Orienteringsutvalget Oslo Bedriftsidrettskrets.

 

OPPMANNSMØTE ORIENTERING 2003

 

Idrettens hus Ekeberg

 

Tirsdag 4. November 2003 kl. 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:

1.        Åpning

2.        Godkjenning av saksliste og representanter

3.        Valg av dirigent og sekretær

4.        Beretning

5.        Forslag

6.        O-utvalgets sammensetning 2004

7.        Fortjenestemerke

8.        Medaljer , KM

9.        Vandrepremier, Løypevinnere KM

10.     Utdeling av deltaker premier / glass.

 

 

 

 

 

Beretning for 2003 ( Saksliste punkt 4)

 

O-utvalget:

 

Leder:              Knut Erik Østengen                 ATN               

Medlem:          Jorunn Solheim            Telenor

                        Svein Nygård                          Norges Bank

                        Eva Nilsen                               Skiforeningen

                        Lilla Madsen                           

                        Odd Tore Saugerud                 Veritas

                       

 

Merkekomite                                                           Innstillingsutvalg

 

John Broholt                Ringnes                        Øystein Madsen                      Amersham

Trond Wettergreen      Andvord                      Per Erik Sørensen                    Nordea

Harold Olsen               Postens IL                   Unni Sandbekk                        Nordea

 

 

1.      Utvalgets arbeid.

Utvalgets arbeid har vært preget av drift av EKT. Se eget punkt. Utvalget har hatt kontinuerlig kommunikasjon på løp og via e-post.

 

Arbeidsoppgavene har vært:

 

EKT drift

Terminliste

Adresseliste

O-kalender

Begynnerkurs

Resultatservice/Rankingliste

Materiell forvaltning

Premiering

 

2.      Om sesongen 2003

 

EKT

Vi har år 3 etter innføring av EKT bak oss. Før sesongstart arrangerte utvalget kurs for arrangører. 2 klubber deltok. Ingen av klubbene unntatt Hydro kjørte resultatene selv. Resten er kjørt av representanter for utvalget (Lilla, Svein og Knut Erik). Vi har i høstsesongen endret litt på rutinen slik at arrangøren bringer EKT utstyret til resultatansvarlig etter løpet.

 

Dette er en arbeidsmetodikk vi vil fortsette med. Vi ønsker å få inn nok en person til resultatkjøring. Vedkommende bør bo relativt sentralt mht logistikk.

 

Det ble borte en postenhet i år. En av leiebrikkene er blitt defekt.

 

I løpet av sesongen har arrangementene blitt forenklet av flere arrangører.

Liste over tilgjengelig starttid er sløyfet.

Postinntegning skjer nær samlingsplass og starten er selvbetjent.

Arrangørveiledningen vil bli tilpasset denne arrangørvennlige utviklingen.

 

Hjemmeside

Obikorientering (http:www.obikorientering.no) ble etablert i oktober.

 

 

Begynnerkurs

Ble avholdt på Nordseter skole med 24 deltakere. Instruktør var Erik Lindquist, Oslolærernes BIL.

 

Terminlisten

Var satt opp med 37 løp, fordelt på 26 poengløp , 1 stafett, 7 treningsløp  og 5 Oslo Citycupløp. 5 poengløp var fellesløp med Romerike. Også i år inngikk 6 løp i Nordmarkskarusellen i OBIKs terminliste.

 

 

Løpsdeltagelse.

 

Statistikken viser at det er 146 flere starter i poengløp i 2003 mot året før. Dette er en økning på 3,5%. Dette skyldes 1 løp mer enn i fjor – 25 i 2002 og 26 i 2003.

 

Gjennomsnittlig antall starter pr. løp var omlag uendret -  fra 164,9 i 2002 til 164,2 i 2003, dvs. en nedgang på 0,4%. Det var økning i nybegynnerklassen på 43,2%, i mellomlang løype på 12,8% og i ekstra kort løype på 5,3% . Det var nedgang i kort løype på 7,6% og i lang løype på 6,6%

 

Premieberettigede starter har økt med 100 fra 2002 til 2003. I tillegg til poengløp inngår også stafetter og arrangører i premiegrunnlaget. Poengløp økte med 146, arrangører økte med 5 og det var 51 færre stafettdeltakere.  Antall løpere som skal ha deltakerpremie har imidlertid gått ned fra 154 i 2002 til 139 i 2003

 

                               1999        2000        2001        2002        2003

Poengløp              4269        3947        3486        4122        4268

Antall løp              24            24            22            25            26

Gj.sn. starter

pr løp                     177,9       164,5       158,5       164,9       164,2

 

 

Se ellers vedlegg stat02stat03.xls

 

3.        Kretsmesterskap

 

KM-stafett

DNB arrangerte km stafett fra Skullerudstua 3. Juni 2003.

 

Klasse A                                              1. Telenor1                           Erik Rosenvold                    Gull

Herrer u/150 år                                                                                    Torstein Hole

(17 lag)                                                                                                 Ragnhild-Bente Andersen

 

                                                               2. ABB                                  Charales Halaas                   Sølv

                                                                                                              Øystein Rastad

                                                                                                              Alexander Smidt Olsen

 

                                                               3. Nordea 1                           Guttorm Egge                       Bronse

                                                                                                              Knut Erling Øen

                                                                                                              Eivind Hoff

 

Klasse B                                               1. Kverner Kværner Oslo                   Runar Larsen                       Gull

Herrer o/150 år                                                                                    Knut Møgedal

( 7 lag)                                                                                                  Tor Drage

 

                                                               2. Amersham Health 2        Torgeir Stenstad                 Sølv

                                                                                                              Øystein Madsen 

                                                                                                              Dag M. Evje        

 

                                                               3. Det Norske Veritas 2       Bjørgulf Haukelid                                Bronse

                                                                                                              Hallvard A. Bjørgum

                                                                                                              Odd Tore Saugerud

 

Klasse C                                                                                             

Damer u/90                                                                                          ( Ingen lag )

 

                                                                             

 

Klasse D                                               1. Kværner                            Elise Prytz             Gull

Damer o/90                                                                                          Unni Drage

(3 lag)

                                                                             

KM individuelt.

Ble arrangert av JIL Grorud fra Solemskogen den 26. august 2003. Det deltok 160 løpere.

 

Medaljevinnere ble:

 

Klasse  D 1-4                        Elise Prytz                             Kværner Oslo                                      Gull

                                              

Klasse D 5-6                         Ragnhild Bente Andersen Telenor                                                 Gull

                                               Anne-Karine Haflan           Axis-Shield                                          Sølv

 

Klasse D 7-8                         Elle Melbye                          Elle AS                                                  Gull

Marit Vågsnes                     Ullevål Sykehus                                  Sølv

Bodil Klakegg                      Norges Bank                                        Bronse

                                              

Klasse D 9-10                       Anne-Britt Nilsen                HIO                                                       Gull

                                               Unni Drage                           Kværner Oslo                                      Sølv

                                               Jorunn Solheim                    Telenor                                                 Bronse

 

Klasse D 11-12                     Grethe Benjaminsen            BST                                                       Gull

 

Klasse H 1-4                         Alexander Smidt-Olsen      ABB                                                      Gull

                                               Truls Kvaase                       Partner3000                                          Sølv

                                               Tor Ringstad                        Tandberg                                             Bronse

 

Klasse H 5-6                         Stein H. Hagen                    Stein Hagen Cons                               Gull

                                               Rolv Anders Systad           Systad                                                  Sølv

                                               Jan Tore Henriksen             Henriksens Cons                                Bronse

 

Klasse H7                             Terje Mathisen                    Hydro Oslo                                          Gull

                                               Endre Hallan                        Statens Veivesen                                Sølv

                                               Gunnar Halden                    Teleplan                                                               Bronse

 

Klasse H8                             Arne Edvinsen                    DNB                                                      Gull

                                               Bjørn Grinde                         Folkehelsa                                            Sølv

                                               Tore Ringerike                     DNB                                                      Bronse

 

Klasse H9                             Karl Orud                              Morecom                                              Gull

                                               Tor Lea                                 Rikshospitalet                                     Sølv

                                               Trond Wettergreen             Andvor                                                 Bronse

 

Klasse H10                           Helge Bjaaland                    ELLE AS                                               Gull

                                               Øystein Madsen                 Amersham                                            Sølv

                                               Erling Tidemann                  Oslo Tannl. Selsk                                Bronse

 

Klasse H11                           Bjørn Egner                          Oslo Arkitektene                                 Gull

                                               Jappe Blomhoff                   Rikshospitalet                                     Sølv

                                               Sturle Hånes                        Meterologene                                      Bronse

 

 

Klasse H12                           Kjell Hauen Eriksen            Norges Bank                                        Gull

                                               Helge Kvaase                      HIAK                                                    Sølv

                                               Magne Grande                     FBI                                                        Bronse

 

Klasse H13                           Kåre Holt Hansen               DNB Finans                                         Gull

                                               Bjørn Larsson                      Privat                                                    Sølv

 

 

 

4.       Rankingvinnere og premiering .

Rankingvinnere sesongen 2002 2003 ble:

 

D1-4                       Elise PrytzGøril Olsen                                        Kværner Oslo

D5-6                       Maria Torgersen                                 Norges Bank

D7-8                       Kari Seem                                             Brevpost

D 9-10                    Unni Drage                                          Kværner Oslo

D 11-12                  Grethe Benjaminsen                           Privat

HA                         Eivind Hoff                                          Nordea

H1-4                       Truls Kvaase                                       Partner 3000

H5-6                       Nils Petter Fremming                          Technoguide

H7                          John Hansen                                       AB PIL

H8                          Bjørn Grinde                                        Folkehelsa

H9                          Tor Lea                                                 Rikshospitalet

H10                        Øystein Madsen                                 Amersham

H10                        Per Erik Sørensen                                Nordea

H11                        Sigurd Melsom                                    Kjelsås

H12                        Kjell Hauen Eriksen                            Norges Bank

H13                        Kåre Holt Hansen                               DNB Finans

 

Premiering

 

139 løpere får deltagerpremie i 2003,  mot154 i 2002, 147 i 2001 og 159 i 2000. Kravet i år var 13 løp.

 

Vandre premiene til løypevinnerene i KM gikk til:

 

Lang :                    Alexander Smidt-Olsen                      ABB

Roger Birkeland                   Telenor

Mellomlang :        Terje Mathisen                                    Hydro

Kort:                      Karl Orud                                              MorecomHelge Bjaaland                   ELLE AS

                               Elle MelbyeRagnhild Bente Andersen                           Telenor                 ELLE AS

 

Ekstra Kort:          Bjørn Egner                                          Oslo ArkitekteneArne Jordal                            SAS

                               Astri RogstadAnne-Britt Nilsen                                      AmershamHIO

 

 

Vi takker arrangører og løpere for innsatsen i 2002 2003 og håper alle , ikke minst arrangørene kommer sterk tilbake neste sesong.

 

 

Forslag ( Sakslistens punkt 5)

 

  1. Klage på resultatene må være sendt web/resultat ansvarlig senest 14 dater dager etter at resultatet er lagt ut på vår hjemmeside.  Deretter fryses resultatene.

 

Hensikten med dette er å lette jobben for web/resultat ansvarlig.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

  1. Anbefaling til arrangører.

Ta med i innbydelsen og i PM at mål stenges kl 20.00.

Arrangøren må selvfølgelig fortsatt vente til alle er i mål, men en stengning av mål kl 2000 bør medføre at man tilpasser starttidspunkt til løpsevne.

 

Hensikten er å komprimere arrangementet noe.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

  1. Kretsmesterskap individuelt.

Kretsmesterskapet erstattes av Åpent Mesterskap i Bedriftsorientering for Oslo.

Krav for å delta i mesterskapet er at man tilfredsstiller kravene for å løpe i bedriftsklassene og at man har deltatt i minimum 5 poengløp i samme sesong før mesterskapet. Poengløpene må være løp på OBIKs terminliste.

 

Hensikten er at med dagens ordning må løpere være medlem av en bedrift tilsluttet OBIK for å delta i kretsmesterskapet. Med dagens fragmentering av arbeidsmarkedet er det meget vanskelig å følge opp hvilke løpere som er berettiget til å kunne bli kretsmester i tillegg til at det er liten mening i at mesterskapet vinnes av nr.4.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

  1. Vi foreslår å endre fargen på postenhetene til oransje/hvitt. Dvs. male den øvre del av postenheten hvit. Eksempel vil bli vist.

 

Hensikten er å hjelpe fargeblinde å finne postenheten.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

  1. Startkontigent.

Utvalget foreslår å beholde den normale startkontingenten til kr. 50, men redusere EKT avgiften fra kr. 8 til kr.5 da vi nå har nedbetalt utstyret som ble kjøpt inn. Vi regner med at kr. 5 vil holde til å betale tapt/ødelagt utstyr og avsette for nødvendige/ønskede fornyelser.

                 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

Forslag fra Terje Næss, Statsbygg.

 

  1. Løypelengder, løypenavn og poengberegning.

O sprint er opprinnelig en konkurranse i lettløpt terreng som skal vare 12 – 15 minutter. Løp på 4 km er kortdistanse, ikke sprint.

 

Forslag til navn/løypelengder:

 

Navn                      Ca. Vinnertid                        Lengde                  Kommentar

 

Sprint                     12 minutter                           2,0 km                    Ca. Som Oslo Sprint Cup

Kortdistanse        25 minutter                           3,5 – 4,0 km           Som dagens sprint.

Normaldistanse    45 minutter                           6,0 – 6,5 km           Som i dag

Lang                      75 minutter                           9,0 – 10,0 km         Som i dag

 

Poengene bør beregnes i forhold til dette. Lineært, hvor vinner får 100 poeng og dobbel vinnertid gir 50 poeng. Resten av fullførte får 50 poeng.

Bonus poeng som før for plass 1, 2 og 3.

 

O-utvalget støtter dette forslaget.

 

Forslaget ble delt i 2.

Del 1 som omfattet endring av løpsnavn ble vedtatt mot 1 stemme.

 

Del 2 omfattet poengberegning. Underveis ble forslaget endret til at vinner skulle få 1000 poeng,

Dobbel vinnertid 500 poeng og resten 500 poeng. Bonuspoeng på 30/20 og 10 poeng for de 3 første plassene.

 

Etter endel diskusjon ble forslaget vedtatt mot 3 stemmer.

 

  1. Antall løp og regler for sammenlagtpoeng og premier.

Foreslår at Oslo Sprint Cup går inn i poengløpssystemet, slik at det blir ca. 30 løp til sammen.

 

Begrunnelse. Antall løp for å oppnå sammenlagtpoeng ( minst 10) og premie ( 13) er høy for de med en hektisk hverdag. I A-klassen er det veldig få med 10 fullførte løp.

 

O-utvalget er ikke enig i at Oslo Sprint Cup løpene skal telle. Grunnen er at vi pr. dd ikke har noen avtale slik vi har med Nordmarkskarusellen. Det betyr at vi ikke får premieavgift for våre løpere.  Med forslaget  vil vi få større premieutgifter.

Vi har ikke noe resultatssamarbeid med arrangørene, og OSC opererer heller ikke med vår vanlige klasseinndeling slik at det blir et problem å regne ut rankingpoeng.

 

Forslaget ble avvist.

 

Forslag fra Oslolærernes Bedriftsidrettslag.

 

  1. I regel 6.9.6 – ”Påtrykk og inntegning av løyper på kart” står det i prikkpunkt 3: ” At poster og streker er tydelig påført i rødt/fiolett.”

 Vi ønsker at når løypene er forhåndstrykt eller forhåndstegnet at det kun brukes fiolett.

Dette av hensyn til rød/grønn – fargeblinde.

Det er synd å bli disket etter å ha hoppet over poster i stafetter eller individuelle løp fordi rød skrift på grønt underlag kan være vanskelig/umulig å se.

 

O- utvalget støtter dette forslaget.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt

 

  1. I regel 6.9.9 – ”Resultater og rapportering” – siste avsnitt står det: ” Resultatlister ellers legges ut på tre etterfølgende løp.”

 Slik praksis er blitt mener vi at denne setningen like godt kan strykes.

 

O-utvalget støtter dette forslaget.

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

O-utvalget vil i løpet av vinteren oppdatere konkurransereglene.

 

 

 

 

Referat fra oppmannsmøtet.

 

Det var 29 o-løpere som representerte 24 bedrifter tilstede.

Olav Sandstad representerte Kretsstyret.

 

Etter at O-utvalgets leder ønsket velkommen ble Harold Olsen valgt til ordstyrer.

 

Beretningen ble vedtatt uten merknader.

 

Diskusjonen rundt forslagene er kommentert under hvert forslag.

 

O-utvalget 2004: Odd Tore Saugerud og Jorunn Solheim går ut av utvalget.

                               Helge Kvaase er nytt medlem.

 

Merkekomiteen 2004: Harold Olsen går ut av komiteen og erstattes av Unni Drage.

 

Fortjenestemerke.

Følgende 4 ble tildelt fortjenestemerke 2004:

Bjørn Larsson                      Benjamin S/T

Egil Svensson                      JIL Grorud

Øystein Fuskeland             NRK

Lasse Persson                      Sporveien

 

Postinntegning.

Det ble stilt spørsmål om den praksis som var benyttet av noen arrangører, med å legge postinntegning nær samlingsplass og å ha selvbetjent start, var ønskelig.

Noen hevdet at dette ga mulighet for juks. Løpere kunne studere løypa så lenge de ville, og man kunne også starte på nytt dersom man hadde rotet i starten av løpet.

Flertallet var av den oppfattning at alt som kan gjøres for å lette arrangørene er av det gode. Det blir lite transport av materiell, og det blir lettere å finne et tørt sted for postinntegning.

I tillegg gir dette opplegget lite stress rundt postinntegningen slik at alle kan tegne i sitt tempo uten at det går utover selve løpet.

Arrangørveiledningen vil bli justert i henhold til dette.