ANTALL LØP PR LØPER SOM INNGÅR I PREMIEGRUNNLAGET - sortert etter antall løp
Maksimalt antall løp er 28 (stafett + 27 poengløp). For å få deltagerpremie må man ha deltatt i minst 13 løp.  
BRIKKENR NAVN KLUBB KLASSE(R) ANTALL LØP
71668 STEINAR MYRABØ JERNBANEVERKET H5-6 28
80606 VIDAR SVENDSEN NLH-BIL NIJOS H5-6/H7 27
78975 ØYSTEIN MADSEN AMERSHAM H10 27
400564 ARNE JORDAL SAS H10/H11 26
78976 LILLA MADSEN FBI D9-10 26
78982 PER ERIK SØRENSEN NORDEA H10 26
485339 FINN GANGE NVE H7 25
86524 HARALD BIRKELAND RIKSHOSPITALET H11 25
401144 TOR E HENRIKSEN PRIVAT H12 25
71244 TOR RINGSTAD TANDBERG H1-4 25
98668 HARALD SVERDRUP-THYGESON CSC H7 24
104740 HELGE KVAASE HIAK H10/H12 24
82227 KJELL HAUEN ERIKSEN NORGES BANK H12 24
79717 KNUT ERIK ØSTENGEN ATN H5-6/H8 24
23225 PER E STÅHLBRAND RIKSHOSPITALET H10 24
78968 TOR DRAGE KVÆRNER OSLO H11 24
75943 BJØRN LARSSON PRIVAT H13 23
96640 JON C FOUGNER FUGRO H10 23
82204 PER NERMO INTERCONSULT BIL H8 23
86102 PAAL W HANSSEN NORAUDIT H5-6/H7 23
80728 TOM IBSEN UBIL H10 23
78969 UNNI DRAGE KVÆRNER OSLO D9-10 23
78645 GRETHE BENJAMINSEN PRIVAT D13 22
87044 HASSE BERGSTRØM SKI VG SKOLE H5-6/H8/H9 22
63793 JAN TORE HENRIKSEN HENRIKSENS CONS HA/ÅK 22
82190 MAGNE GRANDE FBI H12 22
82214 REIDAR KIERULF RKP H8 22
82118 SVEIN VIKHAMAR LINJEGODS H10 22
402460 TERJE MATHISEN HYDRO OSLO H7 22
82169 TORSTEIN ØSTEN MAESTRO H10/H9 22
89702 KNUT MØGEDAL KVÆRNER OSLO H10 21
39181 LARS-EVAN PETTERSSON NVE H9 21
61062 ODD TORE SAUGERUD VERITAS H10 21
103530 ODDVAR ANDREASSEN ROMERIKSLAGET H13 21
79724 SIGFRED FAGERVIK ATN H10/H11 21
64746 SVEIN NYGÅRD NORGES BANK HA 21
79725 ØRNULF FINSTAD ATN H13 21
68197 ARNE CHR SCHEIE PRIVAT H11 20
96543 ASBJØRN AARVIK NORSK HYDRO H5-6 20
79232 BIRGIT KORVALD KOLL D7-8 20
98443 BJØRN EGNER OSLO ARKITEKTENE H10/H11 20
92540 HELGE STENSETH ATN H5-6/H8 20
64744 IVAR REFSLAND ORACLE H5-6/H7 20
68425 KARL+MARTIN VEASTAD ATN H5-6/H7 20
104854 MARI BIRKELAND PRIVAT D5-6 20
106123 MARIT VÅGSNES ULLEVÅL SYKEHUS D7-8 20
401123 OLE SANNES PRIVAT H12 20
88989 RONALD INGLINGSTAD NORDEA H11 20
72556 STURLE HÅNES METEOROLOGEN H10/H11/H5-6 20
78621 TOR SANDBY SKATTEDIR H10/H9/ÅE 20
92513 VIGGO MADSEN AMERSHAM H5-6 20
61061 ATIE D SAUGERUD VERITAS D9-10 19
87017 LEIF BRÅTEN CSC H10 19
89510 SIGURD MELSOM KJELSÅS H11 19
483028 SVEIN FORTHUN HIO H12 19
80785 SVEIN KILDAL TELENOR H12 19
104840 TORBJØRN OLDERHEIM SAS H1-4 19
86376 VIDAR BERTEIG CSC H8 19
23313 ARNE KJELL SVENDSEN NORWELD H13 18
64303 BJARNE PAULSRUD AQUATEAM H9 18
104760 BJØRN BLOMSNES SCANDPOWER H8/H7 18
400902 BJØRN SANDELIEN STATENS VEGVESEN H10 18
401511 BJØRN SOLBERGSETER BILPOST H5-6 18
80730 ELISABETH IBSEN UNIVERSITETET D9-10 18
80000 ELLE MELBYE ELLE BIL D7-8 18
23299 EVA NILSEN SKIFORENINGEN D9-10 18
79791 JOHN TH PETERSEN NORDEA H9 18
23713 SVEIN KVALHEIM BT H11 18
89773 SVERRE FARSTADVOLL PETEC H10 18
80661 TORE FAGERVOLD JERNBANEVERKET H5-6 18
63769 AAGE ØYVANN HYDRO OSLO H11 18
82966 AUD I SPJELKAVIK FBI D9-10 17
76166 EGIL SVENSSON JIL GRORUD H11 17
400900 HELGE BJAALAND ELLE BIL H8/H10 17
402920 HENRIK LARSEN HENRIK LARSEN BIL H5-6/N 17
84989 INGVALD SEVALDSON PERMAKEM H12 17
87022 JAPPE BLOMHOFF RIKSHOSPITALET H11/H10 17
106315 KRISTIAN VÅGSNES TALK2ME H1-4/ÅE/ÅK 17
70708 KÅRE HOLT HANSEN DNB FINANS H13 17
36455 PÅL BENJAMINSEN FORSVARSBYGG H8 17
401177 TORSTEIN BJERKE JIL GRORUD H12 17
68333 ANITHA OLSEN NORGES BANK D9-10 16
23226 ANNE-BRITT NILSEN HIO D9-10 16
82967 BJØRN SPJELKAVIK FBI H9/H8 16
80094 CLAUS F. CLASEN IF H7 16
80611 ERIK LINDQUIST OSLO LÆRERNE H9/H8 16
79574 FINN ERIK AAS BIOTEK H1-4 16
80781 HANS SÆTREVIK TELENOR H12 16
101680 HJØRDIS EGNER OSLO ARKITEKTENE D9-10 16
80782 JORUNN SOLHEIM TELENOR D11-12 16
71504 KJELL RØKKE REINERTSEN H10 16
80754 OLAF OPLAND OLAV THON BIL H11 16
84978 PER KAARBY DINAMO H5-6 16
78693 RICHARD BLOM FBI H7 16
79180 ROAR SIGURDSEN RINGNES H5-6 16
78790 ROLF HOLMØY NORCONSULT H9 16
96109 SIGRUN NYGÅRD JERNBANEVERKET D5-6 16
106102 TONE BRETTEV.-JENSEN SCANDPOWER D9-10 16
23435 TORE RINGERIKE DNB H7/H5-6/H8 16
82115 TROND WETTERGREEN ANDVORD H9 16
78402 ØYSTEIN FRØILAND LØRENSKOG KOMM H9 16
98982 AAGE MELLA SKATTEDIREKTORATET H12 16
83233 ANNE-BRITT SVINNSET SSB D7-8 15
38368 ARNE M. TORGERSEN NVE H5-6 15
76211 BJØRN ECKSTRØM NVE H11 15
400195 BJØRN GRINDE FOLKEHELSA H8 15
80610 BJØRN LARSSEN OSLO LÆRERNE H10 15
80715 DAG MAGNAR EVJE AMERSHAM H7 15
401099 DAG TH KOLBERG FOBIL H8 15
306159 EGIL HUSETH BLOM H8 15
38299 EINAR HOFF NORCONSULT H12 15
71581 EINAR SKÅRE BREVPOST H8/H9 15
68256 ELLEN GRANDE NLH D7-8 15
80784 KETIL RISVOLL TELENOR H1-4 15
80770 KNUT ERLING ØEN NORDEA H5-6 15
80713 KNUT TORE SOLHEIM FUGRO H9 15
26260 OLA KJELDSEN NVE H10 15
80116 PER HAUGEN NEDERMAN H9 15
97860 RUNE TEIGLAND AAS-JAKOBSEN H5-6 15
67752 SIRI SPJELKAVIK METEOROLOGEN ÅE/ÅK/D1-4 15
104395 STEINAR DANIELSEN JERNBANEVERKET H1-4 15
89493 TOM ANDREASSEN GJENSIDIGENOR H7 15
86526 TOR HENRIKSEN HIO H11 15
32370 TOR LEA RIKSHOSPITALET H9 15
400270 TORE LØBERG LMI H5-6 15
64328 TRULS KVAASE PARTNER3000 HA/H1-4 15
79793 UNNI SANDBEKK NORDEA D9-10 15
78369 WENCHE BERTELSEN OSLO LÆRERNE D9-10 15
79852 ØYSTEIN FUSKELAND NRK H9 15
402846 ØYVIND BRØYMER INTERTR SHIPPING H9 15
37063 ANNAR BRUSTAD FOBIL H10 14
30550 ANNE LISE ØFSTHUS ASKER D9-10 14
69028 ARE ERIKSEN UNIVERSITETET H8 14
104991 BJØRN ELVEVOLD OSLO LÆRERNE H10 14
79718 ERICH STURM ATN H10 14
71772 EYVIND AAS GEOFORM H10 14
96765 JOHAN THEISEN KLP FORSIKRING H12/H11 14
89526 JON FREDRIKSEN FOBIL H8 14
91550 MARIA TORGERSEN SPAREBANK1 D5-6 14
78973 ROLF EDVARDSEN NIFU H11 14
82410 SVEN ERIK ROGNES UNIVERSITETET H10 14
97437 SVEN RINGSTAD MALTHE H1-4 14
79720 TERJE CHRISTIANSEN ATN H11 14
23613 BJØRN BERRE NLH H11 13
91004 EINAR MARKHUS NORCONSULT H5-6/ÅK/ÅM 13
80824 ERIK HAUGROS LØRENSKOG KOMMUNE H10 13
79726 GEIR HANESAND ATN H5-6 13
79943 HELGE VATN HYDRO OSLO H5-6 13
23224 HILDE STÅHLBRAND KJELSÅS D5-6/ÅE 13
78611 HÅKON SAGBERG FBI H1-4 13
104744 KARI BJAALAND ELLE BIL D1-4 13
39168 KNUT KROSBY NEPTUN H8 13
69031 LARS GRANDE FBI H1-4 13
91005 PER WOXEN SWEDA KJEMI H11 13
80778 ROGER BIRKELAND TELENOR HA/N 13
79231 SVEIN ANDERSEN NORCONSULT H7 13 156 løpere premieberettiget
89701 ANDREAS HALLINGSTAD KVÆRNER OSLO H1-4 12
77360 ASTRI ROGSTAD AMERSHAM D9-10 12
400903 EGIL IVERSEN GLAAMENE HA 12
68571 ESPEN EGNER SCANDPOWER H1-4 12
79947 KAY O GUSTAVSEN YARA H9/H10 12
68266 KJELL TEIGLAND PRIVAT H12 12
81423 NILS PETTER FREMMING PETRELL HA 12
86904 ODD ANDA NILU H11 12
87021 ONELMA BLOMHOFF RIKSHOSPITALET D9-10 12
94074 TORGRIM ENGELL AMERSHAM H5-6 12
98460 TORMOD ØVERGAARD INTERO H7 12
104702 ANDERS SØNDERSRØD VOKSEN H1-4 11
91008 ANNE TRINE HOEL HAY BIL  D5-6 11
82224 CHRISTIAN VOGELSANG NIVA HA 11
82121 ERIK SERCK-HANSSEN NETCOM H5-6 11
72307 LARS K NOER NRK H1-4 11
103441 MORTEN WETTERGREEN ABB H1-4 11
104993 NINA DIDRIKSEN NRK N 11
301636 ODDVAR HAGEN ATN H10 11
104804 SONJA BJAALAND ELLE BIL D1-4/N/ÅE/ÅK 11
70973 ANNE LISE KVAASE ESCIENZA ÅE 10
89467 ANNE-KARINE HAFLAN AXIS-SHIELD D5-6 10
82120 ARTHUR HERTZBERG KJELSÅS H10 10
79121 BODIL KLAKEGG NORGES BANK D7-8 10
81602 CHARLOTTE SEMIN FUGRO N/ÅK 10
100499 EIRIK HAAVERSEN KDC H1-4/H10/ÅE/ÅK 10
89700 ELISE PRYTZ KVÆRNER OSLO D1-4 10
66671 FRIDULV SAGBERG FBI H9 10
96774 KARL A LANGERØD LOVISENBERG H10 10
87562 KJERSTI THO STABÆK IF D7-8/D9-10/ÅE 10
78215 KNUT HANGERAAS GEOFORM H10/H11 10
89391 NORA URSIN FOSSUM D7-8/D9-10/ÅE 10
103694 PER-IVAR NIKOLAISEN DAGSAVISEN H1-4 10
91549 PETTER TAUGBØL PRIVAT ÅM/ÅK 10
104400 ROAR BJORDAL STATSBYGG H8/H10 10
401059 SVEINUNG HARTVEDT DNB H5-6/ÅM/ÅL 10
480196 TORE SANNES CFLOOR H7 10
103758 VEGARD OLDERHEIM ELKEM H11 10
79716 ARNE H REISTAD ATN H10 9
86919 ERIK BRATLIE HIL-NSB H5-6 9
79948 ERLING RUGE HYDRO OSLO H9 9
77364 GEORG LUND LAGMANNSRETTEN H12 9
77419 HELGE MONSRUD PRIVAT H12 9
95284 INGVILD FISKEVOLD PARTNER3000 ÅE/ÅK 9
104987 KJELL NORDENGEN DNB NOR H7 9
99191 KJELL SAASTAD GJENSIDIGENOR H10 9
68271 KJETIL SVERDRUP-THYGESON GEODATA H5-6 9
400212 NILS IHLEN HOLTE PROSJEKT H5-6 9
83061 RAGNHILD BENTE ANDERSEN TELENOR ÅL/D5-6 9
67491 THOR OLSEN GABR.&OLSEN H11 9
23647 THORE PEDERSEN NORDEA H8 9
106786 TORSTEIN SCHJELLE ERP ÅM/ÅK/H7/H5-6/H8 9
97861 ANDERS GRENDAHL AAS-JAKOBSEN HA 8
82225 HARALD IWE NGI H5-6/ÅK/ÅL 8
480203 HARALD WIBYE DBCN H7/H8/H9 8
81421 HÅKON HALVORSEN GJENSIDIGE H5-6 8
96686 JANNICKE WIDERBERG RIKSHOSPITALET ÅE/ÅK 8
98543 JEPPE HANSSON IDRETTENS HUS H7 8
78628 JOHN RAVLO ENVIRO ENERGI H7/H5-6 8
87052 KJELL STENSTADVOLD HYDRO OSLO H10 8
79212 KNUT JOHANSEN STOREBRAND H9 8
104992 KRISTIN ALNES NHO N 8
79991 LARS CHR OLSEN HYDRO OSLO H5-6 8
12214 LARS ONSTAD KRAFT FOODS H1-4/ÅK 8
62775 MORTEN HEIR BP HA 8
84429 OVE MARTINSEN LEITHE&CHRISTIANSEN H5-6 8
79120 PEDER NATVIG NORGES BANK HA 8
12205 ROLV ANDERS SYSTAD SYSTAD HA 8
23628 SVEIN LIE UNIVERSITETET H10 8
31042 TOR A OMMUNDSEN VERITAS H10 8
104704 VEBJØRN SØNDERSRØD NASJONALBIBL H1-4 8
106317 ARNAUD SANCHIS UNIVERSITETET OSLO ÅK 7
78974 ARVID RINGERIKE VIKEN ENERGINETT H9/H10 7
92493 BJØRN ROSSOW ATN H8 7
80665 EINAR JENSEN STATENS KARTVERK H7 7
402738 EIRIK NÆSS-ULSETH SKILLING HA 7
401064 EIVIND HOFF NORDEA HA 7
79997 ELLEN PIHL HYDRO OSLO D1-4/N/ÅE 7
23988 FRANK FINSTAD ELEKTROSKANDIA H9 7
80136 GØRIL OLSEN RIKSHOSPITALET D1-4 7
23989 INGER FINSTAD ISS NORGE D7-8/ÅE/ÅK 7
77378 IVAR STRØMSTAD OU-KAM. H9 7
80602 JON FÆRDEN KREDITORFOR H9 7
79728 JON SLETVOLD ATN H5-6 7
80440 KARL O ORUD MORECOM H9 7
71641 KÅRE KNUTSEN GEOFORM H10 7
81583 MORTEN SØRLIE AIMIT H7/H8/N/ÅK/ÅM 7
97000 OLE H KRISTIANSEN HYDRO OSLO H11 7
69026 RASMUS K SKAARE KOLL ÅE/ÅK 7
23632 SIGVE NAKKEN RIKSHOSPITALET ÅK/ÅM 7
79821 TORE HOLM ELKEM H12 7
71563 ØIVIND REPPESGÅRD ATN H11 7
39551 ARNE EDVINSEN DNB H8 6
78618 ARVID NORDLI JIL GRORUD H11 6
79722 BJØRG KVINGEDAL ATN D13 6
483036 BJØRN H GRANDAL FINANSAVISEN HA 6
62370 DAGFINN FØLLESDAL OSI H12 6
91014 ERIK VEBNER NORCONSULT H9 6
23761 ERLING TIDEMANN OSLO TANNL.SELSK H10 6
79164 GEIR TRØAN TELENOR H9 6
81268 GUTTORM EGGE NORDEA HA 6
23140 HENRIK HVOSLEF VEGDIREKTORATET H10 6
66597 HÅKON TANGEN TELENOR H1-4/ÅL 6
69021 INGRID LOME-HAGMAN KOLBOTN & SKIMT D7-8/D9-10 6
401100 IVAR OPSAHL PLANBYGG H8/H9/ÅE 6
78389 JAN H TVETEN PLATOU IL H13 6
26227 JAN ROAR STANGE SANDEFJORD OK HA/H5-6/ÅL 6
36340 JOHN HANSEN AB PIL H7 6
80097 JON R GUTTORMSEN PRIVAT H5-6/H9/ÅK 6
104247 KATINKA B GANGE NVE N 6
80709 ODDVAR SELNES FFI H5-6 6
105672 OLA NAKKEN RINGERIKE SYKEHUS H1-4/ÅM/ÅL 6
82587 OLAV NIPEN HYDRO OSLO H8 6
400381 RUNAR LARSEN KVÆRNER OSLO HA/H1-4 6
76160 SIGURD HAUGERUD METEOROLOGEN H10/H5-6 6
80543 SIRI BENNECHE HEMING/NJÅRD D9-10/ÅK 6
89706 STEPHANE NICOLAS FFI ÅK/ÅM 6
402408 SVEIN KLAUSEN REAL AKUSTIKK ÅM 6
75052 TERJE STENSHOLM TV2 H8 6
28054 TERJE THRONDSEN SELMER/SKANSKA H10/N/ÅK 6
30982 THORSTEN SMALBERGET PAKKEPOST H13 6
80544 TORE BENNECHE UNIVERSITETET H9/HA/H10 6
98667 TORMOD CLEMETSEN CSC H8 6
91035 ØYVIND GRANDUM FFI H5-6 6
80601 ANNE MARIT FÆRDEN HYDRO OSLO D9-10 5
62105 ARNFINN HAUGLAND HØYBRÅTEN OG STOVNER IL H12 5
80613 BRITA BERGHOLT OSLO LÆRERNE D9-10 5
37068 BØRGE MATHISEN AMERSHAM H8 5
91010 DAG HOFSØDEGÅRD LFK H7 5
79175 DAG LANGSETH RINGNES H5-6/ÅK/ÅM 5
81321 EINAR OPSAHL BROMOLEX H1-4 5
22863 EVEN ANGELL-PETERSEN RADIUMHOSPITALET HA/H1-4/ÅM 5
104248 GEIR HASSE HOFSÆTH DNB H9 5
89478 GUNNAR HALDEN TELEPLAN H7 5
105006 HEINE ERDAL AMERSHAM H5-6 5
94900 HELGE GISHOLT SENTRUM OK HA/H5-6/ÅL 5
71892 HÅKON STORLI EGET HA/H1-4 5
89640 INGEBORG GIHLE JERNBANEVERKET D1-4 5
89340 JAN ERLEND INNSELSET PEAB BIL H1-4/ÅL 5
104239 JON WØLLO ALFA LAVAL H1-4 5
480177 JØRN ØDEGÅRD PWC ÅE/ÅK/ÅL 5
90139 KIRSTI BLOMDAL LØRENSKOG KOMMUNE D9-10 5
68343 OLA HOGSETH FET ÅE/ÅK/ÅM 5
400013 OLE TRUDVANG AFU HA 5
79111 PER STEDJE BASEFARM H5-6 5
80098 PÅL WINSENTS PRIVAT H1-4 5
67581 STEN HARRIS RIKSHOSPITALET H10 5
62095 TROND VARANG BM NORGROS H11 5
92571 TURID BRATLAND FOSSUM D9-10 5
82376 ALEXANDER SMIDT-OLSEN ABB HA 4
79181 ANDERS GARFVE RINGNES H1-4/H5-6 4
68082 ANNE AHLQUIST DALE GARN N/ÅE/D5-6 4
94481 ANNE BAKKE HINSCH N 4
80545 BJØRN GUNNERØD ASKER H11 4
83161 BJØRN MO ØSTGREN AKER KVÆRNER HA 4
483007 BÅRD NATVIG IF H5-6 4
23451 CARL ERIK WASBERG FFI HA 4
79110 EIVIND STEDJE IFE H10/H13 4
79089 ENDRE HALLAN STATENS VEGVESEN H7 4
79729 GEIR JOHANSEN ATN BIL H1-4 4
61027 HALLVARD BJØRGUM VERITAS H8/ÅL 4
80593 HALLVARD FJÆR IFE H7 4
97456 HANNE OPSAHL TANDBERG DATA ÅE/ÅK 4
89690 HARALD BØHN NORGES BANK H8 4
89708 HARALD RYGG KONGSBERG H9/H10 4
79886 HAROLD OLSEN POSTEN H12 4
96532 HENRIETTE HAAVIK NVE D1-4/N 4
81318 IAIN MCLEOD HYDRO  H5-6/ÅM/ÅK 4
81421 IRENE LARSEN TAD BIL N/ÅK 4
80710 JAN ERIK TORP FFI H5-6 4
79905 JOHAN T JENSEN UD H8 4
79230 JON-KRISTIAN EIKSETH STATKRAFT ÅK 4
71582 KARI SEEM BREVPOST D7-8 4
79727 KJELL LISET ATN H8 4
94026 KNUT KOLSRUD STOREBRAND H13 4
24719 KRISTIN MELANDER VIE STATNETT D1-4/ÅE 4
78624 KÅRE WESTGÅRD SKATTEDIR H5-6 4
22951 LINE JENSSEN PRIVAT ÅM 4
79822 MAGNE FJELD ELKEM H11 4
60603 OLE V SOUG MGE UPS ÅM/ÅL 4
23615 RAGNHILD BERRE FOSSUM D9-10 4
400901 SIDSEL SANDELIEN STATENS VEGVESEN D9-10 4
23879 STEIN MELLA PATENTSTYRET H5-6/ÅK/ÅM 4
90142 TERJE MARTINSEN LØRENSKOG KOMM H5-6 4
485398 THOR MELLA FOLKEUNIVERSITETET HA/ÅK 4
86520 TORE SUNDTJØNN SCHIBSTED H7/ÅK 4
80132 TROND ROMSÅS STATKRAFT ÅK/ÅE 4
98540 TROND ØIE GJENSIDIGENOR H5-6 4
402635 ØYSTEIN KILDAHL AHS H7 4
400966 ALEIDIS LØKEN OTS ÅE/D5-6 3
69024 ANDREAS ERICHSEN SIEMENS H7 3
60803 ANNE-KARI HERREBRØDEN TELENOR D1-4 3
81580 ANNE-LISE KVAASE SCIENZA ÅE 3
106847 ANN-KR GJERTSEN IF D5-6 3
79716 ARNE REISTAD ATN H10 3
39179 ASBJØRN BYGGLAND TOKKE KOMMUNE H1-4 3
17164 BIRGIT FROST NRK D1-4 3
89705 BJØRN ARNE TRONIER RPI H8 3
78387 BJØRN NORDVIK STATSBYGG H5-6/H9/ÅK 3
87680 BRIT NILSEN VAULEN OK ÅE/ÅM 3
91471 DAG YNGVE DAHLE DIN SIDE H1-4/ÅM 3
103585 EIVIND HAUGEN MAMUT H1-4 3
62569 ELIN M. LIEN ORKH ÅE/ÅK 3
23625 ERLEND FAUVELSEN N3SPORT H1-4 3
92133 ESPEN SKOVLY TELENOR H7 3
80603 FINN DAG HJELSETH AMERSHAM H5-6 3
79784 FRANCISKA PERGER NORDEA D1-4 3
31720 FREDRIK KRISTIANSEN TELENOR H5-6 3
31734 GEIR ARNESEN BÆRUM KOMMUNE H8 3
80724 GEIR FLØYMO KVÆRNER OSLO H7 3
23885 GEORG GULLAKSEN ESSO SPORT H11/H12 3
23886 GERD GULLAKSEN ESSO SPORT D9-10 3
89796 HEIDI GJERDE STATKRAFT ÅE/ÅK 3
103690 HENRIK GJEMDAL HEMING/NJÅRD N 3
89715 HÅKON PEDERSEN LØRENSKOG KOMM N/ÅE 3
23427 INGER LISE BJORDAL RIKSHOSPITALET D9-10 3
80706 JAN ERIK HAUG FFI H9 3
91331 JOHN STANES HIL NSB H8 3
79901 JON KAARBY SNAP DRIVE HA 3
71829 JON TOLGENSBAKK GEOFORM H9 3
79275 JOSTEIN BLOMSETH PRIVAT H10/H12/ÅK 3
92132 KATRINE FINSTAD TELENOR ÅE 3
66843 KJELL HOBØL AFK H8 3
60552 KJETIL NESKVERN LO BIL ÅK 3
69111 KNUT STEFFEN KVALA HENRIK LARSEN AS H1-4 3
92131 LINDIS MELAND TELENOR D1-4 3
81271 MARIT INNGJERDINGEN OSI ÅM/ÅK 3
89392 MARIUS FISCEROLD FOSSUM HA/ÅM/ÅL 3
103757 MERITXELL CANUT MEDECO N 3
78657 ODDMUND SOLHEIM NVE H5-6 3
81421 RICHARD NOBLE SKIFER&NATURSTEIN ÅK 3
76201 ROLAND HURLIMANN NORWEGIAN BROKER HA/ÅM/ÅL 3
80723 RONNY HARSVIK KVÆRNER OSLO H1-4/ÅM 3
79875 RUNAR NARVLAND TRYGDERETTEN H9 3
87011 SIGNE ASTRUP ARNESEN OPIL D5-6 3
81321 SIV HERBERG RIKTIG LØSNING N/D1-4/D7-8 3
480247 STEIN H. HAGEN STEIN HAGEN CONS. HA 3
37239 STEIN KROGSTAD SINTEF ÅL 3
83232 STEINAR LÅG INMARSAT H5-6 3
80967 STIG DALSØREN OSI HA/ÅL 3
82375 SVEIN TRYTI ABB H5-6/ÅK 3
97633 SVERRE BJØRNSTAD KLP H12/ÅK 3
23267 THOR BRUN LØRENSKOG KOMMUNE H13 3
106787 TORE BROKELAND FLO BIL H5-6 3
480173 TORSTEIN HOLE TELENOR HA/ÅL 3
77377 TRINE STRØMSTAD TELENOR D5-6 3
86905 TRON DANIELSEN NILU H8 3
79850 TROND RAMBERG NRK H1-4/ÅK/ÅM 3
23636 TROND SIMENSEN SENTRUM OK H1-4/H10 3
39685 VIDAR KILLINGMO FFI H7 3
79757 ØYVIND STEINBEKKEN ODALEN ÅL 3
81318 ANDERS HERMSTAD OSLO LÆRERNE N/ÅK 2
81583 ANITA SUNDAL ORKH N 2
63798 ASBJØRN BJØRGUM NTNUI H1-4/ÅM 2
80462 ASBJØRN GJERSET NIH-BIL H10 2
28086 AUD GRAN TYRVING D7-8 2
89793 BERIT FLÆGSTAD STATKRAFT D5-6 2
402529 BERIT SOLLI POSTEN D1-4/ÅE 2
80831 BERIT TAFJORD HEIER VETBIL D7-8 2
97403 BJØRN MYHR VEGDIREKTORATET H8 2
23366 CARL HARTMARK NYDALEN H8/H9 2
79752 CARL PETTER TØNSETH AMERSHAM H5-6 2
81509 DAG HAUGE-JENSEN GJENSIDIGE NOR H5-6/ÅM 2
63738 DAG SKULBRU TRANSOCEAN ÅK/ÅM 2
82170 ERLING BJARKØ JIL GRORUD H10 2
81600 ESPEN SKJELLAND FFI H5-6 2
62770 FRODE RYSTAD OPPSAL IF HA 2
402583 GAUTE STAVIK TELENOR H1-4 2
86519 GUNHILD SUNDTJØNN SPAREBANK1 D5-6 2
105614 HANS CHR VOLLAN ORKH ÅM/ÅK 2
70200 HARALD RISNES STATNETT H10 2
25508 HELGE G SIMONSEN VERDANDE H10 2
95807 HELGE LILLOE SVENDSEN NETCOM H5-6 2
89798 HENRIETTE AMUNDRUSTAD STATKRAFT ÅE/ÅK 2
295056 HENRIK KVISGAARD HYTTEPLAN ÅK 2
103135 HÅVARD CHRISTIANSEN RIKSANTIKVAREN H5-6 2
81604 INGAR STOREFJELL AFTENPOSTEN ÅE/H7 2
64317 INGER ELISABETH KVAASE SOSIAL&HELSEDEP D9-10 2
80716 IVAR HOLTAN STATENS VEGVESEN H7 2
91011 IVAR SØVOLD RASTER IMAGING ÅE/ÅK 2
86902 JAN FR HENRIKSEN NILU H11 2
106161 JARTRUD STEINSLI FID D5-6 2
87676 JOHAN STORSVEEN OPIL H9 2
89777 JON FIXDAL MILJØVERNDEP H5-6/ÅM 2
81632 JON MOSBERG TNT H7/ÅK 2
81317 JON R SAMUELSEN NSFF H1-4 2
81039 JON RINGDAL H7 2
80830 JORUN JARP VETBIL D7-8 2
86375 JULIE BERTEIG FOSSUM ÅK 2
81582 JULIE HASS SSB ÅE 2
26264 KJETIL ØSTVOLD RIKSREVISJONEN ÅM/ÅK 2
101597 KNUD BJØRNE-LARSEN NORSK FILM H7/ÅK 2
60765 KNUT JOSTEIN SÆTNAN EGET ÅK/ÅL 2
91477 KNUT ONSAGER GEOFORM H5-6/H7 2
98487 LAJLA TIDEMANN HENRIK LARSEN AS D9-10 2
80013 LARS ERIK STRØMSNES STATNETT H5-6 2
23448 LARS RINGERIKE VAKT SERVICE H1-4 2
76201 LINE PEDERSEN NYDALEN ÅL 2
89432 LISBETH RASCH BÆRUM SYKEHUS D1-4/D5-6 2
90582 LISE NYSTUEN IFE D5-6/N 2
66829 MAGNE HAGEN PRIVAT H11 2
60525 MAGNE OMESTAD SENTRUM OK H1-4/ÅL 2
91022 MAGNE VOLLEN HA/H8 2
89383 MARIT ALBINSON TISTEDAL FL D1-4/ÅM 2
101676 MARIUS HEIR FOSSUM N 2
89797 MARTIN LESTER NILSEN STATKRAFT ÅE/ÅK 2
67754 MORTEN CHRISTOPHERSEN TYRVING ÅL 2
81317 NICKLAS WELDINGH H5-6/ÅL 2
89423 NIKLAS WELDINGH H7/ÅL 2
80012 NILS HENRIK JENDAL STATNETT ÅK 2
104831 NILS OLAV SJØBERG HIO H9 2
86597 NINA KOLBERG BÆRUM KOMMUNE D7-8 2
17236 ODD EIDE-FREDRIKSEN PRIVAT H8 2
402458 OLA LINDQVIST HYDRO OSLO H1-4 2
92275 PAUL HINSCH PRIVAT N/ÅK 2
61071 PER J KARLSBAKK SIEMENS H5-6 2
22971 PER KÅRE LIMMESAND TELENOR HA 2
96491 RAGNHILD KROGVIG KOLBOTN & SKIMT D9-10 2
29079 ROAR GUDDING VETBIL H9 2
98781 ROAR LÅGBU NLH BIL H5-6 2
106788 ROLF LARSÅSEN OSLO SPORVEIER H9 2
80016 SIGBJØRN SØRBOTTEN STATNETT H1-4 2
68147 SONJA BARLAUG SKEDSMO BIL D11-12 2
96530 STEIN BELDRING NVE H7 2
79251 STEINAR EASTWOOD GEOFORM H1-4 2
81576 STIG Ø. KVARSNES LEGATSIDEN.NO H7/ÅK 2
62418 STINE SKINNES GEODATA D1-4 2
81509 STÅLE HELLENES OSLOLÆRERNE H1-4 2
106088 SVEN BRUUN ORKH ÅK 2
63796 TERJE BJØRGUM H1-4/ÅM 2
295399 TERJE NÆSS STATSBYGG HA 2
83139 THOMAS RØGEBERG KOLL H10/ÅM 2
104742 THOR ERIK AAS DNB NOR H9 2
80704 TOM A. BLIX FFI H7 2
80788 TORBJØRN BLOM-HAGEN TELENOR H1-4 2
78210 TORE RUUD ØSTMARKA OK H7 2
402436 TORMOD KVÆRNA NORSAR H7 2
96545 TROND AURUD GEODATA H5-6/ÅM 2
68198 VIGDIS HOBØL ØSTMARKA D1-4/ÅL 2
86907 WENCHE AAS NILU D1-4 2
28056   ÅE 1
81569 ? HENRIKSEN GJENSIDIGE ÅM 1
81422 ? PEDERSEN IMO BIL ÅK 1
96687 AINA R OLSEN LFK BIL D1-4 1
103912 ALEKSANDER HOLTEN H/N ÅM 1
63987 ANDERS HAUGE NYDALEN HA 1
23634 ANDREAS LUNDER ÅK 1
81583 ANNE CATHRINE AMDAHL ORKH N 1
106325 ANNE DAVIDSEN LYN D1-4 1
96628 ANNE MARIT BJERGAARD NYDALEN ÅM 1
92450 ARE STURØD STATENS VEGVESEN HA 1
72489 ARILD HENRIKSEN PRIVAT H1-4 1
23104 ARNE TORGERSEN NVE H5-6 1
88965 ARNE TYSSØ NORSK HUMMER ÅM 1
84990 ARNFINN LØVLI KJELSÅS H8 1
81582 ARVE AUSTAD CHIPCON ÅK 1
92155 ASBJØRN SOLLIEN TOTEN-TROLL H9 1
68064 ASTRID ERIKSEN SKEDSMO KOMM  D11-12 1
91112 ASTRID SØLNA NIH N 1
480250 AUDUN BERSTAD RIKSHOSPITALET HA 1
79225 AUDUN EIKELAND IABIL H1-4 1
104406 BENDIK PEDERSEN NYDALEN N 1
79802 BENT VALE NORGES BANK ÅK 1
79242 BERIT BØRKE SIA D9-10 1
90581 BERIT SVENDSEN EMIT D11-12 1
79804 BJARNE JANSEN AWL KJEMI ÅK 1
106862 BJØRGE MATHISEN AMERSHAM H8 1
28090 BJØRN BAKKEVIG HA 1
79719 BJØRN GRENAGER ATN H10 1
400256 BJØRN SAMUELSEN FRILUFTSETATEN H8 1
72555 BJØRN TORP LØRENSKOG KOMM H8 1
104721 BRYNJAR HESNES SANDEFJORD OK ÅL 1
106322 CAMILLA HØST HEMING/NJÅRD D1-4 1
82377 CHARLES HALAAS ABB H1-4 1
62336 CHRISTIAN GLØGÅRD AMERSHAM H5-6 1
90984 CHRISTIAN SALAVS OSI HA 1
401276 CHRISTIAN SCREK-HANSEN NORCONSULT H5-6 1
81578 CHRISTINE KARLSEN PRIVAT D1-4 1
80094 CLAUS FRIMANN CLASEN IF H7 1
78612 CRISTIAN SIMON FBI N 1
39008 DAG BJØRNERØD TAC HA 1
66827 DAG HENGLAND RÅDHUSET H7 1
23608 DAG THOMASSEN IFE H9 1
97997 DAGRUNN MEKILD HEMING/NJÅRD D1-4 1
79995 DON SKANTZE HYDRO OSLO H7 1
66771 EINAR-ANDRE JAKOBSEN NYDALEN SK ÅL 1
105650 EIVIND SPITEN ORKH ÅK 1
78905 ELI GRUE MOLDE OMEGN IL D5-6 1
104392 ELISABETH SCHØYEN PRIVAT ÅM 1
401013 ELSE GRANDAL NORSK HYDRO D5-6 1
28061 ERIK KINSTEN SCHENKER H9 1
296002 ERIK PAULSRUD DEC CONSULTING H1-4 1
23459 ERIK SCHRUMPF ? H10 1
92066 ERIK AASEN DYNEA BIL H7 1
79948 ERLING ROSE HYDRO BIL H9 1
98765 ESKIL HAGEN DVASK H1-4 1
81321 ESPEN ARNTZEN MÅLSELV IL ÅM 1
84977 ESPEN GJERTSEN IBU H7 1
82523 ESPEN JENSEHAUGEN OPIL H1-4 1
96544 EVEN KILDAHL TYRVING H12 1
81632 FLORIAN BOCHUD CHOMAGE HA 1
86901 FREDRICK GRAM NILU H11 1
80707 FRODE LILLEVOLD FFI H1-4 1
24782 FRODE STRISLAND FBI HA 1
401113 GEIR HASSE HOFF TYRVING ÅL 1
401113 GEIR HOFF TYRVING ÅL 1
104805 GUDMUND NILSEN VEGDIREKTORATET H7 1
97418 GUNNAR HAUGERUD SB1 ÅM 1
80708 GUNNAR RUSTAD FFI H5-6 1
80018 GUNNAR TENGE TENGE BIL HA 1
104244 HANNE HØIEN AKER SYKEHUS D1-4 1
90017 HANNE SAND LØRENSKOG KOMM D7-8 1
81510 HANS GRYTNES STOREBRAND H13 1
80003 HANS RANDEN KRAFT FOOD H10 1
81318 HARALD EIK FALCONBRIDGE H1-4 1
71410 HARALD KROGSTAD NTNU H8 1
78710 HARALD VOLDEN JERNBANEN H7 1
86899 HAROLD MACINNES NILU N 1
105660 HEIDI RASMUSSEN RADIL ÅK 1
487932 HEIDI TRONBØL LARVIK ÅL 1
67606 HELGE KOLSTAD TANDBERG DATA HA 1
81574 HELGE STEPHANSEN TANDBERG TV H8 1
95807 HELGE SVENDSEN NETCOM ÅK 1
89421 HELGE VALVIK NETTAVISEN N 1
96532 HENRIETT HAAVIK NVE D1-4 1
96532 HENRIK R. HAAVIK NVE ÅE 1
485360 HILDE SØRSDAHL CONRADI D1-4 1
96763 HÅKON AMUNDSEN DVASK H1-4 1
103128 HÅKON DANEVAD NORKART H5-6 1
81509 INGE FREDAGSVIK ORKH ÅE 1
92129 INGE NYHEIM IBM ÅK 1
67661 INGER DØHLEN ROMERIKE POLITI D9-10 1
66839 INGER WANGENSTEEN SKD D9-10 1
89713 INGRID INVALDSEN HØYSKOLEN AKERSHUS D9-10 1
81318 INGUNN STAV JOHANSSEN KOK D1-4 1
89430 INGVILD MARSTEIN NJÅRD ÅK 1
81421 IRENE MØLLER AURA LIGHT N 1
79243 IVAR BØRKE SØRUM KOMM H10 1
104301 JAN EGIL PEDERSEN INNO BIL H10 1
81582 JAN HELLSTENIUS STOREBRAND H1-4 1
25002 JAN LARSEN SAMF.DEP H12 1
81318 JAN MC LEOD HYDRO ÅM 1
80706 JAN-ERIK HAUG FFI H9 1
66769 JANET B. JAKOBSEN SØRBRÅTEN D5-6 1
39037 JARAND FELLAND BRÆKHUS DEGE ÅL 1
78332 JOHS HJELMSTAD BJK ÅL 1
67727 JON RASMUSSEN SCANDPOWER H11 1
81510 JØRGEN SVERDRUP-THYGESON NTNUI ÅM 1
31769 JØRN BUE OLSEN BUE-KONSULENTENE H8 1
81419 JØRN HARALD KORBI KANAL 24 ÅK 1
81321 JØRN KORBI KANAL 24 N 1
23887 JØRN LIMI ERNST&YOUNG H1-4 1
81420 K OPSAHL TYRVING N 1
79904 KAREN M E KAARBY HIO ÅE 1
23444 KARI HOLST CSC D7-8 1
22452 KARI SHJØLBERG FBI ÅK 1
81422 KARSTEN BORGE AUNUT H5-6 1
96673 KATRINE S. SELAND FOSSUM IF ÅK 1
30284 KETIL BERGE STERIA H7 1
79097 KETIL WATNE NORGES BANK H5-6 1
91075 KIRSTEN SØRENSEN ULLEVÅL SYKEHUS D1-4 1
87028 KJELL LØVOLD HEMING H11 1
67730 KJERSTI HAGEN STATENS VEGVESEN ÅL 1
81321 KJERSTI RØNHOLT CONCREA ÅE 1
485681 KJETIL DAHL SKIEN OK HA 1
103598 KJETIL SKUDAL ÅM 1
81319 KNUT EIDE IL KAMPEN ÅM 1
26450 KNUT EVENSEN GJØ/VARD ÅM 1
84843 KNUT LUNDIN NYDALEN ÅK 1
98768 KRISTIAN GJEMDAL HEMING/NJÅRD N 1
80000 KRISTIN HORGEN FLEISJE TELENOR ÅK 1
38323 KRISTOFFER JACOBSEN TYRVING HA 1
106315 KRRISTIAN VÅGSNES TALKTOME H1-4 1
80128 KÅRE ILSTAD STA BIL ÅK 1
89893 LAILA ALNES LØRENSKOG KOMM D7-8 1
87016 LARS CHR BRÅTEN AMBULANSETJENESTEN H1-4 1
400330 LARS GRANUM LEGEMIDDELVERKET HA 1
400796 LARS HENRY MYRER ÅRVOLL H9 1
82329 LARS S TVEITO ØKOKRIM ÅK 1
400796 LARS-HENRY MYRER ÅRVOLL ÅL 1
83237 LASSE WESTAD BSK H7 1
86406 LEIF REKJELL SIEMENS ÅK 1
81321 LENA JAKOBSEN ORKH N 1
28213 LINE SOMMERFELDT ASKER ÅM 1
96363 LIV JANNE ØVREBUST HAUKETO IF D5-6 1
72180 LIV LEFSTAD SWECO GRØNER D1-4 1
92256 LORANT FARKAS RIKSHOSPITALET H1-4 1
89892 LYDER ALNES LØRENSKOG KOMM H10 1
81513 MAGNE KNUDSEN H5-6 1
90141 MAGNE MUSLI LØRENSKOG KOMM H9 1
89598 MAGNE OSMUNDSEN NERA BIL H8 1
81420 MAGNE STEINSLAND ATN N 1
483336 MAGNUS LANDSTAD NTNU H8 1
83137 MARI BERGENDAHL KOLL N 1
91128 MARIANNE MADSEN NIH N 1
97529 MARIANNE NESKVERN LO BIL N 1
400969 MARIANNE REUSCH ÅE 1
81419 MARIT JOHANSSON PRIVAT N 1
28203 MARTE BEITNES JOHANSEN ASKER ÅM 1
79068 MARTIN GRANLY SIEMENS H7 1
402093 MATHIAS BENJAMINSEN LILLOMARKA ÅK 1
400831 MATS RINGERIKE OPPSAL IF ÅL 1
23896 MOGENS MONSEN MYSOFT H8 1
96532 NHENRIETTE HAAVIK NVE N 1
89419 NICKLAS BENGTSSON PRIVAT H1-4 1
78623 NILS HJELLE SKATTEDIR H5-6 1
79179 NILS JØRGEN BRODIN RINGNES H5-6 1
12214 NINA BUREID OSLO KOMMUNE D1-4 1
103470 ODD ARNE LIAN VEIDEKKE H5-6 1
60526 ODD-RAGNAR PETTERSEN TELENOR H5-6 1
95246 OLA LESTEBERG OSI H7 1
81419 OLAV VANNEBO FIN BIL H9 1
90138 OLE HAGEN LØRENSKOG KOMM H10 1
79754 OLE K STEINBEKKEN TINE H9 1
81512 PATRIK THOMASSEN PTK N 1
61085 PAUL TORGERSEN METIER H5-6 1
79998 PER CHR ALSGAARD HYDRO OSLO H7 1
89714 PER MARTINSEN AMV H9 1
487817 PER NIKOLAISEN MØLLER BIL H9 1
480234 PER OLAUSSEN ÅL 1
23407 PÅL HAAVENGEN INTERCONSULT HA 1
89101 PÅL INGJERD ACCENTURE HA 1
64326 RAGNHILD HAUGERUD AGA AS ÅK 1
78606 REGINE RAMPON FBI N 1
28087 REIDAR VIFSTAD TYRVING H8 1
79224 ROB NAKKEN FBI H1-4 1
81581 ROY KRISTIANSEN GEODATA AS HA 1
78620 SERIANNE FJELLHEIM SKATTEDIR N 1
67712 SIGMUND NYLUND NORDEA H9 1
26262 SIGNE FLOOD KJELDSEN NVE D1-4 1
79804 SINDRE DYRSTAD NIH ÅM 1
67724 STEINAR RYGH FET OG LIGNENDE ÅM 1
81318 STINE BØRKE MUNDI PHARMA ÅE 1
483002 SVEIN JACOBSEN TYRVING HA 1
81512 SVEIN-H BOTTOLFSEN NHF H9 1
96424 SVEN TUNDER HEMING/NJÅRD H8 1
98617 SVERRE JONASSEN DVASK ÅL 1
98768 SVERRE WARLO HEMING/NJÅRD N 1
89766 SYNØVE AMUNDSEN KOLBOTN & SKIMT D11-12 1
80129 TELLEF LARSEN STATKRAFT H1-4 1
66768 THOMAS JAKOBSEN NYDALEN SK ÅL 1
402618 THOMAS NIPEN GVOC HA 1
68255 THOR ERIKSEN SKEDSMO KOMM H11 1
79853 TIRIL BJØRKEVOLD NRK D1-4 1
97771 TOM ERIK VÅGEN NORDEA ÅK 1
79851 TOM JARLE SIVESIND NRK H10 1
79113 TOR ARNE ULFENG RA-2 H9 1
36207 TOR EGIL SAND TELENOR H5-6 1
80705 TOR GJERTSEN FFI H9 1
87061 TORE HOFF HYDRO OSLO HA 1
23303 TORE KLEVMARK NORDEA N 1
39184 TORE AABERG TELENOR H8 1
30712 TORGEIR STENSTAD AMERSHAM H7 1
87127 TORHILD GREGERSEN VEGÅRDSHEI IL ÅE 1
36998 TORILL RIDDERVOLD HEMING/NJÅRD D9-10 1
61064 TORMOD BØE VERITAS H5-6 1
60545 TORMOD SÆTHER IFE H10 1
83064 TRINE SEEBERG ROMMETVEIT TANDBERG DATA D1-4 1
23967 TROND INGEBRETSEN OSLO LÆRERNE H8 1
98616 TRYGGVE STORÅS DVASK ÅK 1
61026 ULF-GUNNAR MIKALSEN VERITAS H5-6 1
23614 VEBJØRN BERRE FOSSUM HA 1
81318 VEGARD VESTENGEN ATN ÅK 1
88964 VESLEMØY TYSSØ HIO ÅM 1
92257 VIBEKE BERTELSEN RIKSHOSPITALET N 1
81583 VIBEKE ENGEBRETSEN NORDEA D1-4 1
66770 VIDAR JAKOBSEN SØRBRÅTEN ÅM 1
79476 WENDY FJELLSTAD ÅS-NHLBIL D1-4 1
78610 YEN TRAN FBI N 1
89910 ØISTEIN BØE HYDRO BERGEN H5-6 1
67390 ØIVIND ROGER HANSEN TELENOR H5-6 1
80714 ØIVIND RØGH NORCONSULT H5-6 1
483039 ØYDIS EVENSEN GJØ/VARD ÅM 1
79869 ØYSTEIN TANBERG ÅM 1
23618 ØYVIND HAASETH ØSTMARKA OK ÅK 1
67390 ØYVIND ROGER HANSEN TELENOR H5-6 1
28186 ØYVIND STUBSJØEN UTDANNINGSDIR: ÅK 1
79868 ÅSE TANDBERG STATKRAFT N 1