrere startende.

Kun et mindretall av arrangørene benyttet denne.

 

 

 

Begynnerkurs

Ble avholdt på Nordseter skole med 9 deltakere. Instruktør var Erik Lindquist, Oslolærernes BIL.

 

Terminlisten

Var satt opp med 38 løp, fordelt på 27 poengløp , 1 stafett, 5 treningsløp  og 5 Oslo Citycupløp. 5 poengløp var fellesløp med Romerike. Også i år inngikk 6 løp i Nordmarkskarusellen i OBIKs terminliste.

 

 

Løpsdeltagelse.

 

Statistikken viser at det er 318 flere starter i poengløp i 2004 mot året før. Dette er en økning på 7,5%. Dette skyldes delvis at vi hadde ett løp mer enn i fjor – 26 i 2003 og 27 i 2004, men også at gjennomsnittlig antall startende pr løp gikk opp fra 164.2 i 2003 til 176.4 i 2004.

 

 

Premieberettigede starter har økt med 322 fra 2003 til 2004. I tillegg til poengløp inngår også stafetter og arrangører i premiegrunnlaget. Poengløp økte med 318, satfettdeltagere økte med 5 og det var 1 arrangør mindre.  Antall løpere som skal ha deltakerpremie har  gått opp fra  139 i 2003 til 156 i 2004.

 

                               1999        2000        2001        2002        2003        2004

Poengløp              4269        3947        3486        4122        4268        4586

Antall løp              24            24            22            25            26            27

Gj.sn. starter

pr løp                     177,9       164,5       158,5       164,9       164,2       176.4

 

 

Se ellers vedlegg stat02stat04.xls

 

3.        Åpent mesterskap

 

ÅM-stafett

DNB arrangerte km stafett i Østmarka 8. Juni 2004.

 

Klasse A                                              1. Nordea1                            Guttorm Egge                       Gull

Herrer u/150 år                                                                                    Knut Erling Øen

(15 lag)                                                                                                 Eivind Hoff

 

                                                               2. Hydro                                Asbjørn Aarvik                   Sølv

                                                                                                              Terje Mathisen

                                                                                                              Tore Hoff

 

                                                               3. A.Aas Jacobsen AS       Anders Grendahl                 Bronse

                                                                                                              Rune Teigeland

                                                                                                              Kjetil Aas-Jacobsen

 

Klasse B                                               1. Kverner Amersham Health BIL    Torgeir Stenstad                 Gull

Herrer o/150 år                                                                                    Øystein Madsen

( 10 lag)                                                                                                Dag M. Evje

 

                                                               2. Rikshospitalet                  Tor Lea                                 Sølv

                                                                                                              Jappe Blomhoff   

                                                                                                              Eirik Schrumpf     

 

                                                               3. Kværner                            Andreas Hallingstad                          Bronse  

                                                                                                              Geir Fløimo

                                                                                                              Tor Drage

 

Klasse C                                                                                             

Damer u/90                                                                                          ( Ingen lag )

                                                                             

 

Klasse D                                               1. Norges Bank                    Bodil Klakegg      Gull

Damer o/90                                                                                          Anitha Olsen

(1 lag)

                                                                             

ÅM individuelt.

Ble arrangert av Hydro fra Kapteinsputten, Lillomarka den 31. august 2004. Det deltok 170 løpere.

 

Medaljevinnere ble:

 

Klasse  D 1-4                        Elise Prytz                             Kværner Oslo                                      Gull

                                               Sonja Bjaaland                     Elle BIL                                                 Sølv

                                              

Klasse D 5-6                         Ragnhild Bente Andersen Telenor                                                 Gull

                                               Anne-Karine Haflan           Axis-Shield                                          Sølv

 

Klasse D 7-8                         Elle Melbye                          Elle AS                                                  Gull

Anne-Britt Svinnset           SSB                                                       Sølv

                                              

Klasse D 9-10                       Lilla Madsen                        FBI                                                        Gull

                                               Aud I Spjelkavik                  FBI                                                        Sølv

                                               Atie Durieux Saugerud       Veritas                                                  Bronse

 

Klasse D 11-12                     Jorunn Solheim                    Telenor                                                 Gull

 

Klasse D 13                          Grethe Benjaminsen            BST                                                       Gull

 

Klasse H 1-4                         Tor Ringstad                        Tandberg                                             Gull

                                               Per-Ivar Nikolaisen             Dagsavisen                                          Sølv

                                               Morten  Wettergreen         ABB                                                      Bronse

 

Klasse H 5-6                         Christian Vogelsang           Nydalen                                                Gull

                                               Bjørn Solbergseter              BILPOST                                              Sølv

                                               Egil Iversen                          Glaamene                                              Bronse

 

Klasse H7                             Vidar Svendsen                   NLH-BIL NIJOS                                  Gull

                                               Terje Mathisen                    Hydro Oslo                                          Sølv

                                               Ivar Refsland                       Oracle                                                   Bronse

 

Klasse H8                             Bjørn Grinde                         Folkehelsa                                            Gull

                                               Knut Krosby                        Bukser og Berging                              Sølv

                                               Olav Nipen                           Hydro Oslo                                          Bronse

 

Klasse H9                             John Thomas Petersen       Nordea                                                  Gull

                                               Tor Lea                                 Rikshospitalet                                     Sølv

                                               Einar Skårer                          Brevpost                                              Bronse

 

Klasse H10                           Øystein Madsen                 Amersham                                            Gull

                                               Svein Lie                               Universitetet                                        Sølv

                                               Kjell Røkke                           Reinertsen                                            Bronse

 

Klasse H11                           Sturle Hånes                        Meterologene                                      Gull

                                               Arne Jordal                          SAS                                                       Sølv

                                               Bjørn Egner                          Oslo Arkitektene                                 Bronse

 

 

Klasse H12                           Ole Sannes                           Privat                                                    Gull

                                               Kjell Hauen Eriksen            Norges Bank                                        Sølv

                                               Einar Hoff                             Norconsult                                           Bronse

 

Klasse H13                           Kåre Holt Hansen               DNB Finans                                         Gull

                                              

 

 

 

 

 

4.       Rankingvinnere og premiering .

Rankingvinnere sesongen 2002 2004 ble:

 

D1-4                       Kari BjaalandGøril Olsen                                   Elle BIL

D5-6                       Anne Trine Hoel                                 Hay BIL

D7-8                       Elle Melbye                                          Elle BIL

D 9-10                    Unni Drage                                          Kværner Oslo

D 11-12                  Jorunn Solheim                                   Telenor

D 13                       Grethe Benjaminsen                           Privat

HA                         Christian Vogelsang                           NIVA

H1-4                       Tor Ringstad                                       Tandberg

H5-6                       Bjørn Solbergseter                              BILPOST

H7                          Terje Mathisen                                    Hydro

H8                          Bjørn Grinde                                        Folkehelsa

H9                          John Th Petersen                                               Nordea

H10                        Øystein Madsen                                 Amersham

H11                        Sigurd Melsom                                    Kjelsås

H12                        Kjell Hauen Eriksen                            Norges Bank

H13                        Kåre Holt Hansen                               DNB Finans

 

Premiering

 

156 løpere får deltagerpremie i 2004,  mot 139 i 2003, 154 i 2002, 147 i 2001 og 159 i 2000. Kravet i år var 13 løp.

 

Vandre premiene til løypevinnerene i ÅM gikk til:

 

Lang :                    Christian Vogelsang                           Niva

Roger Birkeland                   Telenor

Mellomlang :        Vidar Svendsen                                   NLH-BIL NIJOS

Kort:                      Øystein Madsen                                 AmershamHelge Bjaaland                 ELLE AS

                               Elle MelbyeRagnhild Bente Andersen                           Telenor                 ELLE AS

 

Ekstra Kort:          Sturle Hånes                                        MeterologeneArne Jordal                 SAS

                               Astri RogstadLilla Madsen                                                              AmershamFBI

 

 

Vi takker arrangører og løpere for innsatsen i 2002 2004 og håper alle , ikke minst arrangørene kommer like sterkt tilbake neste sesong.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag ( Sakslistens punkt 5)

5.1

Forslag fra Nordea:


Vi i Nordea er enige om å foreslå at A-klassen utgår.

Denne klassen er en overlevning fra mange år tilbake. Dengang var det nåvåforskjell på rene bedriftløpere og tidligere aktive o-løpere.
Idag er de fleste tidligere o-løpere. Hvorfor skille ut de beste i en bestemt løype i en egen klasse når de løper like langt? Idag består denne klassen stort sett av de beste i H5-6 (35-44 år). Da premieringen p.t. ikke har så mye med å løpe fort å gjøre, har etter vår mening denne klassen utspilt sin rolle. Konkurransereglene blir enklere og resultatlistene mer oversiktlige.


Det var ikke så mange meninger rundt denne saken. Avstemmingen ga 19 av 28 i favør av forslaget. Det ble senere bedt om at O-utvalget måtte vurdere erfaringen fra 2005 sesongen om avskaffelsen av HA klassen hadde medført mindre deltakelse.

Må også sees i sammenheng med diskusjonen rundt forslag 5.4

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 

5.2

Forslag til Årsmøte 2004

Fra Knut Møgedal, Kværner Oslo

 

Innføring av nytt tidtagningssystem

 

Forslag:

Det nedsettes en gruppe som starter en utredning om eventuelt å gå over til DnV sitt tidtagningssystem fra og med sesongen 2005.

 

Etter min vurdering vil vi med dette oppnå følgende fordeler:

 

 

Mulige motargumenter:

 

Jeg forutsetter at det gamle systemet brukes som backup, men uten bruk av rettelser på papirlister som i dag.

 

 

 

 

 

---------------------------------------

Kommentar fra Hallvard Bjørgum:

 

Det nye systemet har tilsvarende funksjonalitet som det gamle systemet med å lese av data fra MTR i ettertid, og kan derfor også være backup.  Det nye system, brukt på den gamle måten, vil nok oppleves enklere og ha forbedringer sett mot nåværende system. Man er ikke avhengig av noen som kan bruke dagens system.

 

 

Eksempel til backup prosedyre i tilfelle total svikt av PC under pågående løp:

 

(Dette har ikke skjedd i de to årene DNV har brukt systemet).

Løypedata og strekktider blir lagret i MTR.

MTR kan avleses i ettertid, (ved bruk av en eller annen tilgjengelig PC), og resultater kan genereres ut fra brikkeliste. Resultatfilene blir samme i begge tilfeller.

 

Det som man mister på denne måten er navn på nye løpere og opptelling hvem som er ute i skogen. Derfor,  fra det tidspunkt PC svikter,  bør man vurdere håndskrevet liste over alle brikkenr som kjøper kart og de som ikke har løpt før i OBIK,  bør i tillegg skrive opp sitt navn.

-----------------------

 

Det ble enighet om å nedsette en gruppe som skulle vurdere alle aspekter rundt dette.

 

Gruppen består av:             Svein Nygård                       O-utvalget/Norges Bank

                                               Lilla Madsen                       O-utvalget/FBI

                                               Knut Møgedal                      Kværner Oslo

                                               Terje Mathisen                   Hydro Oslo

                                               Halvar Bjørgum  Veritas

 

Dersom gruppen kommer frem til en økonomisk og praktisk sunn måte å innføre DnV’s tidtakinssystem på for OBIK er målet å ta dette systemet i bruk fra sesongen 2005.

 

Under diskusjonen rundt forslag 5.4 fikk gruppen også mandat til å vurdere om vi bør gå over til samme klassebenevnelse som de aktive benytter. Vi må skille mellom de aktive klasser og bedriftsklasser, men klassenavnene bør være mindre kryptiske en de er idag.

 

Svein Nygaard innkaller til det første møtet.

 

 

5.3

Forslag fra Steinar Danielsen, Jernbaneverket.

 

Problem: Gjennom både årets sesong og tidligere sesonger opplever vi stadig at vi er i tvil om hvor de enkelte poengløp har samlingsplass på grunn av mangelfull beskrivelse i innbydelse/annonse. Dette kan medføre at en bruker mye tid på å finne ut hvor løpet går samt hvordan en skal komme seg dit, og kan i ytterste konsekvens resultere i at en ikke drar på løp likevel. En del samlingsplasser blir ofte benyttet, og da oppstår problemet kun første gangen. For nye deltakere/klubber vil dette problemet imidlertid dukke opp enda oftere. Deltakere som har vært med en stund er etterhvert blitt godt kjent og ser ikke dette som et problem i det hele tatt. Konkurransereglenes punkt 6.9.4 stiller ikke krav om innbydelse for løp i den form poengløpene arrangeres i dag med flexistart. Det stilles heller ikke krav til hvor god/detaljert denne informasjonen skal være i en eventuell innbydelse, annonse i Aftenposten eller innlegg på www.obikorientering.no.

 

Forslag til tiltak: Det utarbeides en mal til innbydelse som arrangørene av poengløpene pålegges å benytte. Det skal kreves at arrangør oppgir fremmøtested/samlingsplass, hvordan komme dit ved hjelp av bil ("Merket fra RV 3 ved Stomperud, følg grusvei 3 km") og hvordan komme dit ved hjelp av kollektiv transport ("Buss linje 41 mot Skansbakken, merket fra stoppested Bogstad badeplass, 500 meter å gå"). Dersom det ikke er mulig å komme til/nær samlingsplass ved hjelp av kollektivtransport, bør det fremgå. Beskrivelsene bør følges av en peker til f.eks. finn.no eller hvor.no hvor fremmøtested er plottet på et kart.

 

Det ble vedtatt at reglene for arrangører skulle oppdateres på dette punktet og at utvalget skal presisere ovenfor arrangørene at nødvendig informasjon skal være med i innbydelsen. Vi ønsker jo at også ikke lokalkjente skal finne frem til de løp vi arrangerer. Hva med en referanse til finn.no?

5.4

Forslag til endring av konkurransereglene punkt 6.2 Klasseinndeling fra Lilla Madsen

 

Foreslår at damer og herrer får (tilnærmet) like klasser å løpe i. Herrene er jo mange flere, så her er det mer naturlig med enkeltklasser.

 

Det var allerede en herre som løp i H13 som var fylt 80 år i 2004.             

Foreslås at det opprettes H14 fra neste år. Tror flere i H13 nærmer seg 80.

 

 

I dameklassene er det ikke så mange, så der er det kanskje mer naturlig med dobbeltklasser, selv om det begynner å bli tøft for en 64 åring å konkurrere med en 55 åring.

 

Foreslår at vi beholder D11-12 og kaller den 65-74 år.

D13   75-79 år, og D14   80-84 år.

Forslaget ble vedtatt.

 

Diskusjonen gikk etterhvert over til om vi ikke i samme omgang burde revidere klassenavn. Siden vi har fellesløp med Nordmarkskarusellen ville det være naturlig å gå over til samme klassenavn som de aktive benytter. Det ble understreket fra salen at det er viktig at bedriftsløperne har egne klasser.

Det nedsatte utvalget ( se 5.2) fikk mandat til å utrede også dette spørsmålet.

5.5

Forslag vedr. Fargeblinde fra Lilla Madsen

 

Tar med dette i år igjen. Det med hvitt på stemplingsenhetene var en stor forbedring for de fargeblinde.

Ber om ytterligere en service for de til neste år, nemlig at OBIK kjøper inn noen penner med fiolett blekk og legger ut til karttegnerne.

”ARK” på Egertorvet har fiolette kulepenner til 10 kr/stk. Blekket er vannfast.

 

 

Forslaget ble vedtatt.

 

 

Ekstra sak: Terminliste.

 

AB-karusellen vil arrangere 5 løp vest for Oslo som de gjerne ser at kommer inn på OBIK’s terminliste på samme måten som Nordmarkskarusellen. Disse løpene går på tirsdager. Det var en viss reservasjon mot at det blir for lang reisevei. De positive sidene er at vi løser arrangørproblemet som vi har hatt de siste årene og at vi får større variasjon i terrengvalg.

Det ble vedtatt at O-utvalget går videre med denne saken.

 

 

 

 

 

 

Referat fra Oppmannsmøtet tirsdag 9. november 2004 (se i tillegg vedtak i rødt over).

 

Det var 30 o-løpere som representerte 25 bedrifter tilstede.

Olav Sandstad representerte kretsstyret..

 

O-utvalgets leder ønsket velkommen. Møteinkalling og saksliste ble godkjent.

Olav Sandstad ble valgt til dirigent.

Lilla Madsen ble valgt til referent.

 

Beretningen ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

 

Diskusjonen rundt forslagene er kommentert under hvert forslag.

 

O-utvalget 2005: Alle medlemmer  i O-utvalget, merkekomiteen og innstillingskomiteen hadde sagt seg villig til gjenvalg. Alle ble gjenvalgt.

 

Fortjenestemerke 2005:

Eva Nilsen  Skiforeningen ble tildelt fortjenestemerke.

 

Oppmannsmøtet ble avsluttet med medaljeutdeling fra Åpent Mesterskap 2004, utdeling av vandrepremier og utdeling av glass.