RESULTATLISTE DnB-STAFETTEN 2002
Klasse Startnr Navn Deltakere Starttid Mål Etappetid Sluttid
1 1 Exie / Steen Stein Erik Bertelsen 18:00:00 18:28:47 0:28:47 0:28:47
Jon Kaarby 18:28:47 18:55:57 0:27:10 0:55:57
Eirik Næss Ulseth 18:55:57 19:22:46 0:26:49 1:22:46
2 Norkart BIL Håkon Danevad 18:00:00 18:28:07 0:28:07 0:28:07
Trond Hegna 18:28:07 19:01:47 0:33:40 1:01:47
Gløer Winsvold 19:01:47 19:27:44 0:25:57 1:27:44
3 Telenor III Jørn Sønsterudbråten 18:00:00 18:31:19 0:31:19 0:31:19
Roger Birkeland 18:31:19 19:01:29 0:30:10 1:01:29
Ragnhild-Bente Andersen 19:01:29 19:28:36 0:27:07 1:28:36
4 Finansavisen Petter Halvorsen 18:00:00 18:29:12 0:29:12 0:29:12
Jostein Løvås 18:29:12 19:01:36 0:32:24 1:01:36
Bjørn Henning Grandal 19:01:36 19:31:00 0:29:24 1:31:00
5 Hydro BIL II Helge Hagen 18:00:00 18:28:47 0:28:47 0:28:47
Lars Christopher Olsen 18:28:47 19:03:24 0:34:37 1:03:24
Tore Hoff 19:03:24 19:31:31 0:28:07 1:31:31
6 Telenor 1 Øivind Roger Hansen 18:00:00 18:28:54 0:28:54 0:28:54
Steinar Låg 18:28:54 19:01:35 0:32:41 1:01:35
Magne Knudsen 19:01:35 19:31:36 0:30:01 1:31:36
7 Hydro BIL I Harald Thon 18:00:00 18:28:59 0:28:59 0:28:59
Terje Mathisen 18:28:59 18:56:56 0:27:57 0:56:56
Stig Sønsterudbråten 18:56:56 19:32:04 0:35:08 1:32:04
8 Veritas II Jo Øvstaas 18:00:00 18:29:47 0:29:47 0:29:47
Rune Zakariassen 18:29:47 19:00:37 0:30:50 1:00:37
Stein Søbstad 19:00:37 19:36:22 0:35:45 1:36:22
9 Telenor II Torbjørn Blom Hagen 18:00:00 18:31:11 0:31:11 0:31:11
Torstein Hole 18:31:11 19:01:50 0:30:39 1:01:50
Keti Risvoll 19:01:50 19:37:50 0:36:00 1:37:50
10 SFT BIL Bjørn Christensen 18:00:00 18:32:36 0:32:36 0:32:36
Roar Gammelsæter 18:32:36 19:03:26 0:30:50 1:03:26
Terje Kronen 19:03:26 19:38:52 0:35:26 1:38:52
11 Nordea Bank I Knut Erling Øen 18:00:00 18:31:11 0:31:11 0:31:11
Guttorm Hegge 18:31:11 19:10:14 0:39:03 1:10:14
Eivind Hoff 19:10:14 19:39:24 0:29:10 1:39:24
12 Ski vg skole Hasse Bergstrøm 18:00:00 18:33:27 0:33:27 0:33:27
Karstein Rossnes 18:33:27 19:11:43 0:38:16 1:11:43
Joar Markhus 19:11:43 19:43:58 0:32:15 1:43:58
13 Statens Vegvesen Oslo BIL Øystein Tandberg 18:00:00 18:31:46 0:31:46 0:31:46
Ivar Holtan 18:31:46 19:16:14 0:44:28 1:16:14
Bjørn Åmdal 19:16:14 19:45:33 0:29:19 1:45:33
14 Storebrand Claus F. Clasen 18:00:00 18:35:14 0:35:14 0:35:14
Bård Natvig 18:35:14 19:11:47 0:36:33 1:11:47
Knut V. Johansen 19:11:47 19:48:41 0:36:54 1:48:41
15 Ringnes BIL I Anders Garfve 18:00:00 18:27:25 0:27:25 0:27:25
Roar Sigurdson 18:27:25 19:10:15 0:42:50 1:10:15
Dag Langseth 19:10:15 19:51:07 0:40:52 1:51:07
16 Amersham Healt BIL I Finn Dag Hjelseth 18:00:00 18:31:33 0:31:33 0:31:33
Torgrim Engell 18:31:33 19:20:37 0:49:04 1:20:37
Carl Petter Tønseth 19:20:37 19:52:13 0:31:36 1:52:13
17 BRØBIL Tormod Søland 18:00:00 18:35:17 0:35:17 0:35:17
Tore Fagervold 18:35:17 19:12:15 0:36:58 1:12:15
Steinar Myrabø 19:12:15 19:53:57 0:41:42 1:53:57
18 Janssen Cilag Pål Winsents 18:00:00 18:31:42 0:31:42 0:31:42
Jon Gerhard Guttormsen 18:31:42 19:11:43 0:40:01 1:11:43
Ole Jørn Horntvedt 19:11:43 19:54:49 0:43:06 1:54:49
19 HIL-NSB Widar Asbjørnsen 18:00:00 18:29:04 0:29:04 0:29:04
John Stanes 18:29:04 19:15:51 0:46:47 1:15:51
Erik Bratlie 19:15:51 19:58:30 0:42:39 1:58:30
20 AF Gruppen BIL I Kjetil Ask 18:00:00 18:49:07 0:49:07 0:49:07
Rune Emilsen 18:49:07 19:23:16 0:34:09 1:23:16
Rune Schele 19:23:16 20:01:33 0:38:17 2:01:33
21 Kværner Oslo I Runar Larsen 18:00:00 18:28:50 0:28:50 0:28:50
Knut Høgedal 18:28:50 19:12:59 0:44:09 1:12:59
Andreas Hallingstad 19:12:59 20:04:23 0:51:24 2:04:23
22 Alcatel T. N. BIL I Jon Sletvoll 18:00:00 18:41:19 0:41:19 0:41:19
Geir Johansen 18:41:19 19:15:41 0:34:22 1:15:41
Arne Reistad 19:15:41 20:04:33 0:48:52 2:04:33
23 Veritas V Ulf-Gunnar Mikalsen 18:00:00 18:35:23 0:35:23 0:35:23
Jens Laugesen 18:35:23 19:20:05 0:44:42 1:20:05
Richard Holmgren 19:20:05 20:09:35 0:49:30 2:09:35
24 Statnett BIL Lars Erik Strømsnes 18:00:00 18:33:04 0:33:04 0:33:04
Sigbjørn Sørbotten 18:33:04 19:42:50 1:09:46 1:42:50
Jon-Egil Nordvik 19:30:00 20:34:08 1:04:08 2:46:58
25 Ringnes BIL II Morten Skirstad Mo 18:00:00 18:46:23 0:46:23 0:46:23
T H Gram-Johannessen 18:46:23 19:51:17 1:04:54 1:51:17
Ivar Barikmo 19:30:00 20:37:56 1:07:56 2:59:13
  Hydro BIL III Jans Steinar Oseassen 18:00:00 18:31:48 0:31:48 0:31:48
Don Eric Skantze 18:31:48 19:12:28 0:40:40 1:12:28
  19:12:28 0:00:00 Ikke fullført Ikke fullført
  AF Gruppen BIL II Roar Pedersen 18:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
Kjetil Vikane 0:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
Carl F. Langseter 0:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
  NVE Svein Harstein 18:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
Arne M Torgersen 0:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
Lars-Evan Petterson 0:00:00 0:00:00 Ikke startet Ikke startet
2 1 Tias Forlag Tor Lea 18:00:00 18:37:32 0:37:32 0:37:32
Arild Blyverket 18:37:32 19:15:50 0:38:18 1:15:50
Einar Jensen 19:15:50 19:44:27 0:28:37 1:44:27
2 Amersham Healt BIL II Torgeir Stenstad 18:00:00 18:33:44 0:33:44 0:33:44
Øystein Madsen 18:33:44 19:15:49 0:42:05 1:15:49
Dag M. Evje 19:15:49 19:46:37 0:30:48 1:46:37
3 FOBIL Pål Benjaminsen 18:00:00 18:35:21 0:35:21 0:35:21
Jon Fredriksen 18:35:21 19:13:38 0:38:17 1:13:38
Dag Kolberg 19:13:38 19:48:31 0:34:53 1:48:31
4 Nordea Bank II John Thomas Pettersen 18:00:00 18:35:32 0:35:32 0:35:32
Per Erik Sørensen 18:35:32 19:16:58 0:41:26 1:16:58
Sigmund Nylund 19:16:58 20:00:27 0:43:29 2:00:27
5 Alcatel T. N. BIL II Knut Erik Østengen 18:00:00 18:46:30 0:46:30 0:46:30
Sigfred Fagervik 18:46:30 19:29:21 0:42:51 1:29:21
Martin Veastad 19:29:21 20:03:46 0:34:25 2:03:46
6 Veritas III Tor Myhre 18:00:00 18:40:18 0:40:18 0:40:18
Tor A Ommundsen 18:40:18 19:23:06 0:42:48 1:23:06
Odd Tore Saugerud 19:23:06 20:05:15 0:42:09 2:05:15
7 Telenor 4 Hans Sætrevik 18:00:00 18:51:41 0:51:41 0:51:41
Odd Ragnar Pettersen 18:51:41 19:35:03 0:43:22 1:35:03
Tore Aaberg 19:30:00 20:02:14 0:32:14 2:07:17
8 Kværner Oslo II Tore Kalhovd 18:00:00 18:35:36 0:35:36 0:35:36
Tor Drage 18:35:36 19:40:47 1:05:11 1:40:47
Geir Fløymo 19:30:00 20:09:23 0:39:23 2:20:10
9 Veritas IV Tormod Bøe 18:00:00 18:35:53 0:35:53 0:35:53
Birger Bulukin 18:35:53 19:32:42 0:56:49 1:32:42
Hallvard Bjørgum 19:30:00 20:26:22 0:56:22 2:29:04
10 Nordea Bank III Roger Loen 18:00:00 19:01:41 1:01:41 1:01:41
Thore Pedersen 19:00:00 19:48:10 0:48:10 1:49:51
Ronald Inglingstad 19:30:00 20:15:38 0:45:38 2:35:29
11 Norges Bank Knut Eeg 18:00:00 18:35:24 0:35:24 0:35:24
Kjell Hauen Eriksen 18:35:24 19:35:07 0:59:43 1:35:07
Harald Bøhn 19:30:00 20:34:06 1:04:06 2:39:13
12 Oslolærernes BIL Bjørn Elvevold 18:00:00 19:03:25 1:03:25 1:03:25
  Bjørn Larssen 19:00:00 19:52:50 0:52:50 1:56:15
Erik Lindquist 19:30:00 20:13:47 0:43:47 2:40:02
  Alcatel T. N. BIL III Erich Sturm 18:00:00 19:03:24 1:03:24 1:03:24
Terje Christiansen 19:00:00 20:04:52 1:04:52 2:08:16
  20:04:52 0:00:00 Ikke fullført Ikke fullført
3 1 Storebrand Gunhild Aamli Sundtjønn 18:00:00 18:40:11 0:40:11 0:40:11
Ann-Kristin Gjertsen 18:40:11 19:23:08 0:42:57 1:23:08
 
2 Nordea Bank Bente Kristin Olsen 18:00:00 18:51:39 0:51:39 0:51:39
Ragnhild Steensgaard 18:51:39 19:32:35 0:40:56 1:32:35
 
3 Elkem Inger Johanne Eikeland 18:00:00 18:41:38 0:41:38 0:41:38
……… 18:41:38 19:40:59 0:59:21 1:40:59
 
4 BRØBIL Ingeborg Gihle 18:00:00 18:51:47 0:51:47 0:51:47
Heidi K Bjordahl 18:51:47 19:46:25 0:54:38 1:46:25
 
 
4 1 Veritas Anne Stine Zakariassen 18:00:00 18:43:40 0:43:40 0:43:40
Atie Saugerud 18:43:40 19:40:46 0:57:06 1:40:46
 
2 Norges Bank Bodil Klakegg 18:00:00 18:53:29 0:53:29 0:53:29
Anitha Olsen 18:53:29 19:44:20 0:50:51 1:44:20
 
3 HiO BIL Anne-Britt Nilsen 18:00:00 19:01:45 1:01:45 1:01:45
Karen Marie Eid Kaarby 19:00:00 19:43:50 0:43:50 1:45:35
4 Telenor I Jorunn Solheim 18:00:00 18:56:45 0:56:45 0:56:45
Grethe Bjerkan 18:56:45 19:48:18 0:51:33 1:48:18
5 1 MIX-lag Nikolay Krupnov 18:00:00 18:31:27 0:31:27 0:31:27
Per Øhlchers 18:31:27 19:08:46 0:37:19 1:08:46
Morten Hoffmann 19:08:46 19:38:49 0:30:03 1:38:49
2 Ølklubben Ole Trudvang 18:00:00 18:32:50 0:32:50 0:32:50
Børge Pedersen 18:32:50 19:08:47 0:35:57 1:08:47
Ole Kristian Karlsen 19:08:47 19:39:35 0:30:48 1:39:35
3 Lorry-kameratene Jørn Limi 18:00:00 18:31:53 0:31:53 0:31:53
Svein Otterlei 18:31:53 19:16:21 0:44:28 1:16:21
Jørn Mjøster 19:16:21 19:52:32 0:36:11 1:52:32
4 … og du da Bjarne … Vigdis Hobøl 18:00:00 18:33:03 0:33:03 0:33:03
Ann Viljugrein 18:33:03 19:13:09 0:40:06 1:13:09
Sanna Harma 19:13:09 19:52:33 0:39:24 1:52:33
5 Jaguar / IBM / Fugro Espen Gjertsen (IBM) 18:00:00 18:33:07 0:33:07 0:33:07
Finn Gange (Jaguar) 18:33:07 19:12:30 0:39:23 1:12:30
Jon S Fougner (Fugro) 19:12:30 20:02:58 0:50:28 2:02:58
6 1 Kværner Oslo III Unni Drage 18:00:00 18:52:59 0:52:59 0:52:59
Elise Prytz 18:52:59 20:03:44 1:10:45 2:03:44
 
2 Telenor II Sigrid Melander Vie 18:00:00 19:01:50 1:01:50 1:01:50
Lindis Meland 19:00:00 20:04:51 1:04:51 2:06:41
               
KM-vinnere finner du her